top of page
múzeum slovenskej dediny martin

múzeum slovenskej dediny martin

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: turiec a veľká fatra
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

139 mnm

martin

+421 43 245 8111

.múzeum slovenskej dediny v martine – najväčší skanzen s reprezentatívnymi budovami ľudovej architektúry z celého Slovenska. Múzeum má 145 objektov, viac ako 90 percent z nich je celodrevených so šindľovými krytinami. Určite pri putovaní touto dedinou nevynechajte kostol, nad ktorým letel principál z Perinbaby.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

máj - jún

pondelok

júl - aug 

sep - okt

pondelok

nov - apr

pondelok a sobota

09:00 - 18:00

zatvorené
09:00 - 18:00

09:00 - 17:00

zatvorené

10:00 - 14:30
zatvorené

5,00 €

2,50 €

2,50 €

7,50 €

12,50 €

zadarmo

dospelí

deti 6-15r

študenti, seniori

rodinné 1+2

rodinné 2+1

deti do 6r, zťp

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodca


ide o najväčšiu národopisnú expozíciu v prírode na Slovensku. Podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. V areáli sa nachádza 145 objektov obytného, hospodárskeho, technického, spoločenského a sakrálneho charakteru. Časť z nich je interiérovo zariadená a sprístupnená návštevníkom.


prvý zámer výstavby múzea vznikol v roku 1930, základný kameň položili v roku 1967 a expozíciu sprístupnili v roku 1972. Zastúpené sú tu slovenské regióny Orava, Kysuce, Liptov a aj Turiec.


k najpozoruhodnejším stavbám regiónu Orava patrí zemianska usadlosť z Vyšného Kubína z roku 1748. Región celkovo predstavuje 10 roľníckych usadlostí. Nájdete tu kováčsku dielňu zo Suchej Hory, olejáreň z Oravského Veselého, horáreň a krčmu z Oravskej Polhory i drobné sakrálne stavby - kaplnka zo Bzín a Krušetnice. Ulicovú zástavbu tvorenú prevažne roľníckymi usadlosťami dopĺňa objekt krčmy z Oravskej Polhory z roku 1811, kde sa môžete občerstviť.

V turčianskej časti skanzenu je presťahovaný rímskokatolícky drevený kostol z Rudna, v ktorom sa počas nedeľných podujatí v skanzene konajú bohoslužby. Letel nad ním aj principál Effa z Jakubiskovej Perinbaby, rovnako ste ho mohli vidieť i vo Frankensteinovi. Nájdete tu voziareň z Moškovca, kaplnku z Beníc, zvonice z Ondrašovej a Koštian, klobučnícku a súkennícku remeselnícku dielňu z Veľkého Čepčína, obchod, požiarnu zbrojnicu z Laskára, ale aj sypáreň z Karlovej.


región Kysuce - Podjavorníky reprezentuje kultúru a ľudové staviteľstvo obyvateľov Kysúc, Javorníkov, Žilinskej kotliny, Rajeckej doliny a stredného Považia. Sprístupnený je objekt elementárnej školy z Petrovíc a bačov z Papradna. V uličnej zástavbe sú prezentované roľnícke usadlosti z Kysúc.


región Liptov reprezentuje usadlosť z Vavrišova a Východnej. Nachádzajú sa tu aj usadlosti z Liptovskej Lúžnej, Hubovej, Liptovskej Sielnice, Nižnej Boce a mnohé ďalšie, avšak prístupné nie sú.


v tomto priestore sídli aj Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Najmladšie múzeum Slovenského národného múzea prezentuje pôvod a dejiny Rómov od odchodu ich predkov z indickej pravlasti až po príchod do Európy. Osobitnú pozornosť venuje prítomnosti Rómov na našom území a vplyvu prelomových historických udalostí na ich spoločenstvo.


v areáli múzea sa celoročne konajú programové podujatia s ukážkami tradičnej ľudovej výroby, remesiel, zvykoslovia a folklóru.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

3. februára 2023, 10:44:40

bottom of page