lista s ornamentom.png

PODUNAJSKO - BAZILIKA SVÄTÉHO ONDREJA KOMÁRNO

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

icon_STARS 5.0.png

BAZILIKA SVÄTÉHO ONDREJA - Bazilika svätého Ondreja je jednou z dominánt mesta Komárno. Kostol, teraz bazilika je v prevedení neskorobarokového slohu s klasicistickými prvkami. Po bazilike sv. Mikuláša v Trnave je to druhá bazilika v trnavskej arcidiecéze.

REGIÓN: ► PODUNAJSKO

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

120 mnm

KOMÁRNO

+421 35 773 0036

map texture

GoogleEarth

00_3d_mapka_slovensko.png
icon_HOME.png

SK.04.02.09

BAZILIKA SVÄTÉHO ONDREJA KOMÁRNO

XPLÓR eSHOP

1/8
icon_prir_ZAUJÍMAVOSŤ.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

OTVÁRACIE DOBY

Celoročne 

sprístupnené

POPLATOK ZA VSTUP

dobrovoľné

Vstupné 

SPRIEVODCA 


Ako sa dá ku bazilike dostať ?


Bazilika sa nachádza v južnej časti mesta, na križovatke ulíc Svätoondrejská a Palatínova, oproti Podunajskému múzeu.


Čo všetko môžete v bazilike a jej okolí vidieť ? Trochu z histórie.


Kostol sv. Ondreja postavili v rozmedzí rokov 1674 až 1677 jezuiti. Neskôr, keď sa mesto stalo štvrtým najväčším čo sa týka počtu obyvateľov v Uhorsku rozhodla rada mesta, že dá vystavať nový väčší kostol. K stavbe kostola bolo použitých spolu 800 000 tehál zo zbúranej novozámockej pevnosti. Pre veľké nedostatky počas výstavby sa steny kostola poškodili a čiastočne aj zrútili. Obnova kostola sa začala v roku 1748, spolu s jezuitským kláštorom ju dokončili v roku 1763. Pohromou v dejinách kostola sv. Ondreja bolo zemetrasenie, ktoré v roku 1763 kostol značne poškodilo. Dnešnú barokovú podobu nadobudol po prestavbe v rokoch 1768 až 1771. Jezuiti ho potom mali už len do roku 1773 kedy bol ich rád rozpustený. Ďalšou veľkou pohromou, ktorá postihla tento kostol, bol 3 dni trvajúci požiar ktorý v roku 1848 zničil značnú časť mesta. Vo veži sa roztopilo 7 zvonov. V roku 1849 to bol zas ľadochod, ktorý spôsobil škody. V druhej svetovej vojne bol kostol tiež poškodený, hlavne jeho veže a okná.

V júni 2018 sa konalo slávnostné vyhlásenie povýšenia farského Kostola sv. Ondreja na baziliku minor.

Každý deň o 15:00 hod. sa rozozvučia zvony kostola na pamiatku veľkého zemetrasenia z roku 1763.


Pár tipov pre turistov v okolí kostola.


Podunajské múzeum v Komárne sa nachádza v krásnej hlavnej historickej budove, nazývanej Kultúrny palác múzea, hneď oproti kostolu sv.Ondreja. Venuje sa najmä histórii, archeológii a etnografii Komárna a jeho okolia od praveku do roku 1849.

Dominantou Námestia gen. Klapku 300 m východne od kostola je reprezentatívna novo renesančná budova historickej komárňanskej radnice. Atrakciou komárňanskej radnice je husársky pochod, ktorým sa ozýva vždy o 10., 12., 14. a 16. hodine, počas ktorého z dvierok na jej veži vychádza postavička husára. Historická radnica v Komárne je dnes sídlom Mestského úradu. Radnica v Komárne sa nachádza na severnej strane námestia generála Klapku. Oproti radnice, na južnej strane námestia stojí socha generála Klapku, ktorý počas Maďarskej revolúcie 1848 a 1849 velil obrane Komárna.

500 metrov severne od radnice je rozsiahle námestie, ktoré tvorí tzv. Nádvorie Európy v Komárne. Komárno na svojom Nádvorí Európy umiestnilo viac ako štyri desiatky budov, postavených v mierke jedna ku jednej, ktoré reprezentujú architektúru a stavebné slohy typické pre temer všetky európske štáty. Obdivovať, prípadne aj porovnávať je možné budovy z Walesu, Vatikánu, Írska, Talianska, Transylvánie, Islandu či Grónska. 100 metrov južne od námestia môžete vidieť Dôstojnícky pavilón.

Komárňanský pevnostný systém je najväčším fortifikačným systémom na území Slovenska a tiež bývalého Rakúska-Uhorska. Ide o systém bášt a opevnení na území mesta Komárno a protiľahlých brehoch riek Dunaj a Váh, ktorý spolu s centrálnou pevnosťou tvorí Komárňanský pevnostný systém. V 20. storočí pretrvávali snahy o obnovenie objektov v minulosti tvoriacich pevnostný systém. Z pôvodného systému opevnení sú zachované všetky hlavné objekty okrem časti na ľavom brehu Váhu nazývaný Vážske predmostie.

Protiturecká pevnosť v Komárne je pevnosť vystavaná v dvoch obdobiach. Na základoch staršieho hradu sa začala roku 1546 výstavba Starej pevnosti a roku 1658 začala výstavba Novej pevnosti. 31. mája 1963 bol súbor siedmich objektov starej a novej pevnosti vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Pevnosť Monoštor je pevnosť v maďarskom meste Komárom, a je súčasťou fortifikačného systému mesta Komárno.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

xplor.png
  • Xplór Facebook
  • Xplór Instagram
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

MESAČNÝ NEWSLETTER XPLÓR