top of page
renesančný kaštieľ necpaly

renesančný kaštieľ necpaly

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: turiec a veľká fatra
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

501 mnm

-

+421 43 429 6100

.renesančný kaštieľ necpaly - v turčianskej obci Necpaly, ktorej meno je vedené podľa jej prvých zemepánov čo bol rod Necpalských, sú štyri kaštiele. Tým sa nemôže pochváliť len tak hociktorá dedina. Z týchto však sú tri v havarijnom stave. Ani jeden z nich nie je prístupný verejnosti. Renesančný, Modrý, Franklinovský a Dolný kaštieľ patrili v histórii významným rodinám Necpalskovcov, Justhovcov a Franklinovcov.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

verejnosti neprístupný

voľne prístupné

park

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodca


ako sa dá ku kaštieľu dostať ?


historicky významná obec Necpaly o ktorej sú písomné zmienky už z 13.storočia a v dejinách patrila v regióne medzi najrozvinutejšie a najbohatšie vôbec, leží 13 km juhovýchodne od Martina pri vyústení Necpalskej doliny do Turčianskej kotliny.


čo všetko môžete v kaštieli a jeho okolí vidieť ?


renesančný kaštieľ je najstarší kaštieľ v Necpaloch patriaci pôvodne šľachtickej rodine Justhovcov, ktorí sa stali miestnymi zemepánmi na prelome 15. a 16.storočia a patrili medzi najvýznamnejšie rody Turčianskej župy. Kaštieľ vznikol na základoch vodného hrádku a je charakteristický dvomi vežami na jeho južnej strane. Posledných približne 100 rokov je neobývaný a určitý čas bol využívaný ako sklad obilia. Rodine Justhovcov patril aj Modrý kaštieľ. Postavili ho v 17. storočí. Po roku 1918 bol využívaný ako detský domov. Franklinovský kaštieľ je v súčasnosti vo vlastníctve Matice Slovenskej, má opravenú strechu ale nevyužíva sa.


jediný kaštieľ ktorý nie je ruinou je Dolný kaštieľ s parkom a fontánou. Po roku 1948 bol znárodnený a následne využívaný ako budova poľnohospodárskeho učilišťa. Dnes je kaštieľ v súkromných rukách, je čerstvo zrekonštruovaný a nie je prístupný verejnosti.


hospodársky boli Necpaly pomerne rozvinuté v 18. a 19. storočí, obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, dobytkárstvom, mali papiereň, pivovar a viacero mlynov. Justhovci mali radi pivo plzenského typu, kúpili rovnaké technologické vybavenie, ako mal plzenský pivovar a kúpili si aj plzenského sládka, ktorý im varil v Necpaloch v podstate plzenské pivo.


obec je bohatá na historické pamiatky, nájdete v nej aj 3 kostoly. Rímskokatolícky kostol stojací na návrší nad obcou je ranogotický z roku 1222 a zasvätený sv. Ladislavovi, s čiastočne zachovanými freskami. Renesančný kostol z roku 1673, poschodový, s dvoma nárožnými vežami. Evanjelický kostol je z roku 1843 až 1863, postavený v neskoro klasicistickom slohu, s veľkým oltárom, ktorý dal vyhotoviť palatín Juraj Thurzo už v roku 1611.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

24. novembra 2022, 17:54:43

bottom of page