top of page

región: spiš a pieniny
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

567 mnm

levoča

+421 53 4513763

.mestské opevnenie levoča – vzniklo v 13. storočí a celé hradby boli dokončené až o storočie neskôr. Systém opevnenia má výšku 6 metrov, oddelený je parkanom, priestorom na presuny vojakov a ohraničený je aj nižším opevnením. Takýchto miest nie je veľa, ktoré majú svoje historické jadro obkolesené hradbami ako Levoča. Jej hradby majú dĺžku viac ako 2 kilometre a aj dnes by dokázali plniť obrannú funkciu. V historickom centre sa vtedy nachádzalo všetko potrebné, dôležité budovy a veľká zástavba meštianskych domov.

.otváracie doby

celoročne 

voľne pristupné

.poplatok za vstup

voľne pristupné

mestské opevnenie levoča

icon_hist_ZRÚCANINA.png
mestské opevnenie levoča
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


stredoveké hradby historického mesta Levoča mali 15 bášt a veží. Zachovalo sa ich 6 a sú vo veľmi dobrom stave. Z pôvodných sa zachovala Košická, Poľská a Menhardská brána, pri ktorej údajne podľa povesti straší nešťastná umučená levočská biela pani. Pôvodne malo mesto len dve brány až neskôr postavili menšiu Menhardskú. Hradby boli vtedy prerušované baštami, ktoré mali brániť nepriateľovi, aby sa dostal k hradbám. V baštách, ktoré boli súčasťou hradieb, kedysi patrili a aj v nich sídlili cechy, ktoré museli dodržiavať aj určité povinnosti.


veľmi známa a najviac používaná je Kupecká bašta, v ktorej sa nachádza reštaurácia. Bola postavená kvôli zvýšenej ochrane kráľovského mesta v boji proti stavovským povstaniam. Vtedy ju volali Novou baštou, neskôr bola Krajčírska bašta. Mala 4 poschodia. Počas obliehania cisárskym vojskom bola zničená a opravoval ju cech kupcov, preto sa volá Kupecká.


okrem hradieb a bášt v minulosti chránila mesto aj vodná priekopa, ktorej pozostatky vidíme aj dnes. V Levoči sa zachovalo približne 80% hradieb, to je približne 2 kilometre a chýba 500 metrov pri kasárňach, kde boli hradby zrúcané. Mesto Levoča má najviac zachovalý hradbový systém v rámci Slovenska.


za múrmi mesta Levoča sa nachádzali naozajstné poklady napríklad mestská radnica, kostol sv. Jakuba s nádhernými oltármi Majstra Pavla alebo meštianske domy, ktoré lemujú historické centrum a iné kultúrne pamiatky.


v súčasnosti mesto stále obnovuje hradby, čo sa mu aj darí ale stále získava prostriedky na ich renováciu a tak sa snaží udržať našu kultúrnu pamiatku.


zaujímavosti a tipy


na území sídla Levoča je v zozname pamiatkového fondu SR zapísaných 305 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, 347 pamiatkových objektov, 284 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok a 823 pamiatkových objektov.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

23. marca 2023, 18:43:47

bottom of page