top of page

región: záhorie a karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

156 mnm

holíč

+421 908 550 291

.kostol svätej margity antiochijske - miesto s úžasnou charizmou, skvost histórie, unikát. Aj takto opisujú návštevníci kostolík ležiaci pri obci Kopčany. Napriek tomu len málo ľudí o ňom vie. V jeho okolí a sa nenachádzajú žiadne rušivé vplyvy dnešnej doby. Ak budete aj vy jedným z mála návštevníkov pamiatky, vychutnajte si ticho a pokoj, ktoré toto čarovné miesto ponúka.

kostol svätej margity antiochijskej kopčany

kostol svätej margity antiochijskej kopčany

icon_hist_ZRÚCANINA.png

.otváracie doby

.poplatok za vstup

celoročne 

interiér kostola


na objednávku

voľne prístupné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


kostol svätej margity antiochijskej kopčany

.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodca

 


prístup ku kostolu


ku kostolu sa dostanete z obce Kopčany po asfaltovej ceste, ale ďalej už len po poľnej ceste a uvidíte ho už z diaľky. Preto je lepšie auto zaparkovať v obci a urobiť si krátku prechádzku.


predrománska stavba vás očarí zachovanými pôvodnými bočnými múrmi, okennými otvormi, povrchovou úpravou stien, znakmi vyrytými do kameňa a valenou klenbou. Počas svojej existencie bol objekt viackrát reštaurovaný, no vždy veľmi citlivo.


interiér kostola nie je bežne prístupný verejnosti, návštevu si môžete vopred dohodnúť na obecnom úrade osobne alebo telefonicky na čísle: +421 34 668 1128.


trošku histórie


kostol je zasvätený svätej Margite Antiochijskej. Aj keď je prvá písomná zmienka datovaná do roku 1932, postavený bol pravdepodobne už v 9. storočí za vlády Rastislava I., teda za čias Veľkej Moravy. Ide o najstarší stojaci kostol na Slovensku (podľa viacerých zdrojov aj v celej strednej Európe) a je tiež jediný stojaci objekt z obdobia Veľkej Moravy.


do 13. storočia existovali v jeho okolí osady. Po zániku veľkomoravského hradiska sa obyvatelia postupne sťahovali a poslední odišli v 16.-17. storočí.


do 18. storočia sa tu pravidelne konali bohoslužby. V tomto období bol postavený nový svätostánok priamo v Kopčanoch a bohoslužby sa v kostole svätej Margity Antiochijskej konali len zriedka (počas pútí súvisiacich s patrónkou kostola). Nachádzal sa tu aj cintorín, kde sa pochovávalo do 17.-18.storočia. Zachoval sa do 20.storočia.


kostol svätej Margity Antiochijskej bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1995.


patrónka kostola


margita z antiochie bola dcérou pohanského kňaza. Matka jej zomrela, keď bola ešte dieťa. Ujala sa jej istá pobožná žena, ktorá ju viedla ku kresťanstvu. Táto krásna dievčina sa rozhodla zasvätiť svoj život bohu, čo sa však nepáčilo jej otcovi. Keď raz pásla ovce všimol si ju rímsky prefekt Olybrus a trval na tom, aby sa stala jeho ženou. Ona odmietla a keď sa dozvedel, že je kresťanka dal ju zatknúť a nútil ju klaňať sa pohanským bohom. Opäť odmietla, tak ju zavrel do väzenia a mučil ju. Tam sa jej mal zjaviť diabol v podobe draka a chcel ju pohltiť. Ona ho odohnala krížom a rany po mučení sa jej zázračne zahojili. Keď sa o týchto zázrakoch dozvedeli ľudia, mnohí sa obrátili k viere a dali sa pokrstiť. Legenda hovorí aj to, že sa zjavovala Jane z Arcu a povzbudzovala ju v boji.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

19. novembra 2022, 22:56:36

bottom of page