top of page
lista s ornamentom.png

zemplín - opevnený kláštor leles

turistická zaujímavosť, tip na výlet, sprievodca, mapa, fotky, hodnotenia, navigácia, aktuálne počasie

icon_HOME.png

sk.21.00.17

klastor-leles

icon_STARS 5.0.png
.opevnený kláštor leles
.opevnený kláštor leles

press to zoom
.opevnený kláštor leles
.opevnený kláštor leles

press to zoom
1/1
icon_sport_VODNÁ_PLOCHA.png

región: zemplín a vihorlat
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

108 mnm

-

+421 56 636 2323

icon_hist_HRAD.png
.virtuálna minca xplór nft
#47/99
.47
sk.21.00.17
zemplín - opevnený kláštor leles
.opevnený kláštor leles

.opevnený kláštor leles - opevnený premonštrátsky kláštor tvoriaci sakrálny komplex z 12. storočia nachádzajúci sa na okraji obce Leles na juhovýchode Slovenska. Severne od obce preteká rieka Latorica. Jej mŕtve ramená tvoria jedinečné prostredie, od roku 1990 ochraňované pod názvom Chránená krajinná oblasť Latorica.

.otváracie doby

na základe objednávky

.poplatok za vstup

na základe objednávky

00_3d_mapka_slovensko.png
00_3d_mapka_slovensko.png

.sprievodca


ako sa dá ku kláštoru dostať ?


kláštor Leles sa nachádza v obci Leles, obci na juhovýchode Slovenska ležiacej asi 8 km od Kráľovského Chlmca. Kláštor má dve vstupné brány. K prvej bráne sa môžete dostať z Blatnej ulice prechádzajúcej obcou, z ktorej odbočíte na úzku cestičku Pod kláštorom. Dostanete sa k bráne kláštora, kde je možné aj zaparkovať. Z druhej strany je brána kláštora blízko križovatky Oriešková - Kapušianska, kde sú aj schody vedúce k bráne.


čo všetko môžete v kaštieli a okolí vidieť ?


z južnej strany uzaviera trojpodlažnú stavbu gotický kostol sv. Kríža. Gotická stavba z roku 1315 až 1366 tvorí južné krídlo štvorosového masívu kláštora, uzatvárajúceho ústredný dvor kedysi obtočeným arkádami krížovej chodby. Na východnej strane podopierajú stavbu kostola oporné piliere, ktoré členia aj polygonálnu apsidu kaplnky a pokračujú aj v exteriéri kostola na východe. Kaplnka sv. Michala je situovaná v južnom krídle kláštora spolu s kostolom. Ústredný dvor má renesančné arkády. Kostol je jednoloďový s polygonálnym uzáverom presbytéria. Na západnej strane má prestavanú vežu, barokovo upravenú, so zvonicovou strechou.


rajská záhrada je tvorená krížovou chodbou, ide o miesto, kde je v strede umiestnená voda symbolizujúca krst, prameň života, nový život. Okolo nej sa vo štvorici sa pohybovali rehoľníci, ktorí v kláštore žili a modlili sa.


trochu z histórie


v lokalite existovala osada už v dobách Veľkomoravskej ríše v 9. storočí. Pravdepodobne v rokoch 1188 až 1196 tu bol založený premonštrátsky kláštor, čím sa Leles stal centrom regiónu. Výhodná poloha na obchodnej ceste, ako aj vhodné podmienky na rozvoj poľnohospodárstva a vinohradníctva boli hlavným stimulom rozvoja mestečka. V roku 1941 bola k Lelesu pripojená obec Kapoňa, v listinách spomínaná už v roku 1287.


pár tipov pre turistov v okolí


hrad kráľovský chlmec - zrúcanina hradu približne 6 km vzdušnou čiarou od Lelesu. Podľa niektorých zdrojov castellum - opevnený kaštieľ, známy ako Csonkavár, leží na vyvýšenine východného úpätia Chlmeckých pahorkov na okraji mesta Kráľovský Chlmec.


hrad veľký kamenec - zrúcanina hradu na ryolitovom návrší, vystupujúcom na Východoslovenskej rovine v intraviláne obce Veľký Kamenec. Od Lelesu vzdušnou čiarou necelých 20 km.


  • srdcomposlovensku Instagram
logo_srdcomPoSlovensku_v.9.21.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

15. novembra 2021, 12:16:10

.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

bottom of page