top of page
lista s ornamentom.png

.výsledky vyhľadávania

Pro „PAMIATKA“ bylo nalezeno 472 položek

 • kostol svätého juraja spišská sobota | xplór #srdcomposlovensku

  mnm .vodopády studeného potoka .kostol svätého juraja spišská sobota .vodopád skok 1/5 .sprievodca pamiatky mesta najvýznamnejšie a najviac navštevované pamiatky Spišskej Soboty sú: Kostol sv. zvonica, pochádzajúca z roku 1598 a baroková socha Immaculaty z roku 1772. v parku nájdete jedinečnú pamiatku dom, v ktorom bol ubytovaný kráľ Matej Korvín je označený mramorovou tabuľou s nápisom. medzi ďalšie pamiatky osvetového strediska Divadelná sála Štátny archív v Prešove - pracovisko Poprad – Spišská Sobota Krajský pamiatkový

 • mestské opevnenie levoča | xplór #srdcomposlovensku

  nádhernými oltármi Majstra Pavla alebo meštianske domy, ktoré lemujú historické centrum a iné kultúrne pamiatky čo sa mu aj darí ale stále získava prostriedky na ich renováciu a tak sa snaží udržať našu kultúrnu pamiatku . zaujímavosti a tipy na území sídla Levoča je v zozname pamiatkového fondu SR zapísaných 305 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, 347 pamiatkových objektov, 284 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok a 823 pamiatkových objektov. .pre denné tipy na výlety sleduj naše ​​ ​ ​ ​ ​ Našiel si chybu, prípadne

 • kostol bánovce nBebravou | xplór #srdcomposlovensku

  Mikuláša je pozoruhodnou a zároveň najstaršou pamiatkou mesta Bánovce nad Bebravou. V 18. a 19. storočí prešla pamiatka rozsiahlou obnovou, z ktorej sa zachovalo viacero kusov vnútorného Chátrajúcu pamiatku sa pokúsili zachrániť v 60. rokoch. Rekonštrukcie sa kostol dočkal až v roku 1989. zaujímavosť počiatky kostola nie sú úplne známe. Podľa niektorých zdrojov siahajú jeho začiatky až do roku 1198, nie je to však ničím podložené.

 • rotunda svätého kríža križovany | xplór #srdcomposlovensku

  134 mnm - +421 45 370 0370 .rotunda svätého kríža križovany – najvýznamnejšia kultúrna i historická pamiatka Práve vďaka tejto pamiatke dostala obec svoje pomenovanie. kaštieľ galanta .zámok hlohovec .kúpele trenčianske teplice .dubnický kaštieľ 1/11 .sprievodca prístup k pamiatke Jedinou doloženou listinou je informácia o zasvätení pamiatky svätému Krížu v roku 1296. Uvažovalo sa aj o odstránení rotundy ale pamiatkari ju zachránili.

 • skalný hríb markušovce | xplór #srdcomposlovensku

  Markušovský skalný hríb je súčasťou Národnej prírodnej pamiatky Markušovské steny. .otváracie doby celoročne Aj keď nie je dokončený, postavená časť budovy je najkrajšou rokokovou stavebnou pamiatkou na Spiši. Obec sa môže popýšiť viacerými kultúrnymi a historickými pamiatkami. Pamiatka UNESCO označovaná, aj ako „Slovenský Vatikán“. Nájdete tu mnohé pamiatky ako napríklad kostol sv.

 • kaštieľ šaľa | xplór #srdcomposlovensku

  renesančného zámku rodu Thurzovcov v Bytči, je najstaršou a najhodnotnejšou kultúrnou aj historickou pamiatkou Nájdete tu aj chránenú kultúrnu pamiatku „Roľnícky dom“, ktorý bol postavený ešte v roku 1730 a dodnes mestá ako Nitra, Sereď, Nové zámky, Galanta alebo Dunajská Streda, kde môžete nájsť veľa zaujímavých pamiatok park, ktorý dali v centre obce Tomášikovo postaviť v roku 1760 Esterházyovci, je naša Národná kultúrna pamiatka Mesto Galanta, ležiace na juhozápadnom Slovensku sa môže popýšiť viacerými kultúrno-historickými pamiatkami

 • kostol martin | xplór #srdcomposlovensku

  Ide o najstaršiu pamiatku mesta, dodnes sa na stenách kostola zachovali pôvodné fresky zo 14. storočia 1991 ich zaradili do súboru stredovekých nástenných malieb, ktoré boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku . jednou z najkrajších stavebných pamiatok Martina je budova historickej Tatra banky. najvýznamnejšou slovenskou bankou v Uhorsku. pár tipov pre turistov v okolí kaštieľ záturčie - kultúrna pamiatka

 • vysoká pec sirk | xplór #srdcomposlovensku

  Pec na železo ktorej torzo zostalo predstavuje významnú technickú pamiatku. .otváracie doby celoročne Patrí medzi tri najvýznamnejšie technické pamiatky na železnej trase Gemerom. Ako kultúrnu pamiatku ju v roku 1970 obnovilo Slovenské technické múzeum. nájdete tu informačnú tabuľu obytného paláca a obvodových múrov. stredoveký kostolík v rákoši - Dominantou a zároveň najvzácnejšou pamiatkou Táto jaskyňa je národnou prírodnou pamiatkou a je zapísaná na zozname Svetového dedičstva UNESCO.

 • kaštieľ coburgovcov jelšava | xplór #srdcomposlovensku

  31 .kaštieľ coburgovcov jelšava - kaštieľ a záhrada boli vyhlásené v roku 1963 ako Národná kultúrna pamiatka Posledná kapitola šľachtického vlastníctva kaštieľa sa spája s rodom Coburgovcov. pamiatky mesta Jelšava tvoria hlavne Coburgovský kaštieľ, Starý jelšavský hrad, sakrálne pamiatky a ďalšie pamiatkovo chránené budovy v pamiatkovej zóne mesta.

 • mestská radnica žilina | xplór #srdcomposlovensku

  Žilinská mestská kniha je najstaršia a najvýznamnejšia jazyková a právna pamiatka Slovenska. V centre mesta sa dnes nachádza pamiatková rezervácia, ktorej jadrom je Mariánske námestie s typickými Významnou secesnou pamiatkou, ktorá pripomína viedenský zámok Belveder, je Rosenfeldov palác zo začiatku Oproti nemu sa nachádza Neologická synagóga, odborníci ju radia k jedinečným stavebným pamiatkam. Za najstaršiu pamiatku v Žiline môžeme považovať Kostol svätého Štefana kráľa v časti Dolné Rudiny.

 • jakabov palác košice | xplór #srdcomposlovensku

  Jakabov palác patrí medzi najkrajšie a najvýznamnejšie kultúrne pamiatky mesta Košice. Palác dal postaviť na pamiatku kráľovi Matejovi Korvínovi. „Vo vďačnom srdci košickej verejnosti večne žije pamiatka spravodlivého kráľa Mateja.“ Tak znie pamätná Historická pamiatka sa stala po niekoľkoročných ťahaniciach na súdoch majetkom mesta Košice.

 • kaštieľ diviacka nová ves | xplór #srdcomposlovensku

  požitavie lokalita: nadmorská výška: gps: ► web: ► kontakt: 48.7480795, 18.490639 diviackanovaves.sk/Pamiatky - + 421 908 110 699 .kaštieľ diviacka nová ves - hrádok postavený ako opevnená gotická pevnôstka na začiatku gotický objekt postavený na začiatku 15. storočia rodom Diviackovcov časom rozšírili a postupne prebudovávali roku 1886 kaštieľ jeho nový majitelia Rudnayovci predali a bol tu zriadený liehovar. trochu z histórie počiatky Je národnou kultúrnou pamiatkou. zámok bojnice - romantický zámok, leží na západnom okraji mesta Bojnice

 • mestská radnica radnica rožňava | xplór #srdcomposlovensku

  V okruhu 300 metrov od radnice nájdete veľa zaujímavých pamiatok. čo všetko môžete na radnici a jej okolí nad vchodom do súčasnej radnice sa nachádza pamiatková tabuľa, osadená na počesť Františka Rákocziho Na južnej strane fasády veže sa nachádza zamurovaná delová guľa na pamiatku tureckých vojen a zrekonštruované Kláštor postavený v roku 1780 je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka.

 • gotická radnica spišské vlachy | xplór #srdcomposlovensku

  spiš a pieniny lokalita: nadmorská výška: gps: ► web: ► kontakt: 48.94899, 20.794018 spisskevlachy.sk/pamiatky 417 42 10 .gotická radnica spišské vlachy - architektonickou dominantou a azda najkrajšou kultúrnou pamiatkou Zo všetkých smerov treba nasmerovať do stredu mesta, kde v okruhu 300 metrov nájdete všetky pamiatky medzi historické pamiatky mesta patrí aj pôvodne románsky kostol sv.

 • kostol svätého františka xaverského trenčín | xplór #srdcomposlovensku

  Je dominantou západnej časti Mierového námestia a právom patrí medzi najkrajšie sakrálne barokové pamiatky zrušení jezuitskej rehole v roku 1773 prešiel kostol aj pristavaný kláštor do majetku piaristov. na začiatku stenu prečítať vytesanú do hradnej kamennej steny nápis veliteľa rímskej légie Maximianusa venovaný pamiatke Latinský nápis na skale Trenčianskeho hradu pochádza z roku 179 a je najsevernejšou pamiatkou na pobyt Už od počiatku bol vybudovaný ako mohutná pevnosť a nikdy sa nestal prepychovým sídlom.

 • románsky kostol rimavské jánovce | xplór #srdcomposlovensku

  Jána Krstiteľa z konca 12. storočia je najstaršou a aj najzaujímavejšou pamiatkou obce Rimavské Jánovce Kostol patrí rímskokatolíckej cirkvi a je chránený ako národná kultúrna pamiatka. Kaštieľ pochádza zo začiatku 18. storočia a postavili ho na základoch staršieho renesančného hradu Bebekovcov Hrad je od roku 1961 národnou kultúrnou pamiatkou. Sprístupnených je viac ako 1 300 m. ochtinská aragonitová jaskyňa - pamiatka UNESCO 68 km severne od

 • nová synagóga žilina | xplór #srdcomposlovensku

  18.737186 novaSynagoga.sk 344 mnm žilina +421 905 854759 .nová synagóga žilina – patrí k jedinečným pamiatkam teplice .dubnický kaštieľ 1/11 .sprievodca neologická synagóga je od roku 1963 je národnou kultúrnou pamiatkou Zatiaľ je otvorená tri dni v týždni. cieľom obnovy synagógy je podpora zachovania židovských kultúrnych pamiatok , zároveň však aby sa v týchto pamiatkach diali zaujímavé veci pre súčasníkov, aby bola v týchto pamiatkach prezentovaná aj kultúra, história a osudy Židov na Slovensku. židovská náboženská obec v Žiline pamiatku

 • vlkolínec | xplór #srdcomposlovensku

  ► web: ► kontakt: 49.039304, 19.278327 vlkolinec.sk 720 mnm vlkolínec +421 918 192 612 .vlkolínec - pamiatková Od roku 1977 je Vlkolínec aj Pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. nájdete tu 45 pôvodných domov Väčšinu pamiatkovo chránených objektov tvoria drevené usadlosti svahovitej dvojradovej zástavby okolo Pamiatková rezervácia sa nachádza v pohorí Veľká Fatra v nadmorskej výške 718 metrov. prvá písomná zmienka

