lista s ornamentom.png

TURIEC - MÚZEUM SLOVENSKEJ DEDINY MARTIN

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

Múzeum slovenskej dediny Martin Turiec
Múzeum slovenskej dediny Martin Turiec

Múzeum slovenskej dediny Martin Turiec
Múzeum slovenskej dediny Martin Turiec

1/1
icon_STARS 5.0.png

MÚZEUM SLOVENSKEJ DEDINY v Martine – najväčší skanzen s reprezentatívnymi budovami ľudovej architektúry z celého Slovenska. Múzeum má 145 objektov, viac ako 90 percent z nich je celodrevených so šindľovými krytinami. Určite pri putovaní touto dedinou nevynechajte kostol, nad ktorým letel principál z Perinbaby.

REGIÓN: ► TURIEC a VEĽKÁ FATRA

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

139 mnm

MARTIN

+421 43 245 8111

icon_HOME.png

SK.08.01.03

MÚZEUM SLOVENSKEJ DEDINY MARTIN

icon_hist_KAŠTIEĽ♥PALÁC♥RADNICA.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.08.01.03
TURIEC - MÚZEUM SLOVENSKEJ DEDINY MARTIN
Múzeum slovenskej dediny Martin Turiec
00_3d_mapka_slovensko.png
00_3d_mapka_slovensko.png
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

18. mája 2021, 22:25:34

OTVÁRACIE DOBY

Máj - Jún

Pondelok

Júl - August 

September - Október 

Pondelok

November - Apríl 

Pondelok a Sobota

09:00 - 18:00

zatvorené
09:00 - 18:00

09:00 - 17:00

zatvorené

10:00 - 14:30
zatvorené

POPLATOK ZA VSTUP

3,00 €

1,50 €

1,50 €

4,50 €

7,50 €

zadarmo

dospelí

deti 6-15r

študenti, seniori

rodinné 1+2

rodinné 2+1

deti do 6r, ZŤP

SPRIEVODCA


Ide o najväčšiu národopisnú expozíciu v prírode na Slovensku. Podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. V areáli sa nachádza 145 objektov obytného, hospodárskeho, technického, spoločenského a sakrálneho charakteru. Časť z nich je interiérovo zariadená a sprístupnená návštevníkom.

Prvý zámer výstavby múzea vznikol v roku 1930, základný kameň položili v roku 1967 a expozíciu sprístupnili v roku 1972. Zastúpené sú tu slovenské regióny Orava, Kysuce, Liptov a aj Turiec.

K najpozoruhodnejším stavbám regiónu Orava patrí zemianska usadlosť z Vyšného Kubína z roku 1748. Región celkovo predstavuje 10 roľníckych usadlostí. Nájdete tu kováčsku dielňu zo Suchej Hory, olejáreň z Oravského Veselého, horáreň a krčmu z Oravskej Polhory i drobné sakrálne stavby - kaplnka zo Bzín a Krušetnice. Ulicovú zástavbu tvorenú prevažne roľníckymi usadlosťami dopĺňa objekt krčmy z Oravskej Polhory z roku 1811, kde sa môžete občerstviť.

V turčianskej časti skanzenu je presťahovaný rímskokatolícky drevený kostol z Rudna, v ktorom sa počas nedeľných podujatí v skanzene konajú bohoslužby. Letel nad ním aj principál Effa z Jakubiskovej Perinbaby, rovnako ste ho mohli vidieť i vo Frankensteinovi. Nájdete tu voziareň z Moškovca, kaplnku z Beníc, zvonice z Ondrašovej a Koštian, klobučnícku a súkennícku remeselnícku dielňu z Veľkého Čepčína, obchod, požiarnu zbrojnicu z Laskára, ale aj sypáreň z Karlovej.

Región Kysuce - Podjavorníky reprezentuje kultúru a ľudové staviteľstvo obyvateľov Kysúc, Javorníkov, Žilinskej kotliny, Rajeckej doliny a stredného Považia. Sprístupnený je objekt elementárnej školy z Petrovíc a bačov z Papradna. V uličnej zástavbe sú prezentované roľnícke usadlosti z Kysúc.

Región Liptov reprezentuje usadlosť z Vavrišova a Východnej. Nachádzajú sa tu aj usadlosti z Liptovskej Lúžnej, Hubovej, Liptovskej Sielnice, Nižnej Boce a mnohé ďalšie, avšak prístupné nie sú.

V tomto priestore sídli aj Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Najmladšie múzeum Slovenského národného múzea prezentuje pôvod a dejiny Rómov od odchodu ich predkov z indickej pravlasti až po príchod do Európy. Osobitnú pozornosť venuje prítomnosti Rómov na našom území a vplyvu prelomových historických udalostí na ich spoločenstvo.

V areáli múzea sa celoročne konajú programové podujatia s ukážkami tradičnej ľudovej výroby, remesiel, zvykoslovia a folklóru.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png