top of page

región: zemplín a vihorlat
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

1076 mnm

-

+421 56 688 25 43

.vrch vihorlat - je najvyšší vrch sopečného pohoria Vihorlatské vrchy, jeho výrazná dominanta. Podľa vrchu dostalo názov aj samotné pohorie. Vihorlat je tiež najvyšším bodom okresu Humenné.

.otváracie doby

celoročne

voľne prístupné

.poplatok za vstup

voľne prístupné

vrch vihorlat

vrch vihorlat

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá na vihorlat dostať ?


oblasť Vihorlatských vrchov je pre turistov veľmi atraktívna. Pohorie patrí k najlesnatejším na Slovensku. Vedú tadiaľ značkované turistické chodníky v dĺžke 88 kilometrov. Vrchol vrchu Vihorlat je vzdialený približne 15 kilometrov vzdušnou čiarou juhovýchodne od mesta Humenné, 20 km severovýchodne od Michaloviec a 11 km juhozápadne od Sniny. Vrchol sa majestátne vypína nad ostatnými kopcami celého pohoria, severne od obce Poruba pod Vihorlatom. Nachádza sa v strede hlavného hrebeňa, prebiehajúceho od východu cez Nežabec 1 023 m n. m., Sninský kameň 1 006 m n. m., Motrogon 1 018 m n. m. a Tŕstie 951 m n. m. k Vihorlatu a ďalej cez Rozdielňu 784 m n. m. a Kyjov 821 m n. m. k Dlhej 527 m n. m..


rozľahlý vrcholový hrebeň Vihorlatu má dva vrcholy, hlavný západný a o pár metrov nižší východný. Vrcholy sú od seba vzdialené približne 400 metrov. Na vyššom západnom vrchole stojí mohutný železobetónový pylón z čias prvej Česko-slovenskej republiky, postavený v rokoch 1931 až 1935 ako jeden zo sedemnástich bodov trigonometrickej siete I. rádu. Pylón je zakončený malým krížom a je na ňom umiestnená neoficiálna tabuľka s označením kóty a schránka s vrcholovou knihou, do ktorej môžu turisti zaznamenať svoj výstup.


čo všetko môžete v pohorí Vihorlat vidieť ?


chránená krajinná oblasť Vihorlat sa nachádza na území Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja. Rozprestiera sa v katastri okresov Michalovce, Sobrance, Humenné a Snina. Jej rozloha je 4 383 hektárov, ochranné pásmo 25 350 hektárov. Geografická poloha Vihorlatského pohoria a osobitný geologický vývoj podmienili vznik takých prírodných zvláštností ako sú napríklad jazero Morské oko, Sninský kameň, vrchoviskové rašeliniská i spoločný výskyt rastlinných druhov karpatskej a panónskej flóry.


sopečná činnosť ktorá modelovala vznik pohoria vytvorila terén, kde sa nachádzalo množstvo jazierok. Z tých sa mnohé časom zmenili na slatiny a rašeliniská, kde okrem iného rastie aj vzácna „mäsožravá“ rastlina rosička okrúhlolistá. Najznámejšie zo zachovalých jazier pohoria sú Morské oko a Malé morské oko. Rovnako zaujímavé a príťažlivé sú skalné útvary, z ktorých je najznámejší Sninský kameň, odkiaľ je úžasný výhľad do okolia na všetky strany.


povesti


vihorov vrch. Povesť o vzniku Vihorlatu, Morského oka a Sninského kameňa. Podľa povestí pán pohoria Vihor postavil tieto hory z ohňa a kameňa a dal aj vodu, keď okolitú zem vysušilo. Jazero v kopcoch strážila víla, jeho služobnica. Vihor vo svojich horách hubil zbojníkov a každý už počul, ako bojoval s diablom, čo chcel skalou zakryť jazero. Diabol sa prihnal na krídlach víchrice s obrovitánskym balvanom, ktorý chcel vrhnúť na jazero. Keď už bol priamo nad ním, zjavil sa Vihor. Vraj schytil diabla, vyniesol ho do ohromnej výšky a tam sa spolu ruvali. Balvan sa vyšmykol diablovi z rúk a rútil sa nadol. Našťastie dopadol celkom inde, než zamýšľal diabol, a odvtedy je to miesto známe ako Sninský kameň. Jazero víly zostalo nedotknuté a ľudia mu neskôr dali meno Morské oko. A Vihorov vrch, Vihorlat, sa do dnešných čias vypína nad okolitým krajom ako nemý svedok tých dávnych udalostí.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

18. marca 2023, 14:19:29

bottom of page