top of page

.otváracie doby

.poplatok za vstup

na objednávku

utorok, štvrtok, piatok


09:00 - 13:00

na objednávku

3,00 €

1,50 €

1,50 €

zadarmo

vstup

dospelí

dieťa do 18 r

seniori

dieťa do 6r

región: tekov a pohronie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

263 mnm

žiar nad hronom

+421 911 961 699

.kaštieľ žiar nad hronom - alebo Biskupský kaštieľ je renesančno-barokový kaštieľ s klasicistickou prestavbou postavený na základoch staršieho stredovekého hradiska v prvej polovici 17. storočia ostrihomským arcibiskupom Petrom Pazmáňom. Ide o jednu z najzaujímavejších a najkrajších historických pamiatok Žiarskeho regiónu.

kaštieľ žiar nad hronom

icon_hist_ZRÚCANINA.png
kaštieľ žiar nad hronom
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


kde sa kaštieľ nachádza?


kaštieľ sa nachádza na okraji mesta nad Parkom Štefana Moysesa, je súčasťou Mestského areálu športu a oddychu.


z histórie kaštieľa


história mesta Žiar nad Hronom s pôvodným názvom Svätý Kríž nad Hronom je nielen v širšom, ale i v užšom kontexte spojená s kaštieľom a história kaštieľa so Svätým Krížom. Kaštieľ má však pritom aj svoje vlastné osudy. Svojou monumentálnosťou priťahoval už od svojho vzniku rôznych vodcov, bojovníkov i zlodejov. Naviac to bola šťastno-nešťastná poloha Svätého Kríža, ktorá spôsobila, že toto mestečko postihli skoro všetky vojnové pohromy.


terajší kaštieľ dal postaviť ostrihomský arcibiskup kardinál Peter Pazmáň v r. 1631 na staršom stredovekom základe. Už niekoľko storočí predtým tu stáli objekty slúžiace Ostrihomskému arcibiskupstvu pre správu majetkov Šúšolí (pôvodné pomenovanie územia, do ktorého patril aj Svätý Kríž). Prvý biskup v Banskej Bystrici František Berchtoldt presťahoval svoju rezidenciu z Banskej Bystrice do kaštieľa vo Svätom Kríži (dnes Žiar nad Hronom), ktorý donedávna slúžil na správu biskupských majetkov a ako letné sídlo banskobystrického biskupa. Kaštieľ vo Svätom Kríži bol hlavnou rezidenciou biskupa na viac ako 150 rokov. Sídlo biskupa preniesol späť do Banskej Bystrice až biskup Andrej Škrábik, nariadením Vatikánu 1. decembra 1941.


najvýznamnejším biskupom, ktorý žil a pôsobil v kaštieli bol prvý predseda Matice slovenskej, Dr. Štefan Moyses. Kaštieľ sa práve vďaka pôsobeniu a činnosti Moysesa stal na istý čas dôležitým centrom národno-oslobodzovacieho hnutia Slovákov.


súčasnosť


v roku 2018 kúpilo objekt renesančno-barokového kaštieľa mesto Žiar nad Hronom. V súčasnosti tu dokončuje rekonštrukciu priestorov so zámerom urobiť z kaštieľa dôstojné centrum mesta, a zároveň ho otvoriť verejnosti. Súčasťou kaštieľa sa tak stane napríklad Biskupská sieň, ktorá pôvodne slúžila účelu spoločenských stretnutí a prijímania návštev biskupmi, či Pamätnú izbu Štefana Moysesa s expozíciou jeho osobných vecí.


kaštieľ by sa mal zároveň stať kultúrnym priestorom pre umelcov, ako aj komunity. Rovnako tak by priestory mali slúžiť ako informačné centrum a jeden zo živých kontaktných bodov na Pohronskej hradnej ceste.


čím kaštieľ vyniká a čo ponúka?


ide o renesančno-barokový objekt s klasicistickou prestavbou, na čelnej fasáde s dvoma prevýšenými vysoko postavenými nárožnými vežami. Veže sú ukončené pseudogotickým cimburím, pod ktorým je gotická ornamentika (plastika). Tieto prvky kontrastujú s klasicistickým slohom. Čelná časť je dvojposchodová, ostatné tri sú jednoposchodové. Na fasádach prvého poschodia sa zachovalo barokové členenie okien. Veže majú lizénové orámovanie, ktoré opticky rozčleňuje mohutnú hmotu hranolovitých veží. Na severnej strane kaštieľa sa nachádzal hospodársky dvor s príslušnými budovami, ktoré začiatkom sedemdesiatych rokov boli zbúrané. V zadnej časti dvora bola urobená prístavba pre účely ekonomickej školy, ktorá pôsobí rušivo, hlavne jej rovná strecha. Tento novopostavený objekt netvorí s kaštieľom harmonický celok. V priebehu stáročí postihlo kaštieľ mnoho ničivých búrok. Napriek tomu tu stojí dodnes ako monument smutných i svetlých období mesta Žiar nad Hronom i Slovenska.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

3. februára 2023, 11:30:41

bottom of page