top of page

región: zemplín a vihorlat
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

108 mnm

leles

+421 56 636 2323

.opevnený kláštor leles - opevnený premonštrátsky kláštor tvoriaci sakrálny komplex z 12. storočia nachádzajúci sa na okraji obce Leles na juhovýchode Slovenska. Severne od obce preteká rieka Latorica. Jej mŕtve ramená tvoria jedinečné prostredie, od roku 1990 ochraňované pod názvom Chránená krajinná oblasť Latorica.

.otváracie doby

na základe objednávky

.poplatok za vstup

na základe objednávky

opevnený kláštor leles

opevnený kláštor leles

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku kláštoru dostať ?


kláštor Leles sa nachádza v obci Leles, obci na juhovýchode Slovenska ležiacej asi 8 km od Kráľovského Chlmca. Kláštor má dve vstupné brány. K prvej bráne sa môžete dostať z Blatnej ulice prechádzajúcej obcou, z ktorej odbočíte na úzku cestičku Pod kláštorom. Dostanete sa k bráne kláštora, kde je možné aj zaparkovať. Z druhej strany je brána kláštora blízko križovatky Oriešková - Kapušianska, kde sú aj schody vedúce k bráne.


čo všetko môžete v kaštieli a okolí vidieť ?


z južnej strany uzaviera trojpodlažnú stavbu gotický kostol sv. Kríža. Gotická stavba z roku 1315 až 1366 tvorí južné krídlo štvorosového masívu kláštora, uzatvárajúceho ústredný dvor kedysi obtočeným arkádami krížovej chodby. Na východnej strane podopierajú stavbu kostola oporné piliere, ktoré členia aj polygonálnu apsidu kaplnky a pokračujú aj v exteriéri kostola na východe. Kaplnka sv. Michala je situovaná v južnom krídle kláštora spolu s kostolom. Ústredný dvor má renesančné arkády. Kostol je jednoloďový s polygonálnym uzáverom presbytéria. Na západnej strane má prestavanú vežu, barokovo upravenú, so zvonicovou strechou.


rajská záhrada je tvorená krížovou chodbou, ide o miesto, kde je v strede umiestnená voda symbolizujúca krst, prameň života, nový život. Okolo nej sa vo štvorici sa pohybovali rehoľníci, ktorí v kláštore žili a modlili sa.


trochu z histórie


v lokalite existovala osada už v dobách Veľkomoravskej ríše v 9. storočí. Pravdepodobne v rokoch 1188 až 1196 tu bol založený premonštrátsky kláštor, čím sa Leles stal centrom regiónu. Výhodná poloha na obchodnej ceste, ako aj vhodné podmienky na rozvoj poľnohospodárstva a vinohradníctva boli hlavným stimulom rozvoja mestečka. V roku 1941 bola k Lelesu pripojená obec Kapoňa, v listinách spomínaná už v roku 1287.


pár tipov pre turistov v okolí


hrad kráľovský chlmec - zrúcanina hradu približne 6 km vzdušnou čiarou od Lelesu. Podľa niektorých zdrojov castellum - opevnený kaštieľ, známy ako Csonkavár, leží na vyvýšenine východného úpätia Chlmeckých pahorkov na okraji mesta Kráľovský Chlmec.


hrad veľký kamenec - zrúcanina hradu na ryolitovom návrší, vystupujúcom na Východoslovenskej rovine v intraviláne obce Veľký Kamenec. Od Lelesu vzdušnou čiarou necelých 20 km.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

18. marca 2023, 14:33:04

bottom of page