Search Results

Pro „V��STAVA“ bylo nalezeno 570 výsledků.

 • KOMÁRŇANSKÁ PEVNOSŤ | Xplór #srdcomPoSlovensku

  Na prehliadku je možné ísť iba so sprievodcom a vzhľadom na chátrajúci stav pevnosti len na vlastné riziko Bola na väčšej rozlohe ako Stará pevnosť, mala tvar päťuholníka a jej dva východné bastióny sa voľne V prvej polovici 19. storočia bola prestavaná aj Stará pevnosť. Žiaľ, práve 20. storočie sa podpísalo vo veľkej miere za súčasný zlý stav pevnosti. Súčasný stav vyžaduje, aby objekty pevnostného systému boli začlenené do organizmu neustále sa rozrastajúceho

 • KAŠTIEĽ KUBÍNYI

  Z historického hľadiska vieme, že stavba v tomto areáli bola už v 15. storočí, nezachovalo sa z nej však Odvtedy chátral pod vládou viacerých majiteľov, až kým ho v roku 2010 v biednom stave nekúpili súčasní kaštieľa a anglického parku aj Reštauráciu Amalia, ktorá sa nachádza v budove bývalých tzv. zadných stavov Hudko mal synov Jucheho (či Iteho alebo Iwcheho) a Gurkeho (či Synika), z ktorých prvý sa stal zakladateľom

 • KOSTOL SVÄTÉHO JURAJA STARÁ HALIČ

  HALIČ PREDREGISTRÁCIA PREDAJA ► KOSTOL SVÄTÉHO JURAJA STARÁ HALIČ - románsko-gotická stavba pravdepodobne Kostolík je dnes v dobrom stave a slúži svojmu pôvodnému účelu. SENIOROV MESTSKÁ TURISTIKA CELOROČNE KOSTOL NÁRODNÁ KULT PAMIATKA GOTIKA TOP v REGIÓNE XPLÓR TIP SAKRÁLNA STAVBA Kostolík dal postaviť ako reprezentatívnu stavbu podľa všetkého zakladateľ rodu Lossonczyovcov, v tej Na stavbe zvonice nebol pôvodne použitý ani jeden klinec.

 • SYNAGÓGA LUČENEC

  Platil zákon, ktorý zakazoval stavať židovské domy do vzdialenosti sedem míľ od baníckych miest, preto Stavba dosahuje výšku 35,4 m a zastrešuje ju kupola na vysokom osemstennom tambure. V rokoch 1948 až 1980 sa budova pravdepodobne využívala ako sklad obilia a bola vo veľmi zanedbanom stave Objekt bol vo veľmi zlom až havarijnom stave. 4.júna 2013 získalo mesto Lučenec stavebné povolenie na „Prestavbu synagógy na multikultúrne priestory“, s cieľom aby sa Synagóga stala multikultúrnym priestorom

 • PARNÁ PREČERPÁVAČKA PATINCE | Xplór #srdcomPoSlovensku

  Dodnes sa zachovala v pôvodnom stave, s pôvodnými technickými zariadeniami. Zachovala sa vo veľmi dobrom stave. Je významnou dominantou a kultúrnou pamiatkou okolia Dunaja.

 • ROMÁNSKY KOSTOLÍK VEĽKÝ KLÍŽ

  Menšia kamenná stavba, ktorú postavili v 12. storočí pôvodne ako zemepanský kostolík a zachovala sa dodnes Po stavebnej stránke je na kostolíku zaujímavé a na Slovensku ojedinelé excentrické umiestnenie valcovej veže kostolíka, posunutej doľava vzhľadom k celej stavbe lode. Kostolík sa zachoval v pôvodnej románske podobe, je bez vnútorného vybavenia a je v relatívne v dobrom stave V obci Klátová Nová Ves stoja až tri kaštiele v dobrom technickom stave.