 • mohyla milana rastislava štefánika | xplór #srdcomposlovensku

  bradlo.sk 543 mnm - +421 905 392 427 .mohyla milana rastislava štefánika – známa kultúrno-historická pamiatka Cesta je dobre udržiavaná tak túto pamiatku môžete navštíviť aj počas zimných mesiacov. kto bol Milan Slávnostné odhalenie mohyly bolo dňa 23. septembra 1928 a v roku 1968 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku Pamiatka začala postupom času chátrať, až do roku 1988-96, kedy bola zrekonštruovaná. okrem spomínanej

 • vodný kolový mlyn v tomášikove | xplór #srdcomposlovensku

  Technická pamiatka a prezentácia ľudového mlynárstva na Slovensku. V okolí je možné odstaviť auto a pokochať sa prírodou a technickou pamiatkou mlyna. Návšteva je vhodná aj pre rodiny s deťmi, pre zdravotne ťažko postihnutých žiaľ nie je pamiatka vybavená

 • kaštieľ pruské | xplór #srdcomposlovensku

  18.208959 trencinregion.sk/kastielVpruskom 259 mnm - + 421 42 432 65 45 .kaštieľ pruské - najvýznamnejšou pamiatkou v obci Pruské je pôvodne renesančný kaštieľ, národná kultúrna pamiatka, s rozľahlým anglickým parkom galanta .zámok hlohovec .kúpele trenčianske teplice .dubnický kaštieľ 1/11 .sprievodca história jednou z pamiatok obce Pruské v okrese Ilava je aj národná kultúrna pamiatka: renesančný kaštieľ. Už od počiatku bol vybudovaný ako mohutná pevnosť a nikdy sa nestal prepychovým sídlom.

 • kostol a kláštor kapucínov žilina | xplór #srdcomposlovensku

  V centre mesta sa dnes nachádza pamiatková rezervácia, ktorej jadrom je Mariánske námestie s typickými Katedrála je najvýznamnejším a najstarším objektom v meste. významnou secesnou pamiatkou, ktorá pripomína viedenský zámok Belveder, je Rosenfeldov palác zo začiatku 20. storočia. Oproti nemu sa nachádza Neologická synagóga, odborníci ju radia k jedinečným stavebným pamiatkam. Za najstaršiu pamiatku v Žiline môžeme považovať Kostol svätého Štefana kráľa v časti Dolné Rudiny.

 • rotunda nitrianska blatnica | xplór #srdcomposlovensku

  rotunda svätého Juraja nitrianska blatnica - rímskokatolícka kaplnka je skutočne unikátnou historickou pamiatkou Juraja, národná kultúrna pamiatka, sa nachádza v katastrálnom území obce Nitrianska Blatnica, severne mužských hrobov v ktorých sa našli pozoruhodné nálezy zo striebra a bronzu. v roku 1530 Mária Turzová na pamiatku Už od počiatku bol vybudovaný ako mohutná pevnosť a nikdy sa nestal prepychovým sídlom.

 • skanzen ukrajinskej kultúry svidník | xplór #srdcomposlovensku

  Samotný skanzen je jednou z 10 múzejných expozícií v prírode na Slovensku, ktoré prezentujú pamiatky ľudovej stavebnej kultúry, život ľudí a v neposlednom rade aj technické pamiatky, ktoré sa v minulosti východné karpaty lokalita: nadmorská výška: gps: ► web: ► kontakt: 49.304363, 21.558150 svidnik.sk/pamiatky

 • kostol a zvonica strážky | xplór #srdcomposlovensku

  Anny, renesančná zvonica spolu s renesančným kaštieľom, tvoria významný komplex Národných kultúrnych pamiatok V tejto časti mesta sa nachádza unikátny súbor stavieb, ktoré sú od roku 1970 Národnými kultúrnymi pamiatkami Za kultúrnu pamiatku bol vyhlásený spolu s priľahlým parkom v roku 1963.

