top of page

región: zemplín a vihorlat
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

131 mnm

vranov nad topľou

+421 57 442 18 07

.bazilika a kláštor vranov nad topľou - bazilika minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou je najcennejšou historickou pamiatkou mesta. Kostol je zvonku nenápadný, ale interiér má nádherne vyzdobený v barokovom štýle. Oltáre a kazateľnicu zdobia cenné remeselné práce pochádzajúce z dielne Jozefa Hartmana, košického rezbára a sú vzácnym dokladom barokového sochárstva na východnom Slovensku.

.otváracie doby

celoročne

voľne prístupné

.poplatok za vstup

dobrovoľné

bazilika a kláštor vranov nad topľou

bazilika vranov nad topľou

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá k bazilike dostať ?


bazilika minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou s nachádza približne 300 metrov severozápadne od námestia Slobody. Zo železničnej zastávky je to po Staničnej ulici asi 600 metrov severovýchodne.


čo všetko môžete v bazilike a okolí vidieť ?


bazilika je neskorogotická monumentálna sakrálna stavba, ktorej dnešná baroková výzdoba interiéru pochádza z prvej polovice 18. storočia. Zaujímavým dielom je baroková kazateľnica. Bazilika opatruje tiež cennú barokovo-rokokovú liturgickú súpravu, ktorá pozostáva z monštrancie, kalicha, cibória a pacifikálového kríža. Tieto liturgické predmety pochádzajú od najznámejšej osobnosti barokového zlatníctva na Slovensku Jána Silašiho. Liturgická súprava je národnou kultúrnou pamiatkou.


k chrámu prilieha a je jeho súčasťou, aj ďalšia pamiatkovo chránená budova a to kláštor paulínskej rehole. Tento kláštor je neskoršieho dáta, postavili ho v 17. storočí.


trochu z histórie


kostol okolo roku 1441 postavili františkáni. V roku 1672 duchovnú správu prevzali pavlíni a až na obdobie reformácie, kedy ho spravovali evanjelici, ho spravovali až do svojho zrušenia v Uhorsku Jozefom II. v roku 1786. Od roku 1990 ho opäť spravujú pavlíni.


v 18. storočí bola do Vranova premiestnená vzácna historická ikona Panny Márie. Táto ikona vraj pred zrakmi miestneho farára, predstaveného kláštora Paulínov, jeho zástupcu a množstva zhromaždeného ľudu ronila krvavé slzy. Po jej premiestnení do kostola, od miestnej šľachtickej rodiny Berczénich kde sa ikona pôvodne nachádzala, bol kostol premenovaný na Kostol Narodenia Panny Márie. Správa o zázračnom obraze sa rýchlo rozšírila a kostol sa stal významným pútnickým miestom, ktorým je dodnes. Dňa 6. septembra 2008 pápež povýšil kostol vo Vranove nad Topľou do stavu BAZILIKY MINOR.


pár tipov pre turistov v okolí


zrúcanina hradu čičva - ruiny gotického hradu tvoria dominantu obce Podčičva vzdialenej len 11 km od centra mesta. Prvé písomné zmienky o malej strážnej pevnosti v priesmyku Poľská brána, sú už z roku 1270. Hrad bol po Thökölyho a po Rákocziho povstaní a po obsadení cisárskymi vojskami v roku 1711 zničený.


zrúcanina hradu brekov - leží 20 km východne nad obcou Brekov. Brekovský stredoveký hrad bol hrad, ktorého ruiny možno ľahko sledovať pri ceste medzi mestami Strážske a Humenné. Je ho vidieť už zďaleka. Bol vybudovaný v stredoveku ako strážny hrad spolu s inými blízkymi hradmi Jasenov, Vinné, Čičva.


rozhladňa zlatník – leží 18 km severozápadne v smere na Hanušovice nad Topľou. Celková výška rozhľadne je 21 m. Za dobrého počasia je možné vidieť až k Vysokým Tatrám.


vodná nádrž veľká domaša - sa nachádza 30 km severne od mesta, cesta vedie aj okolo vodnej nádrže Malá Domaša.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

18. marca 2023, 14:20:12

bottom of page