top of page

.otváracie doby

.poplatok za vstup

celoročne

pondelok - utorok
streda - nedeľa 


zatvorené

10:00 - 17:30

3,50 €

1,50 €

1,00 €

1,50 €

7,00 €

dospelí

študenti

žiaci

zťp, seniori
rodinné


región: tekov a pohronie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

296 mnm

zvolen

+421 45 245 3007

.zvolenský zámok zvolen - pôvabný zámok stojí v centre mesta Zvolen a nádherne dopĺňa siluetu historického námestia. Traduje sa, že bol najobľúbenejším sídlom kráľa Mateja Korvína. V jednej z povestí sa hovorí o tom, že kráľ Matej, keď získal kráľovskú korunu, často sa potuloval medzi bežnými ľuďmi preoblečený za sedliaka. Takto sa snažil porozumieť svojim poddaným. Dejiny ho vykresľujú ako kráľa, ktorého mal ľud veľmi rád a s obľubou sa spomína v mnohých dielach ľudovej slovesnosti.

zvolenský zámok zvolen

icon_hist_ZRÚCANINA.png
zvolenský zámok zvolen
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


je to goticko - renesančný zámok, ktorý dal postaviť uhorský kráľ Ľudovít I. v 14.storočí ako poľovnícke sídlo uhorských kráľov. Postavený bol podľa vzoru talianskych mestských kastelov. Zámok má charakteristický štvorkrídlový pôdorys s nárožnými vežičkami a štítkovou renesančnou atikou.


k renesančnej obnove došlo počas vlastníctva Thurzovcov, vtedy sa pristavilo druhé poschodie, nárožné veže a posunul sa delový bastión. Zámok určitý čas vlastnil aj Ján Jiskra z Brandýsa. Najväčšia prestavba sa uskutočnila neskôr a išlo o barokizovanie kaplnky a obnovu dvorany, do ktorej sa preniesol drevený maľovaný strop. Zachoval sa aj nádherný drevený kazetový strop v kráľovskej sieni, na ktorom je 78 portrétov rímskych a nemeckých cisárov.


dôležitou súčasťou hradu je poschodová kaplnka, v ktorej bola umiestnená kráľovská empora. Nachádza sa tam niekoľko reprezentačných miestností a zaujímavá z nich je rytierska sála, s nádherným dreveným trámovým stropom. Exteriér zvolenského zámku stavali významní európski stavitelia a kamenári. Pamiatková obnova bola urobená v polovici 20. storočia. Zámok je národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska.


v súčasnosti zámok spravuje Slovenská národná galéria. Je tu najbohatšia obrazáreň na Slovensku. V sálach prízemia a prvého poschodia sa nachádza veľká kolekcia starého umenia od 14. do 19.storočia rôznych umeleckých druhov, tém a štýlov. Nachádza sa tu napríklad veľmi vzácna zbierka slovenských ikon a tiež expozícia venovaná Majstrovi Pavlovi z Levoče.


v zámockej kaplnke sa pravidelne konajú rímskokatolícke, gréckokatolícke a pravoslávne bohoslužby, privítanie detí do života, odmeňovanie za darcovstvo krvi, taktiež koncerty a sobáše. Na sobáše sa využíva aj rytierska sieň. V kráľovskej a stĺpovej sieni sa konajú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. V lete býva na nádvorí zámku divadelný festival Zámocké hry zvolenské.


zaujímavosti a tip na záver


neďaleko zámku stojí replika pancierového vlaku Hurban, ktorý sa používal v bojoch Slovenského národného povstania.


po dokončení zámku koncom 14.storočia, sa v ňom konali zásnuby Ľudovítovej dcéry Márie so Žigmundom Luxemburským.


zaujímavou turistickou prechádzkou je aj zrúcanina a okolie Pustého hradu, ktorý sa nachádza na vŕšku nad mestom a známe kúpeľné mestečko Sliač.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

3. februára 2023, 11:33:28

bottom of page