 • drevená zvonica vyšehradné | xplór #srdcomposlovensku

  Je to národná kultúrna pamiatka. .otváracie doby celoročne voľne prístupné .poplatok za vstup voľne prístupné Bola opravená podľa požiadaviek a pokynov pamiatkárov. keramický oltár s Pannou Máriou s mŕtvym Ježišom v náručí, lebo v objekte sa nenachádzala žiadna sakrálna pamiatka zomrie a tiež, keby prišla nejaká živelná pohroma. zaujímavosti a tipy v Nitrianskom Pravne sa okrem pamiatok si nenechajte ujsť a navštívte Richterov dom vo Vyšehradnom a Ľudový dom vo Vyšehradnom a veľa iných pamiatok

 • predajnianske vodopády | xplór #srdcomposlovensku

  Tento tunel na lesnej ceste je na Slovensku ojedinelou stavbou a patrí medzi technické pamiatky Slovenska Prírodná pamiatka Predajnianske vodopády ako prírodná pamiatka bola vyhlásená za chránené územie v roku

 • kláštor františkánov skalica | xplór #srdcomposlovensku

  Z tohto miesta máte na dosah všetky zaujímavé pamiatky mesta Skalica. trochu z histórie prvé písomné Michala sa nachádza najstaršia pamiatka mesta rane románska rotunda sv. V roku 1970 rotundu vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Je to najstaršia historicko-architektonická pamiatka v meste. Od roku 1983 je to Pamiatková rezervácia. Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

 • gotický kostol štítnik | xplór #srdcomposlovensku

  Pôvodne gotická stavba zo 14. storočia, jedna z najstarších pamiatok Gemera, je naša národná kultúrna pamiatka. .otváracie doby rezervácia prehliadky vopred .poplatok za vstup symbolické gotický kostol Obyvatelia sa od začiatku venovali ťažbe nerastov, najmä železnej rude, ktorú aj spracovávali. dobre známe a obľúbené v celej Európe. pár tipov pre turistov v okolí ochtinská aragonitová jaskyňa - pamiatka Hrad je od roku 1961 národnou kultúrnou pamiatkou.

 • domček večerníček nová sedlica | xplór #srdcomposlovensku

  V roku 1987 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Táto národná kultúrna pamiatka (NKP) bola z pôvodného súkromného pozemku prenesená do centra dediny. Obnovu domčeka realizovali tradičnými materiálmi a postupmi a na práce dohliadali pamiatkári.

 • kaštieľ hodkovce | xplór #srdcomposlovensku

  V interiéri sa nachádzajú viaceré gotické plastiky zo začiatku 15. storočia a kamenná krstiteľnica z Je národnou kultúrnou pamiatkou a je zapísaný v Zozname Svetového dedičstva UNESCO. spišská kapitula Spolu s inými pamiatkami v okolí Spišského hradu je zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Nájdete tu mnohé pamiatky ako napríklad kostol sv.

 • strážna veža rožňava | xplór #srdcomposlovensku

  Hodinový strojček v nich je už len technickou pamiatkou. secesnom štýle v roku 1905. v okruhu okolo 300 metrov okolo veže je možné si pozrieť zaujímavé sakrálne pamiatky Najkrajšou a zároveň najvýznamnejšou pamiatkou mesta je gotický katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Expozícia baníctva a hutníctva Gemera dokumentuje vývoj baníctva od počiatkov až po súčasnosť. .pre denné

 • kaštieľ nová ves nad žitavou | xplór #srdcomposlovensku

  najstarší z kaštieľov v obci je barokový kaštieľ, ktorý dal na začiatku 18. storočia postaviť gróf Jozef Kaštiele stoja neďaleko seba a obidva sú Národnou kultúrnou pamiatkou. trávniky a parky so stromami. západne od obce Nová Ves nad Žitavou sa nachádza pozoruhodná technická pamiatka Napriek tomu, že most je Národnou kultúrnou pamiatkou, nie je veľmi známy, vedia o ňom prevažne len miestni

