lista s ornamentom.png

POHRONIE - MESTSKÝ HRAD BANSKÁ BYSTRICA

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

00_3d_mapka_slovensko.png
00_3d_mapka_slovensko.png
Mestský hrad Banská Bystrica Pohronie
Mestský hrad Banská Bystrica Pohronie

Mestský hrad Banská Bystrica Pohronie
Mestský hrad Banská Bystrica Pohronie

1/1
icon_STARS 5.0.png

MESTSKÝ HRAD V BANSKEJ BYSTRICI - predstavuje súbor samostatne stojacich sakrálnych i svetských budov nachádzajúcich sa v historickom jadre mesta. Najznámejšou a najviditeľnejšou stavbou hradného areálu je starobylý barbakan a Petermanová veža, ktorá slúžila ako zvonica. V minulosti Barbakan slúžil ako sklad zbraní a streliva, dnes si tu môžete dať skvelú kávu, jedlo či užiť koncerty.

REGIÓN: ► TEKOV a POHRONIE 

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

369 mnm

BANSKÁ BYSTRICA

+421 907 846 555

icon_HOME.png

SK.09.05.02

MESTSKÝ HRAD BANSKÁ BYSTRICA

icon_hist_HRAD.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.09.05.02
POHRONIE - MESTSKÝ HRAD BANSKÁ BYSTRICA
Mestský hrad Banská Bystrica Pohronie
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

20. mája 2021, 22:37:35

OTVÁRACIE DOBY

Matejov dom

Pondelok

Utorok - Piatok 

Sobota - Nedeľa


zatvorené

09:00 - 17:00

13:00 - 17:00

POPLATOK ZA VSTUP

4,00 €

zadarmo

2,00 €

10,00 €dospelí 

dieťa 0-3r, ZŤP

študenti, seniori

rodinné

SPRIEVODCA


Hradby mestského hradu pochádzajú z 12. - 13. storočia. Pôvodná dĺžka hradieb bola takmer 4 kilometre a 18 baštami. Dodnes sa zachovala tretina múrov a 7 bášt. Hrad plnil funkciu kráľovskej pokladnice a ochrany výnosov z ťažby drahých kovov, najmä z medi a striebra. Bol sídlom zástupcu kráľa a cirkvi, mestskej rady. Areál mestského hradu sa dnes skladá z kostolov Panny Márie a sv. Kríža, budovy fary, starej radnice, Matejovho domu, barbakanu a zo zvyškov mestského opevnenia s baštami.


História


Mestský hrad bol postavený v priebehu 14.-15. storočia. Hrad bol postupne vybudovaný okolo farského kostola Nanebovzatia Panny Márie z druhej polovice 13. storočia. V polovici 14.storočia je datovaná výstavba ochranného dreveného palisádového valu okolo kostola. Mestské opevnenie sa prvýkrát spomína v listine z roku 1442, o prímerí medzi šľachtou Novohradskej a Hontianskej župy a Jánom Jiskrom z Brandýsa. V druhej polovici 15. storočia vo vnútri mestského hradu stál kamenný farský kostol. V roku 1479 bol do Baníckej bašty postavený Matejov dom a v roku 1495 bol k obrannému múru postavený aj slovenský kostol Sv. Kríža. Hlavný vstup do hradu bol pôvodne na prízemí Petermanovej veže. Vežu však na začiatku 16. storočia prestavali a hlavný vstup posunuli do južnej prístavby veže. V tomto období dali hradní páni vybudovať aj barbakan, čím sa výrazne posilnila obrana vstupného priestoru hradu. Celý hradný areál až do konca 15.storočia obklopovala iba suchá priekopa. Z dôvodu možných tureckých vpádov bol hrad pretvorený na pevnosť, citadelu. Časom hrad strácal svoju hodnotu, ku ktorej prispel aj požiar v roku 1761. Postupne bola pevnosť likvidovaná, čím sa areál otvoril do mesta.


Hradný areál


Matejov dom - nachádza sa tu expozícia Stredoslovenského múzea. Oboznamuje návštevníkov o histórii mesta Banská Bystrica. V Matejovom dome sa ukrývajú pamiatky ako klenotnica s najvzácnejšími zbierkami, archeológia s replikou slovanskej polozemnice a zbierkou stredovekých kachlíc, zbrojnica s prezentáciou zbierky chladných zbraní, vyše 700 zbierkových predmetov prezentujúcich bohatú históriu mesta, gotická plastika a rôzne maľby.


Barbakan - Hlavná fortifikačná a zároveň najviditeľnejšia dominanta areálu s Petermannovou vežou-zvonicou. Neskorogotický pevnostný prvok, ktorý zabezpečoval ochranu mesta a hradu. Dnes sa v nej nachádza štýlová reštaurácia Bystrický Barbakan. Petermanova veža počas tureckých nájazdov plnila signalizačnú úlohu pred blížiacim sa nebezpečenstvom. V Petermanovej veži bola časom umiestnená väznica, neskôr aj zbrojnica, kde okrem zbraní a zbroje sa uchovávali raritné kúsky spolu s kosťami pravekých zvierat nájdených v okolí.


Farský kostol - kostol Nanebovzatia Panny Márie, nemecký kostol - je najstaršou kultúrno-historickou pamiatkou. Zachovala sa výrazná gotická architektúra s pôvodne románskou vežou z čias vzniku objektu.


Slovenský kostol - kostol sv.Kríža - pôvodne jednoloďová stavba s barokovou fasádou a neskorogotickým portálom s prútmi z konca 15.storočia. Je pristavaný k Matejovmu domu a k múru hradného opevnenia


Radnica - bloková budova so stĺpovou arkádou prešla viacerými stavebnými úpravami, zachovala si však svoj renesančný ráz. Nadväzovala na hradné opevnenie.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png