lista s ornamentom.png

PODUNAJSKO - BAZILIKA SVÄTÉHO ONDREJA KOMÁRNO

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

Bazilika svätého Ondreja Komárno Podunajsko
Bazilika svätého Ondreja Komárno Podunajsko

Bazilika svätého Ondreja Komárno Podunajsko
Bazilika svätého Ondreja Komárno Podunajsko

1/1
icon_STARS 5.0.png

BAZILIKA SVÄTÉHO ONDREJA - Bazilika svätého Ondreja je jednou z dominánt mesta Komárno. Kostol, teraz bazilika je v prevedení neskorobarokového slohu s klasicistickými prvkami. Po bazilike sv. Mikuláša v Trnave je to druhá bazilika v trnavskej arcidiecéze.

REGIÓN: ► PODUNAJSKO

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

120 mnm

KOMÁRNO

+421 35 773 0036

00_3d_mapka_slovensko.png

map texture

GoogleEarth

00_3d_mapka_slovensko.png
icon_HOME.png

SK.04.02.09

BAZILIKA SVÄTÉHO ONDREJA KOMÁRNO

icon_prir_ZAUJÍMAVOSŤ.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.04.02.09
PODUNAJSKO - BAZILIKA SVÄTÉHO ONDREJA KOMÁRNO
Bazilika svätého Ondreja Komárno Podunajsko
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

15. mája 2021, 15:23:37

OTVÁRACIE DOBY

Celoročne 

sprístupnené

POPLATOK ZA VSTUP

dobrovoľné

Vstupné 

SPRIEVODCA 


Ako sa dá ku bazilike dostať ?


Bazilika sa nachádza v južnej časti mesta, na križovatke ulíc Svätoondrejská a Palatínova, oproti Podunajskému múzeu.


Čo všetko môžete v bazilike a jej okolí vidieť ? Trochu z histórie.


Kostol sv. Ondreja postavili v rozmedzí rokov 1674 až 1677 jezuiti. Neskôr, keď sa mesto stalo štvrtým najväčším čo sa týka počtu obyvateľov v Uhorsku rozhodla rada mesta, že dá vystavať nový väčší kostol. K stavbe kostola bolo použitých spolu 800 000 tehál zo zbúranej novozámockej pevnosti. Pre veľké nedostatky počas výstavby sa steny kostola poškodili a čiastočne aj zrútili. Obnova kostola sa začala v roku 1748, spolu s jezuitským kláštorom ju dokončili v roku 1763. Pohromou v dejinách kostola sv. Ondreja bolo zemetrasenie, ktoré v roku 1763 kostol značne poškodilo. Dnešnú barokovú podobu nadobudol po prestavbe v rokoch 1768 až 1771. Jezuiti ho potom mali už len do roku 1773 kedy bol ich rád rozpustený. Ďalšou veľkou pohromou, ktorá postihla tento kostol, bol 3 dni trvajúci požiar ktorý v roku 1848 zničil značnú časť mesta. Vo veži sa roztopilo 7 zvonov. V roku 1849 to bol zas ľadochod, ktorý spôsobil škody. V druhej svetovej vojne bol kostol tiež poškodený, hlavne jeho veže a okná.

V júni 2018 sa konalo slávnostné vyhlásenie povýšenia farského Kostola sv. Ondreja na baziliku minor.

Každý deň o 15:00 hod. sa rozozvučia zvony kostola na pamiatku veľkého zemetrasenia z roku 1763.


Pár tipov pre turistov v okolí kostola.


Podunajské múzeum v Komárne sa nachádza v krásnej hlavnej historickej budove, nazývanej Kultúrny palác múzea, hneď oproti kostolu sv.Ondreja. Venuje sa najmä histórii, archeológii a etnografii Komárna a jeho okolia od praveku do roku 1849.

Dominantou Námestia gen. Klapku 300 m východne od kostola je reprezentatívna novo renesančná budova historickej komárňanskej radnice. Atrakciou komárňanskej radnice je husársky pochod, ktorým sa ozýva vždy o 10., 12., 14. a 16. hodine, počas ktorého z dvierok na jej veži vychádza postavička husára. Historická radnica v Komárne je dnes sídlom Mestského úradu. Radnica v Komárne sa nachádza na severnej strane námestia generála Klapku. Oproti radnice, na južnej strane námestia stojí socha generála Klapku, ktorý počas Maďarskej revolúcie 1848 a 1849 velil obrane Komárna.

500 metrov severne od radnice je rozsiahle námestie, ktoré tvorí tzv. Nádvorie Európy v Komárne. Komárno na svojom Nádvorí Európy umiestnilo viac ako štyri desiatky budov, postavených v mierke jedna ku jednej, ktoré reprezentujú architektúru a stavebné slohy typické pre temer všetky európske štáty. Obdivovať, prípadne aj porovnávať je možné budovy z Walesu, Vatikánu, Írska, Talianska, Transylvánie, Islandu či Grónska. 100 metrov južne od námestia môžete vidieť Dôstojnícky pavilón.

Komárňanský pevnostný systém je najväčším fortifikačným systémom na území Slovenska a tiež bývalého Rakúska-Uhorska. Ide o systém bášt a opevnení na území mesta Komárno a protiľahlých brehoch riek Dunaj a Váh, ktorý spolu s centrálnou pevnosťou tvorí Komárňanský pevnostný systém. V 20. storočí pretrvávali snahy o obnovenie objektov v minulosti tvoriacich pevnostný systém. Z pôvodného systému opevnení sú zachované všetky hlavné objekty okrem časti na ľavom brehu Váhu nazývaný Vážske predmostie.

Protiturecká pevnosť v Komárne je pevnosť vystavaná v dvoch obdobiach. Na základoch staršieho hradu sa začala roku 1546 výstavba Starej pevnosti a roku 1658 začala výstavba Novej pevnosti. 31. mája 1963 bol súbor siedmich objektov starej a novej pevnosti vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Pevnosť Monoštor je pevnosť v maďarskom meste Komárom, a je súčasťou fortifikačného systému mesta Komárno.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png