 • arcibiskupský palác košice | xplór #srdcomposlovensku

  Národná kultúrna pamiatka Slovenskej republiky. .otváracie doby verejnosti neprístupný .poplatok za vstup Stadiaľto je prístup k veľa pamiatkam nachádzajúcim sa na Hlavnom námestí a jeho okolí. postavená v druhej polovici 14. storočia a je, po kostole rádu dominikánov, druhou najstaršou stavebnou pamiatkou Spolu s Dómom svätej Alžbety a Kaplnkou svätého Michala bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku v je súbor dvoch prepojených gotických meštianskych domov z prvej polovice 15. storočia, ktoré boli na začiatku

 • markušovský hrad markušovce | xplór #srdcomposlovensku

  Obec sa môže popýšiť viacerými kultúrnymi a historickými pamiatkami. Michala v Markušovciach je súčasťou chránenej pamiatkovej zóny. v obci sa nachádza niekoľko kúrií a kaštieľov 18. storočia, ktorá sa po rekonštrukcii stala Obecným úradom. za kaštieľom sa nachádza najcennejšia pamiatka Aj keď nie je dokončený, postavená časť budovy je najkrajšou rokokovou stavebnou pamiatkou na Spiši.

 • renesančný kaštieľ galanta | xplór #srdcomposlovensku

  V minulosti bol obranným kaštieľom, čo je naznačené aj okolo pamiatky. .otváracie doby .poplatok za vstup Vďaka pracovníkom pamiatkových organizácií sa neskôr podarilo kaštieľ zachrániť. Obnova tejto pamiatky trvala vyše 10 rokov a od roku 1992 je prístupná verejnosti. galéria v kaštieli

 • synagóga brezno | xplór #srdcomposlovensku

  Od roku 1973 je chránená ako kultúrna pamiatka. .otváracie doby .poplatok za vstup voľne prístupné celoročne V roku 2010 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. čo všetko môžete v synagóge a jej okolí vidieť Základný kameň tejto jedinej židovskej sakrálnej pamiatky v regióne bol slávnostne položený v roku 1901

 • skalné obydlia brhlovce | xplór #srdcomposlovensku

  Dnes je to pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. Toto skalné obydlie sa nachádza v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry v uličke „Šurda“. usadlosť Tekovské múzeum v Leviciach, za túto unikátnu záchranu, využitia kultúrnej pamiatky – expozície Skalné zaujímavosti a tipy vzniklo aj občianske združenie Nový Dvor, ktoré sa snaží zachrániť túto nádhernú kultúrnu pamiatku

 • renesančný kaštieľ klátova nová ves | xplór #srdcomposlovensku

  Je to naša národná kultúrna pamiatka. Zo západnej strany urobili hospodársku prístavbu, ktorú neskôr asanovali v súvislosti s pamiatkovou obnovou Kaštieľ začal postupne chátrať. koncom 20. storočia bola budova pamiatkovo zrekonštruovaná.

 • vodný žľab rakytovo | xplór #srdcomposlovensku

  19.044745 harmanec.sk/vodnyZlabRakytovo 554 mnm - +421 903 527 141 .vodný žľab rakytovo - jedinečná pamiatka Vodný žľab v roku 2000 vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. .otváracie doby .poplatok za vstup celoročne V dedinke zostalo veľké množstvo vzácnych pamiatkovo chránených objektov baníckej architektúry a tiež viacero banských štôlní a pamiatok súvisiacich priamo s ťažbou. kostol premenenia pána - ranogotický

 • kostol a renesančná zvonica sabinov | xplór #srdcomposlovensku

  Jána Krstiteľa z konca 15. storočia, je najstaršou a najvzácnejšou kultúrnohistorickou pamiatkou Sabinova najvýznamnejšou a súčasne najstaršou architektonickou pamiatkou Sabinova je gotický kostol zasvätený Pri jednej z prestavieb bola táto atika nahradená klasickou ihlanovou strechou, čím síce pamiatka stratila Sabinov je krásne mestečko s bohatou a významnou históriou, s množstvom stredovekých historických pamiatok

 • pálffyovský kaštieľ svätý jur | xplór #srdcomposlovensku

  174 mnm svätý jur +421 918 541 723 .pálffyovský kaštieľ svätý jur - jednou z najkrajších kultúrnych pamiatok Kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou. pálffyovský kaštieľ svätý jur .otváracie hodiny hostinec palatín slobodné kráľovské mesto s vyše 700 ročnou vinohradníckou tradíciou, v roku 1990 vyhlásené za mestskú pamiatkovú medzi ďalšie významné pamiatky v meste patrí renesančná šľachtická kúria Zichyovcov z roku 1547, gotický Stojí tu aj budova prvej konskej železnice v Uhorsku, úsek Bratislava - Svätý Jur, kultúrna pamiatka.

 • kostol svätého michala a karner svätej anny | xplór #srdcomposlovensku

  Michala, pri Kláštore františkánov nájdete vhodné parkovanie, z ktorého máte na dosah všetky zaujímavé pamiatky Karner pochádza zo začiatku 14. storočia. Michala sa nachádza najstaršia pamiatka mesta rane románska rotunda sv. Je to najstaršia historicko-architektonická pamiatka v meste. Od roku 1983 je to Pamiatková rezervácia. Vyberte si a zoberte na výlet celú rodinu.

 • kaštieľ bernolákovo | xplór #srdcomposlovensku

  Zámocká brána je cennou umeleckou pamiatkou, na ktorej umelcova ruka vykreslila prekrásne ornamenty. , ktoré z nich majú štatút kultúrnej pamiatky. stĺp hanby , ktorý sa nachádza v ohradenom priestore blízko Kaplniek tohoto druhu sa zachovalo veľmi málo. pomník antona bernoláka , pomník pamiatke priekopníka Slovenského učeného tovarišstva Antona Bernoláka. kostol sv. štefana – kráľa, je najstaršou kultúrnou pamiatkou Veľmi vzácnou pamiatkou je zlatý kalich z roku 1666. hrad čeklís, jeden z najmenej známych slovenských

 • kaštieľ mošovce | xplór #srdcomposlovensku

  490 mnm - +421 905 583 702 .kaštieľ mošovce – turčianska obec Mošovce je známa viacerými turistickými pamiatkami Medzi najvýznamnejšie pamiatky obce patrí krásny kaštieľ, dnes trojhviezdičkový hotel s bezbariérovým Radí sa medzi najzaujímavejšie a najkrajšie historické pamiatky regiónu Turiec. Kaštieľ i park patria medzi chránené kultúrne pamiatky, preto sú priam stvorené na oddych a kultúrne

 • .región považie | xplór - #srdcomPoSK

  Región patrí medzi najväčšie s pestrými možnosťami pre návštevníkov, je bohatý na monumentálne pamiatky www.visitPiestany.sk/ ► www.trencinRegion.sk/ ► www.regionmalafatra.sk/zilina/ ► Krásne prírodné prostredie, kultúrne pamiatky Historicky najzaujímavejší a najznámejší je Trenčiansky hrad - dominanta Považia s pamiatkami z čias Galanta s neogotickým kaštieľom, Piešťany, Trenčín a Žilina, ktoré ponúkajú krásne a zachované mestské pamiatkové

 • starý kláštor piešťany | xplór #srdcomposlovensku

  17.824602 visitPiestany.sk/staryklastor 161 mnm piešťany +421 33 771 9621 .starý kláštor piešťany – pamiatka Neznáma, ale historická pamiatka, kláštor, ale pôvodne gotický kostol. Kópie týchto pamiatok, nálezov sú vystavené v piešťanskom múzeu.

bottom of page