top of page

.otváracie doby

.poplatok za vstup

celoročne

voľne prístupné

voľne prístupné

región: tekov a pohronie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

470 mnm

-

+421 911 961 699

.starohutský vodopád - miestny sklenný potok vytvára prekrásny 5 metrov vysoký vodopád. Vodopád nesie názov Starohutský. Nachádza sa asi 300 metrov severne od osady Stará Huta, ktorá je mestskou časťou Novej Bane. Ide o málo známy ale za to jeden z najkrajších vodopádov na strednom Slovensku. Je jedným z najmohutnejších vodopádov na neovulkanitoch na strednom Slovensku.

starohutský vodopád

icon_hist_ZRÚCANINA.png
starohutský vodopád
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


cesta k vodopádu


k vodopádu vedie cesta i smerovník priamo z mestskej časti Nová Baňa - Stará Huta do neďalekého lesa. Tu si treba dávať pozor, pretože ide o mesto Nová Baňa a jeho časť Stará Huta, a nie obec Stará Huta. Od smerovníka k vodopádu je to už len necelých 300 metrov. K vodopádu nasmeruje aj potôčik stekajúci popri cestičke. Samozrejmosťou je, že najkrajšiu scenériu dáva vodopád v jarnom období, keď ním preteká najviac vody. Pôsobivý je ale aj cez zimné obdobie, kedy celý zamrzne.


starohutský vodopád


starohutský vodopád padá z výšky 5 metrov do pôsobivého skalného amfiteátra. Ten je sám osebe pozoruhodným prírodným výtvorom vytvorený treťohornými andezitmi. Vodopád vznikol tektonickým poklesom krýh a vytvorila sa stena, tzv. terénny skok, ktorý je na niektorých miestach až 10 metrov vysoký. Na niektorých miestach je možné vidieť aj blokovú odlučnosť, ktorá je charakterická práve pre tento vodopád.


ale nájde sa tu aj náučný chodník, ktorý ponúka zaujímavé informácie i pohľady. Náučný chodník vedie k národnej prírodnej pamiatke Vojšína a k Starohutskému vodopádu. Ide o nenáročnú dochádzku, ktorú zvládnu aj rodiny s deťmi. Vodopád patrí k vyhľadávaným a atraktívnym miestom obce i okolia.


život okolo vodopádu


vo vodnom toku potoka, okolo vodopádu žije rak čierny, ktorý sa zaraďuje medzi vzácnu faunu. Ďalej tu žijú chránená jašterica múrová, salamandra škvrnitá, ďateľ prostredný, drozd čierny, kukučka obyčajná, oriešok, sýkorka veľká, trasochvost biely a vodnár obyčajný.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

25. novembra 2022, 14:47:37

bottom of page