lista s ornamentom.png

ZÁHORIE - FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR MALACKY

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

Františkánsky kláštor Malacky Záhorie
Františkánsky kláštor Malacky Záhorie

Františkánsky kláštor Malacky Záhorie
Františkánsky kláštor Malacky Záhorie

1/1
icon_STARS 5.0.png

FRANSTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR MALACKY – úto očarujúcu sakrálnu pamiatku nájdete v Malackách. Na mieste dnešného františkánskeho kostola však najskôr stál renesančný kaštielik. Ten bol v roku 1624 prestavaný grófom Pavolom Pálfim na kláštor, ku ktorému bol pristavaný kostol.

REGIÓN: ► ZÁHORIE a KOPANICE

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

165 mnm

MALACKY

+ 421 34 381 1909

icon_HOME.png

SK.03.04.05

FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR MALACKY

00_3d_mapka_slovensko.png

map texture

GoogleEarth

00_3d_mapka_slovensko.png
icon_hist_KOSTOL.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.03.04.05
ZÁHORIE - FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR MALACKY
Františkánsky kláštor Malacky Záhorie
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

15. mája 2021, 12:08:24

OTVÁRACIE DOBY

Celoročne


sprístupnený denne

počas bohoslužieb

POPLATOK ZA VSTUP

zadarmo 

Vstupné 

SPRIEVODCA 


Ako sa ku kláštoru dostanete?


Vjazd do areálu kláštora je umožnený len vozidlám so špeciálnym povolením. Ak chcete zaparkovať v okolí, odporúčame vám využiť parkovisko na Mierovom námestí oproti mestskému parku. Ďalšou možnosťou sú parkoviská v okolí mestského úradu (inkubátora) alebo parkovacie miesta pozdĺžne s Radlinského ulicou či pri . Spomenuté možnosti parkovania sú vyznačené na mape.


Kúsok z histórie kaštieľa


Táto unikátna pamiatka bola pôvodne renesančným kaštielikom. Pavol IV. Pálfi však prestavil kaštielik na františkánsky kláštor a povolal tam rád františkánov. Tiež k nemu pristavil kostol. Tieto práce sa začali v roku 1647 a už o päť rokov mali františkáni svoj vlastný kláštor. Dokončený bol v roku 1653 a vysvätil ho čanádsky biskup Tomáš Pálfi až v decembri 1660. Kostol je s kláštorom spojený chodbami a chórom. Chrámová loď je v barokovom štýle. Po jej bokoch sú kaplnky a vpredu je zakončená svätyňou, kde je umiestnený hlavný oltár. Ako náhle niekto vstúpi do kostola, okamžite si všimne hlavný oltár. Ten pochádza z prvej polovice 18. storočia a celý je z dreva a bohato pozlátený. Kláštor mal vlastnú školu. Išlo o gymnázium, ktoré tu pôsobilo v prvej polovici 20. storočia. Toto gymnázium patrilo medzi najvýznamnejšie školy v Československu. Takisto ako chrám, aj kláštor je zasvätený Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie. Svedčí o tom aj ústredný motív zadnej dekoratívnej časti – socha Panny Márie v nadživotnej veľkosti.


Čo kaštieľ ponúka?


V chráme sa nachádza hlavný oltár a tiež tri bočné oltáre. V roku 1723 dva z nich darovala manželka Leopolda Pálfiho grófka Antonia Mária de Souchés. Počas prvej svetovej vojny prišiel kostol o zvony i cínové píšťaly do organu. V juhozápadnej časti kostola je umiestnená kaplnka Svätých schodov, symbolizujúca schody, po ktorých kráčal Kristus v Jeruzaleme k Pilátovi pontskému.


.

PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png