top of page

.otváracie doby

.poplatok za vstup

pondelok - nedeľa


zatvorené

09:00 - 17:00

13:00 - 17:00

7,00 €

3,50 €

zadarmo
dospelí 

dieťa 6 - 18r

dieťa do 6r

región: tekov a pohronie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

369 mnm

banská bystrica

+421 907 846 555

.mestský hrad v banskej bystrici - predstavuje súbor samostatne stojacich sakrálnych i svetských budov nachádzajúcich sa v historickom jadre mesta. Najznámejšou a najviditeľnejšou stavbou hradného areálu je starobylý barbakan a Petermanová veža, ktorá slúžila ako zvonica. V minulosti Barbakan slúžil ako sklad zbraní a streliva, dnes si tu môžete dať skvelú kávu, jedlo či užiť koncerty.

mestský hrad banská bystrica

icon_hist_ZRÚCANINA.png
mestský hrad banská bystrica
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.naša nová krásna kniha

xplór-turistický sprievodca #srdcomposlovensku,

321 najkrajších miest na Slovensku

v knižnej podobe.

kniha_xplór-turistický-sprievodca_srdcomposlovensku1.png

.kniha xplór-turistický sprievodca                          #srdcomposlovensku

 .pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodca


hradby mestského hradu pochádzajú z 12. - 13. storočia. Pôvodná dĺžka hradieb bola takmer 4 kilometre a 18 baštami. Dodnes sa zachovala tretina múrov a 7 bášt. Hrad plnil funkciu kráľovskej pokladnice a ochrany výnosov z ťažby drahých kovov, najmä z medi a striebra. Bol sídlom zástupcu kráľa a cirkvi, mestskej rady. Areál mestského hradu sa dnes skladá z kostolov Panny Márie a sv. Kríža, budovy fary, starej radnice, Matejovho domu, barbakanu a zo zvyškov mestského opevnenia s baštami.


história


mestský hrad bol postavený v priebehu 14.-15. storočia. Hrad bol postupne vybudovaný okolo farského kostola Nanebovzatia Panny Márie z druhej polovice 13. storočia. V polovici 14.storočia je datovaná výstavba ochranného dreveného palisádového valu okolo kostola. Mestské opevnenie sa prvýkrát spomína v listine z roku 1442, o prímerí medzi šľachtou Novohradskej a Hontianskej župy a Jánom Jiskrom z Brandýsa. V druhej polovici 15. storočia vo vnútri mestského hradu stál kamenný farský kostol. V roku 1479 bol do Baníckej bašty postavený Matejov dom a v roku 1495 bol k obrannému múru postavený aj slovenský kostol Sv. Kríža. Hlavný vstup do hradu bol pôvodne na prízemí Petermanovej veže. Vežu však na začiatku 16. storočia prestavali a hlavný vstup posunuli do južnej prístavby veže. V tomto období dali hradní páni vybudovať aj barbakan, čím sa výrazne posilnila obrana vstupného priestoru hradu. Celý hradný areál až do konca 15.storočia obklopovala iba suchá priekopa. Z dôvodu možných tureckých vpádov bol hrad pretvorený na pevnosť, citadelu. Časom hrad strácal svoju hodnotu, ku ktorej prispel aj požiar v roku 1761. Postupne bola pevnosť likvidovaná, čím sa areál otvoril do mesta.


hradný areál


matejov dom - nachádza sa tu expozícia Stredoslovenského múzea. Oboznamuje návštevníkov o histórii mesta Banská Bystrica. V Matejovom dome sa ukrývajú pamiatky ako klenotnica s najvzácnejšími zbierkami, archeológia s replikou slovanskej polozemnice a zbierkou stredovekých kachlíc, zbrojnica s prezentáciou zbierky chladných zbraní, vyše 700 zbierkových predmetov prezentujúcich bohatú históriu mesta, gotická plastika a rôzne maľby.


barbakan - Hlavná fortifikačná a zároveň najviditeľnejšia dominanta areálu s Petermannovou vežou-zvonicou. Neskorogotický pevnostný prvok, ktorý zabezpečoval ochranu mesta a hradu. Dnes sa v nej nachádza štýlová reštaurácia Bystrický Barbakan. Petermanova veža počas tureckých nájazdov plnila signalizačnú úlohu pred blížiacim sa nebezpečenstvom. V Petermanovej veži bola časom umiestnená väznica, neskôr aj zbrojnica, kde okrem zbraní a zbroje sa uchovávali raritné kúsky spolu s kosťami pravekých zvierat nájdených v okolí.


farský kostol - kostol Nanebovzatia Panny Márie, nemecký kostol - je najstaršou kultúrno-historickou pamiatkou. Zachovala sa výrazná gotická architektúra s pôvodne románskou vežou z čias vzniku objektu.


slovenský kostol - kostol sv.Kríža - pôvodne jednoloďová stavba s barokovou fasádou a neskorogotickým portálom s prútmi z konca 15.storočia. Je pristavaný k Matejovmu domu a k múru hradného opevnenia


radnica - bloková budova so stĺpovou arkádou prešla viacerými stavebnými úpravami, zachovala si však svoj renesančný ráz. Nadväzovala na hradné opevnenie.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

3. februára 2023, 11:51:00

bottom of page