lista s ornamentom.png

ZÁHORIE - ŠAŠTÍNSKA BAZILIKA

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

Šaštínska bazilika Záhorie
Šaštínska bazilika Záhorie

Šaštínska bazilika Záhorie
Šaštínska bazilika Záhorie

1/1
icon_STARS 5.0.png

ŠAŠTÍNSKA BAZILIKA - alebo Bazilika Sedembolestnej Panny Márie je spolu s priľahlým kláštorom je pýchou mesta Šaštín – Stráže. Patrí k najnavštevovanejším pútnickým miestam na Slovensku a zároveň je aj prvým slovenským kostolom, ktorý bol povýšený na Baziliku. Toto miesto priam dýcha históriou, duchovným posolstvom, spolupatričnosťou a vierou.

REGIÓN: ► ZÁHORIE a KOPANICE

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

173 mnm

+421 903 160 904

icon_HOME.png

SK.03.00.05

ŠAŠTÍNSKA BAZILIKA

00_3d_mapka_slovensko.png

map texture

GoogleEarth

00_3d_mapka_slovensko.png
icon_hist_KOSTOL.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.03.00.05
ZÁHORIE - ŠAŠTÍNSKA BAZILIKA
Šaštínska bazilika Záhorie
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

15. mája 2021, 12:07:22

OTVÁRACIE DOBY

Letná sezóna

Zimná sezóna

8:00-19:00

8:00-17:00

POPLATOK ZA VSTUP

dobrovoľné 

Vstupné 

SPRIEVODCA 


Ako ku bazilike?


Šaštínku baziliku určite neprehliadnete. Nachádza sa na Kláštornom námestí v meste Šaštín. Pokiaľ idete navštíviť baziliku mimo termínov pútí môžete zaparkovať na parkovisku priamo pri bazilike.


História


S výstavbou chrámu začal Matej Vépy v roku 1736 pod vedením architekta Hillebrandta, ktorý je zároveň autor hlavného oltára. Slávnostné vysvätenie hotového chrámu sa konalo 15. augusta 1764. Vysviacky sa zúčastnili okrem mnohých duchovných a tisícov veriacich aj cisárovná Mária Terézia s manželom a ostrihomský arcibiskup. V tento deň bola aj premiestnená známa zázračná socha Panny Márie na hlavný oltár. V apríli 1927 vyhlásil pápež Pius XI. dekrétom Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska. Na tzv. menšiu baziliku (Basilica Minor) bola šaštínska národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie povýšená v roku 1964 pápežom Pavlom VI. a stala sa tak prvou bazilikou na Slovensku.

Jej súčasťou je tiež neskorobarokový komplex kláštora a súsošie Najsvätejšej Trojice. Nachádza sa tu aj unikátne Mariologické múzeum, s množstvom exponátov súvisiacich s mariánskou úctou a inými kresťanskými témami. Kláštor i baziliku spravuje rehoľa saleziánov.


Bazilika Sedembolestnej Panny Márie


U Slovákov sa úcta k Sedembolestnej Panne Márii začala prijatím kresťanstva od vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Aby si ju ľudia uctili, začali stavať kaplnky a chrámy.

V Šaštíne bola kedysi kaplnka so sochou Panny Márie, na ktorej miestne dnes stojí bazilika spolu s kláštorom. Sochu, známu ako Šaštínska pieta dala vyhotoviť šľachtičná Angelika Bakičová z vďaky za polepšenie zlého manžela. Neskôr sa začali šíriť zvesti o telesných a duševných uzdraveniach, ktoré konala Panna Mária prostredníctvom sochy. Dnes je umiestnená na oltári v bazilike a láka k sebe množstvo pútnikov.


Púte


V priebehu roka sa koná niekoľko súkromných a organizovaných púti k Sedembolestnej Panne Márií. Medzi organizované púte patria púť zaľúbených, púť mužov, púť miništrantov, púť matiek, púť grékokatolíkov bratislavskej eparchle, púť motorkárov, púť nalomených sŕdc a púť ružencových bratstiev.


Zaujímavosti


V júli 1995 navštívil Šaštínsku baziliku pápež Ján Pavol II počas jeho druhej apoštolskej cesty na Slovensku.

Baziliku vyhlásili za pútnické miesto bratislavskej eparchie, s púťami ktoré sa tu konajú každoročne od roku 2009 v deň Spolutrpiacej Bohorodičky.

Každoročne tu prichádza niekoľko desiatok tisíc pútnikov, najmä na Slávnosť zoslania Ducha Svätého (Turíce) a Slávnosť Panny Márie Sedembolestnej (15. septembra).


Tipy na výlety v okolí


Sväté schody – nachádzajú sa v Malackách a sú kópiou svätých schodov, po ktorých kráčal Ježiš za pilátom.

Smolenicky zámok je dominantou Smoleníc. Nenachádzajú sa v ňom žiadne historické cennosti.

Jaskyňa Driny je jediná sprístupnená jaskyňa západného Slovenska. Návštevníkov očarí najmä svojou nádhernou kvapľovou výzdobou.

Mohyla na Bradle sa nachádza nad mestom Brezová a je miestom posledného odpočinku generála M. R. Štefánika.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png