 • ROTUNDA BIJACOVCE | Xplór #srdcomPoSlovensku

  NÁRODNÁ KULT PAMIATKA ROMÁNSKY SAKRÁLNA STAVBA PRÍRODA REGIÓN: ► SPIŠ a PIENINY LOKALITA: NADMORSKÁ VÝŠKA Rotunda je zachovalá, v dobrom stave, a usporadúva sa v nej umiestnenie Božieho hrobu počas veľkonočných Ako stavebný materiál sa použil lomový kameň. Bola postavená ako jednoduchá stavba bez štýlu apsidy pravdepodobne ako pútnická kaplnka pri istom zázračnom sakrálne stavby regiónu Spiša.

 • HRAD UHROVEC

  POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 18. mája 2021, 16:11:28 SPRIEVODCA Trasa na hrad Uhrovec Keďže väčšina hradov bola stavaná Súčasný stav hradu Aj keď sú v súčasnosti z hradu iba zrúcaniny, niektoré časti sa zachovali v celkom dobrom stave a tak si návštevník vie približne predstaviť ako približne vyzeral a vidno vzájomné prepojenie Stala sa vdovou keď jej muž padol na bojisku proti Turkom.

 • GOTICKÝ KOSTOL SVÄTÉHO MARTINA ČERÍN

  TURISTIKA TIP PRE ZLÉ POČASIE KOSTOL NÁRODNÁ KULT PAMIATKA GOTIKA TOP v REGIÓNE XPLÓR TIP SAKRÁLNA STAVBA Tieto kostoliky sa v tej dobe stavali medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Tieto fresky je možné dnes zahliadnuť na starých fotografiách z obdobie pred vojnou. Súčasný stav Kostol patrí čerínskej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Ide o udržiavaný kostolík v dobrom stave. V roku 2009 sa opravila strecha spolu s výmenou šindľov.

 • ROKLINA HALUZICE BIELE KARPATY | Xplór #srdcomPoSlovensku

  Haluzická tiesňava Roklina vznikla činnosťou Haluzického potoka a jej súčasný stav je v dĺžke cca 1 kilometra Pre jeho schátralý stav bol vyhlásený v roku 1810 zákaz slúženia omší.

 • STARÝ ZÁMOK BANSKÁ ŠTIAVNICA

  Zachoval sa v pôvodnom stave. Zaujímavosť Starý zámok je dnes súčasťou Slovenského banského múzea. Starý zámok je taký ako jeho názov. Starý zámok nakoniec nemusel odolávať tureckému vojsku. V roku 1950 bol Starý zámok vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

 • KÚPEĽE SMRDÁKY | Xplór #srdcomPoSlovensku

  Neskôr v roku 1839, taktiež vďaka Jozefovi Vietorisovi bol postavený kaštieľ, ktorý sa stal symbolom Nájdete tu rôzne druhy drevín, tráv, krovín a stromov starých viac ako 100 rokov. prostredie pre hostí a prispieva k psychickej pohode, ktorá nesporne prispieva k zlepšeniu fyzického stavu dermatitída - ekzém, chronické ochorenia kože, seboroická dermatitída, prurigo, ichtyóza, rosacea, stavy

 • BAZILIKA POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA A ZVONICA KEŽMAROK | Xplór #srdcomPoSlovensku

  svätého Povýšenia a zvonica Kežmarok 1/1 VHODNÉ PRE DETI VHODNÉ PRE SENIOROV MESTSKÁ TURISTIKA SAKRÁLNA STAVBA Budova fary stojí na mieste staršej gotickej stavby pochádzajúcej približne z 2. polovice 15. storočia Súčasťou farského areálu je prízemná, pôvodne obytná, dnes hospodárska renesančná stavba z 2. polovice Zariadenie kostola bolo kedysi omnoho bohatšie ale presné informácie o pôvodnom stave nie sú k dispozícii Kostol znovu začala spravovať cirkev a od roku 1673 sa začali stavať nové oltáre.

 • STRED EURÓPY

  Jedna pripomína prijatie Ústavy SR a druhá vznik Slovenskej republiky. Františka z Assisi Kremnica Mestský hrad Basnká Bystrica 1/37 SPRIEVODCA Obec Kremnické Bane sa pýši starou Koncom 18.storočia sa rodáci z Nemecka zaslúžili o obnovu kostola, ktorý bol už v dezolátnom stave.