top of page

región: záhorie a karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

183 mnm

skalica

+421 34 664 5341

.kostol svätého michala a karner svätej anny - kostol zo začiatku 14. storočia je dominantou netradičného trojuholníkového námestia Slobody v Skalici. Hneď pri kostole nájdete aj osemboký karner sv. Anny, ktorý v minulosti slúžil aj ako pohrebisko, neskôr pre prípravu zomretých k pohrebným slávnostiam. Karner spolu s farským kostolom predstavujú veľmi pekné zoskupenie stredovekých sakrálnych stavieb v centre mesta.

kostol svätého michala a karner svätej anny

kostol svätého michala a karner svätej anny

icon_hist_ZRÚCANINA.png

.otváracie doby

.poplatok za vstup

počas letnej sezóny
piatok
sobota
nedeľa


14:00 - 18:00
10:00 - 18:00
14:00 - 18:00


5,00 €

3,50 €

2,00 €

zadarmo

turistický pas mesta Skalica

dospelí

seniori, študenti, ZŤP

deti do 6r

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


kostol svätého michala a karner svätej anny

.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodca


ako sa dá ku kostolu dostať ?


okresné mesto Skalica sa nachádza v severozápadnom cípe Slovenska, na úpätí Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, v povodí rieky Moravy ktorá tvorí časť hranice s Českou republikou. Skalica patrí k najstarším slovenským mestám. V 14. storočí sa stala kráľovským mestom. Neďaleko kostola sv. Michala, pri Kláštore františkánov nájdete vhodné parkovanie, z ktorého máte na dosah všetky zaujímavé pamiatky mesta Skalica.


čo všetko môžete v kostole a jeho okolí vidieť ?


bohatý interiér, oltárnu architektúru a výzdobu prevažne zo 17. a 18. storočia, vzácny organ z roku 1649, dar kráľa Ferdinanda III. Na kostole je veža, kde je umiestený zvon Michal.


v samotnej Skalici sa zachovalo viacero stredovekých sakrálnych stavieb. V okruhu necelého km nájdete farský Kostol sv. Michala a hneď vedľa neho Karner sv. Anny. Karner pochádza zo začiatku 14. storočia. Pôvodne išlo o gotickú stavbu, ktorá bola neskôr barokovo upravená. Karner, alebo po slovensky Kostnica, je budova v ktorej sa uchovávajú kosti nájdené na cintoríne.


pred karnerom je umiestnená socha uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého, ktorý sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj mesta. Neďaleko stoja františkánsky Kostol Sedembolestnej Panny Márie spolu s Kláštorom františkánov, Kostol sv. Františka Xaverského aj Evanielický kostol. Na námestí nájdete aj Záhorské múzeum.


pri kalvárii, asi 400 metrov severozápadne od Kostola sv. Michala sa nachádza najstaršia pamiatka mesta rane románska rotunda sv. Juraja, pravdepodobne z prvej tretiny 11. storočia. Nachádza sa na vyvýšenine v blízkosti kalvárie, pôvodne však tvorila súčasť opevneného hrádku.


trochu z histórie


prvé písomné zmienky o existencii Skalice pochádzajú z roku 1217 a 1256, kedy sa v dokumentoch spomína ako Zakolcha. 6. októbra 1372 jej uhorský kráľ Ľudovít I. udelil výsady slobodného kráľovského mesta. V 17. storočí patrila Skalica medzi 5 až 6 najväčších a najvýznamnejších miest Slovenska.


s výstavbou Kostola sv. Michala sa začalo pravdepodobne po roku 1372. V období neskorej gotiky v rokoch 1450 až 1470 bol prestavaný na trojloďovú baziliku. Viackrát vyhorel, bol prestavovaný a opravovaný.


zaujímavosti


„trdelník“ - keď sa povie Skalica, tak okrem vína to znamená aj známy Skalický „trdelník“, sladkú špecialitu z cesta s vlašskými orechmi, ktorej výroba má dlhú tradíciu. Koncom 18. storočia sa v Skalici usadil maďarský generál vo výslužbe gróf József Gvadányi, ktorého kuchár zo Sedmohradska priniesol recept na výrobu trdelníka.


skalica chráni vynikajúce meno Skalického trdelníka. 22. októbra 2007 získal Skalický trdelník ochranné zemepisné označenie ako prvý slovenský výrobok, riadne zaregistrované Európskou komisiou.


pár tipov pre turistov v okolí


rotunda svätého juraja v skalici - symbol Skalice je stavba postavená v ranorománskom štýle zrejme už v 11. storočí. Neskôr bola prestavaná v gotickom a barokovom štýle. Rotunda je symbolom Skalice. Je to najstaršia historicko-architektonická pamiatka v meste. Vybudovaná bola ako kostolík na hradisku. Rotunda plnila funkciu vlastníckeho kostolíka s malou plochou na pochovávanie.


vinotéka u františkánov - v historickom centre mesta Skalica, priamo v priestoroch františkánskeho kláštora. Ide o regionálnu vínotéku ktorá ponúka vína zo skalického rajónu a blízkeho okolia.


baťov kanál - vnútrozemská vodná cesta ktorá vznikla v 30. rokoch 20. storočia ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. Firma Baťa vlastnila baňu na hnedé uhlie v Ratiškoviciach a presadila svoj návrh, aby sa úsek z Sudoměříc do Otrokovic stal súčasťou plavebnej cesty, ktorú využívali na prepravu paliva. Na tieto účely sa využíval až do roku 1960. Plavebná trasa Baťovho kanála začína v Čechách prístavom v Otrokoviciach - Baťove a končí na slovenskom území v prístave v Skalici. Prístavisko na Perúnskej lúke je vzdialené asi 3 km od centra mesta.


rozhľadňa skalica - drevená rozhľadňa v areáli prístaviska na Baťovom kanáli. Po výstupe po 45 schodoch máte pekný výhľad na vršky Bielych Karpát.


vinné sklepy petrov - plže - 80 maľovaných zahĺbených vinných sklepov, 5 km za hranicou smerom na Strážnicu, vybudovaných vinármi od 15. storočia. Sklepy tvária ulicu s dvomi námestíčkami. Od roku 1983 je to Pamiatková rezervácia.

Vyberte si a zoberte na výlet celú rodinu. Stojí to za to.

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

30. januára 2023, 16:29:10

bottom of page