lista s ornamentom.png

podunajsko - bazilika svätého ondreja komárno

turistická zaujímavosť, tip na výlet, sprievodca, mapa, fotky, hodnotenia, navigácia, aktuálne počasie

icon_HOME.png

SK.04.02.09

bazilika-svateho-ondreja-komarno

.bazilika svätého ondreja komárno
.bazilika svätého ondreja komárno

press to zoom
.bazilika svätého ondreja komárno
.bazilika svätého ondreja komárno

press to zoom
1/1

región: podunajsko
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

120 mnm

komárno

+421 35 773 0036

icon_prir_ZAUJÍMAVOSŤ.png
.virtuálna zberateľská nft minca
.xx
SK.04.02.09
podunajsko - bazilika svätého ondreja komárno
.bazilika svätého ondreja komárno
.bazilika svätého ondreja komárno
icon_STARS 5.0.png

.bazilika svätého ondreja komárno - Bazilika svätého Ondreja je jednou z dominánt mesta Komárno. Kostol, teraz bazilika je v prevedení neskorobarokového slohu s klasicistickými prvkami. Po bazilike sv. Mikuláša v Trnave je to druhá bazilika v trnavskej arcidiecéze.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

celoročne

voľne prístupné

dobrovoľné00_3d_mapka_slovensko.png
00_3d_mapka_slovensko.png

.sprievodca


ako sa dá ku bazilike dostať ?


bazilika sa nachádza v južnej časti mesta, na križovatke ulíc Svätoondrejská a Palatínova, oproti Podunajskému múzeu.


čo všetko môžete v bazilike a jej okolí vidieť ? Trochu z histórie


kostol sv. Ondreja postavili v rozmedzí rokov 1674 až 1677 jezuiti. Neskôr, keď sa mesto stalo štvrtým najväčším čo sa týka počtu obyvateľov v Uhorsku rozhodla rada mesta, že dá vystavať nový väčší kostol. K stavbe kostola bolo použitých spolu 800 000 tehál zo zbúranej novozámockej pevnosti. Pre veľké nedostatky počas výstavby sa steny kostola poškodili a čiastočne aj zrútili. Obnova kostola sa začala v roku 1748, spolu s jezuitským kláštorom ju dokončili v roku 1763. Pohromou v dejinách kostola sv. Ondreja bolo zemetrasenie, ktoré v roku 1763 kostol značne poškodilo. Dnešnú barokovú podobu nadobudol po prestavbe v rokoch 1768 až 1771. Jezuiti ho potom mali už len do roku 1773 kedy bol ich rád rozpustený. 


ďalšou veľkou pohromou, ktorá postihla tento kostol, bol 3 dni trvajúci požiar ktorý v roku 1848 zničil značnú časť mesta. Vo veži sa roztopilo 7 zvonov. V roku 1849 to bol zas ľadochod, ktorý spôsobil škody. V druhej svetovej vojne bol kostol tiež poškodený, hlavne jeho veže a okná.


v júni 2018 sa konalo slávnostné vyhlásenie povýšenia farského Kostola sv. Ondreja na baziliku minor.

Každý deň o 15:00 hod. sa rozozvučia zvony kostola na pamiatku veľkého zemetrasenia z roku 1763.


pár tipov pre turistov v okolí kostola


podunajské múzeum v Komárne sa nachádza v krásnej hlavnej historickej budove, nazývanej Kultúrny palác múzea, hneď oproti kostolu sv.Ondreja. Venuje sa najmä histórii, archeológii a etnografii Komárna a jeho okolia od praveku do roku 1849.


dominantou Námestia gen. Klapku 300 m východne od kostola je reprezentatívna novo renesančná budova historickej komárňanskej radnice. Atrakciou komárňanskej radnice je husársky pochod, ktorým sa ozýva vždy o 10., 12., 14. a 16. hodine, počas ktorého z dvierok na jej veži vychádza postavička husára. Historická radnica v Komárne je dnes sídlom Mestského úradu. Radnica v Komárne sa nachádza na severnej strane námestia generála Klapku. Oproti radnice, na južnej strane námestia stojí socha generála Klapku, ktorý počas Maďarskej revolúcie 1848 a 1849 velil obrane Komárna.


500 metrov severne od radnice je rozsiahle námestie, ktoré tvorí tzv. Nádvorie Európy v Komárne. Komárno na svojom Nádvorí Európy umiestnilo viac ako štyri desiatky budov, postavených v mierke jedna ku jednej, ktoré reprezentujú architektúru a stavebné slohy typické pre temer všetky európske štáty. Obdivovať, prípadne aj porovnávať je možné budovy z Walesu, Vatikánu, Írska, Talianska, Transylvánie, Islandu či Grónska. 100 metrov južne od námestia môžete vidieť Dôstojnícky pavilón.


komárňanský pevnostný systém je najväčším fortifikačným systémom na území Slovenska a tiež bývalého Rakúska-Uhorska. Ide o systém bášt a opevnení na území mesta Komárno a protiľahlých brehoch riek Dunaj a Váh, ktorý spolu s centrálnou pevnosťou tvorí Komárňanský pevnostný systém. V 20. storočí pretrvávali snahy o obnovenie objektov v minulosti tvoriacich pevnostný systém. Z pôvodného systému opevnení sú zachované všetky hlavné objekty okrem časti na ľavom brehu Váhu nazývaný Vážske predmostie.


protiturecká pevnosť v Komárne je pevnosť vystavaná v dvoch obdobiach. Na základoch staršieho hradu sa začala roku 1546 výstavba Starej pevnosti a roku 1658 začala výstavba Novej pevnosti. 31. mája 1963 bol súbor siedmich objektov starej a novej pevnosti vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Pevnosť Monoštor je pevnosť v maďarskom meste Komárom, a je súčasťou fortifikačného systému mesta Komárno.


  • srdcomposlovensku Instagram
logo_srdcomPoSlovensku_v.9.21.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

24. apríla 2022, 16:44:59

.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór