top of page
most márie valérie štúrovo

most márie valérie štúrovo

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: podunajsko
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

101 mnm

štúrovo

+421 36 752 4009

.most márie valérie štúrovo  – aj napriek tomu, že bol počas svojej existencie niekoľkokrát zničený, dnes láka svojou dĺžkou, významnou polohou a nádhernými výhľadmi, tisíce turistov. Prejdite sa s nami veľkolepou vstupnou bránou do Ostrihomu.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

celoročne

voľne prístupné

voľne prístupné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodca


prechod cez dunaj do roku 1895


prvý most na tomto území bol vybudovaný v roku 1585 budínskym pašom Sinanom. Zachoval sa iba na dobových nákresoch. Išlo o pontónový most, čiže základ tvoril rad pospájaných plavidiel, cez ktoré bola položená lávka. Tento most slúžil 100 rokov.


v roku 1663 dali vedľa mosta vybudovať pevný drevený most, ktorý bol však o rok zničený. Následne na to Turci pôvodný most opravili a slúžil do roku 1683. Od tej doby sa plavili po Dunaji iba lode a plte. Až v roku 1762 bol postavený tzv. lietajúci most, ktorý pozostával z nákladného plavidla a 400 metrov dlhého lana ukotveného v strede rieky. Z jednej strany na druhú sa dalo dostať za 6 až 8 minút. Po rozmachu obchodu začal byť tento most nepostačujúci.


nový široký most bol postavený až ostrihomským arcibiskupstvom v roku 1842. Vďaka rozmachu obchodu sa vyzbieralo viac mýta, čo bolo prospešné pre obe strany. V roku 1849 most podpálili, ale už od roku 1951 bol opäť v prevádzke.


história súčasného mosta


okolo roku 1893 sa začalo uvažovať nad výstavbou mosta aj so železničnou prepravou. Nikto však nechcel ísť do takého veľkého projektu, a tak ostrihomský arcibiskup navrhol, že sa zriekne mýta, ak sa štát postará o technickú prevádzku mosta. V roku 1893 bol vypísaný štátny konkurz. Vyhrala ho firma Saléz Cathry a syn. Umiestnenie mosta sa stanovilo na 1 718,5 km od ústia Dunaja. Návrh mosta pochádza od Jánosa Feketeházyho a mal pozostávať z piatich oblúkových nosníkov. Do užívania bol odovzdaný 28. 9. 1895 a názov dostal po dcére Františka Jozefa II. – po Márii Valérii.


v roku 1919 bol most podmínovaný a zničený jeden oblúk na štúrovskej strane. Bol čiastočne obnovený v roku 1923 a v rokoch 1938-39 bol zrekonštruovaný. Avšak ani druhá svetová vojna neobišla toto územie. Most viackrát odolal útokom, no osudným sa mu stal 26. december 1944, kedy nemecké vojská zdemolovali tri oblúky mosta.


po tomto incidente sa viacerí pokúšali o obnovu mosta, avšak neúspešne. Až v roku 1969 tu aspoň začala premávať kompa vhodná pre autá a ľudí.


najväčší obrat nastal 16. 9. 1999, kedy bola podpísaná medzinárodná dohoda o obnove mosta. Stavebné práce začali 17. 10. 2000 a kládol sa veľký dôraz na zachovaní pôvodnej estetickej podoby mosta.


zaujímavosť


most bol uvedený do užívania až po neuveriteľnej 57-ročnej pauze. Slávnostné odovzdávanie trvalo tri dni a začalo 11. októbra 2001.


v súčasnosti je most nielen úchvatnou stavbou, ale skôr symbolom spojenia národov, kultúr, ale hlavne štátov.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

7. mája 2023, 9:51:43

bottom of page