top of page

región: tatry
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

676 mnm

poprad

+421 52 7780 664

.kostol svätého egídia a zvonica poprad – navštívte historicky najcennejšiu pamiatku mesta Poprad. Svojich návštevníkov ohúri nielen vonkajším vzhľadom a renesančnou zvonicou, ale predovšetkým vzácnou freskovou výzdobou nachádzajúcou sa v interiéri kostola.

.otváracie doby

celoročne


voľne prístupné

.poplatok za vstup

voľne prístupné

kostol svätého egídia a zvonica poprad

icon_hist_ZRÚCANINA.png
kostol svätého egídia a zvonica poprad
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


nájdete ho priamo v centre mesta


kostol sv. Egídia so zvonicou tvoria dominantné stavby centra mesta Poprad. Námestie, na ktorom stoja, je tiež ako kostol pomenované po sv. Egídiovi. Navštíviť ho môžete počas bohoslužieb, ktoré sa tu konajú, alebo sa môžete vybrať na prehliadku prostredníctvom Mestskej informačnej kancelárie Poprad, ktoré sa uskutočňujú každý pracovný deň o 15.00 hod. Samozrejme, prehliadky je možné dohodnúť aj v inom čase. Ak by ste chceli navštíviť kostol počas bohoslužieb, tie bývajú cez pracovné dni o 12.00 hod. a v nedeľu o 6.00 hod. a 17.00 hod.


ohúri vás vzácnym interiérom


kostol je dvojloďovou stavbou s presbytériom a pristavenou predsieňou. Na západnej strane sa nachádza štvorhranná veža. Hlavný vchod vedie cez južný portál. Vzácny interiér kostola tvorí renesančná krstiteľnica z roku 1646 z červeného mramoru, baroková kazateľnica a neskorobarokový oltár s obrazom patróna kostola.


určite nezabudnuteľným zážitkom pre každého návštevníka je a aj bude vzácna bohatá fresková výzdoba, ktorá pochádza z druhej štvrtiny 14. storočia a druhá etapa z 15. storočia. Zobrazuje niekoľko tematických skupín, ako napríklad kristologické námety, životy svätých, životy kráľov či iné. Veľmi zaujímavou a neprehliadnuteľnou je maľba v oblúku, ktorá vyobrazuje Vysoké Tatry. Práve táto maľba sa považuje za najstaršie vyobrazenie Tatier.


niečo z histórie


jeho vznik sa datuje okolo 2. polovice 13. storočia a súvisel s kultom sv. Egídia, ktorému podľa legendy bola zasvätená pútnická kaplnka. Pôvodne išlo o jednoloďovú stavbu. Neskôr k nej boli pristavené ďalšie súčasti. Niekoľko rokov dokonca slúžil aj pre potreby nemeckého obyvateľstva ako evanjelický kostol. V roku 1592 bola ku kostolu pristavaná zvonica. Koncom 18. storočia bol barokovo upravený a interiér sa tu nachádza dodnes. Ďalšie stavebné zásahy sa uskutočnili v 20. storočí, ale kvôli nedôsledným prácam dochádzalo k postupného chátraniu. A tak bol kostol v roku 1942 uzavretý. Po viac ako 50 rokoch sa začal klásť dôraz na zachovanie tejto vzácnej pamiatky a prebiehal archeologický a historický prieskum. Postupná rekonštrukcia prebehla úspešne a kostol mohol byť opätovne otvorený pre verejnosť. Jeho vysviacka sa konala 1. 9. 1998.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

27. marca 2023, 10:12:02

bottom of page