lista s ornamentom.png

turistická zaujímavosť, tip na výlet, sprievodca, mapa, fotky, hodnotenia, navigácia, aktuálne počasie

icon_HOME.png

SK.03.00.05

sastinska-bazilika-sastin-straze

záhorie - šaštínska bazilika

.šaštínska bazilika
.šaštínska bazilika

press to zoom
.šaštínska bazilika
.šaštínska bazilika

press to zoom
1/1
icon_hist_KOSTOL.png

región: záhorie a karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

173 mnm

-

+421 903 160 904

.virtuálna zberateľská nft minca
.xx
SK.03.00.05
záhorie - šaštínska bazilika
.šaštínska bazilika
.šaštínska bazilika
icon_STARS 5.0.png

.šaštínska bazilika  - alebo Bazilika Sedembolestnej Panny Márie je spolu s priľahlým kláštorom je pýchou mesta Šaštín – Stráže. Patrí k najnavštevovanejším pútnickým miestam na Slovensku a zároveň je aj prvým slovenským kostolom, ktorý bol povýšený na Baziliku. Toto miesto priam dýcha históriou, duchovným posolstvom, spolupatričnosťou a vierou.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

letná sezóna

zimná sezóna

8:00-19:00

8:00-17:00

dobrovoľné 00_3d_mapka_slovensko.png
00_3d_mapka_slovensko.png

.sprievodcaako ku bazilike?


šaštínku baziliku určite neprehliadnete. Nachádza sa na Kláštornom námestí v meste Šaštín. Pokiaľ idete navštíviť baziliku mimo termínov pútí môžete zaparkovať na parkovisku priamo pri bazilike.


história


s výstavbou chrámu začal Matej Vépy v roku 1736 pod vedením architekta Hillebrandta, ktorý je zároveň autor hlavného oltára. Slávnostné vysvätenie hotového chrámu sa konalo 15. augusta 1764. Vysviacky sa zúčastnili okrem mnohých duchovných a tisícov veriacich aj cisárovná Mária Terézia s manželom a ostrihomský arcibiskup. V tento deň bola aj premiestnená známa zázračná socha Panny Márie na hlavný oltár. V apríli 1927 vyhlásil pápež Pius XI. dekrétom Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska. Na tzv. menšiu baziliku (Basilica Minor) bola šaštínska národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie povýšená v roku 1964 pápežom Pavlom VI. a stala sa tak prvou bazilikou na Slovensku.


jej súčasťou je tiež neskorobarokový komplex kláštora a súsošie Najsvätejšej Trojice. Nachádza sa tu aj unikátne Mariologické múzeum, s množstvom exponátov súvisiacich s mariánskou úctou a inými kresťanskými témami. Kláštor i baziliku spravuje rehoľa saleziánov.


bazilika Sedembolestnej Panny Márie


u Slovákov sa úcta k Sedembolestnej Panne Márii začala prijatím kresťanstva od vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Aby si ju ľudia uctili, začali stavať kaplnky a chrámy.


v Šaštíne bola kedysi kaplnka so sochou Panny Márie, na ktorej miestne dnes stojí bazilika spolu s kláštorom. Sochu, známu ako Šaštínska pieta dala vyhotoviť šľachtičná Angelika Bakičová z vďaky za polepšenie zlého manžela. Neskôr sa začali šíriť zvesti o telesných a duševných uzdraveniach, ktoré konala Panna Mária prostredníctvom sochy. Dnes je umiestnená na oltári v bazilike a láka k sebe množstvo pútnikov.


púte


v priebehu roka sa koná niekoľko súkromných a organizovaných púti k Sedembolestnej Panne Márií. Medzi organizované púte patria púť zaľúbených, púť mužov, púť miništrantov, púť matiek, púť grékokatolíkov bratislavskej eparchle, púť motorkárov, púť nalomených sŕdc a púť ružencových bratstiev.


zaujímavosti


v júli 1995 navštívil Šaštínsku baziliku pápež Ján Pavol II počas jeho druhej apoštolskej cesty na Slovensku.


baziliku vyhlásili za pútnické miesto bratislavskej eparchie, s púťami ktoré sa tu konajú každoročne od roku 2009 v deň Spolutrpiacej Bohorodičky.


každoročne tu prichádza niekoľko desiatok tisíc pútnikov, najmä na Slávnosť zoslania Ducha Svätého (Turíce) a Slávnosť Panny Márie Sedembolestnej (15. septembra).


tipy na výlety v okolí


sväté schody – nachádzajú sa v Malackách a sú kópiou svätých schodov, po ktorých kráčal Ježiš za pilátom.


smolenicky zámok je dominantou Smoleníc. Nenachádzajú sa v ňom žiadne historické cennosti.


jaskyňa driny je jediná sprístupnená jaskyňa západného Slovenska. Návštevníkov očarí najmä svojou nádhernou kvapľovou výzdobou.


mohyla na bradle sa nachádza nad mestom Brezová a je miestom posledného odpočinku generála M. R. Štefánika.


  • srdcomposlovensku Instagram
logo_srdcomPoSlovensku_v.9.21.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

23. apríla 2022, 17:03:31

.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór