lista s ornamentom.png

PODUNAJSKO - DUNAJSKÉ LUHY

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

Dunajské Luhy Žitný ostrov
Dunajské Luhy Žitný ostrov

Dunajské Luhy Žitný ostrov
Dunajské Luhy Žitný ostrov

1/1
icon_STARS 5.0.png

CHKO DUNAJSKÉ LUHY – jedinečným spojením prírodného prostredia rieky Dunaj a vodného diela vytvoreného človekom, patrí medzi zaujímavé turistické miesta Slovenska. Je najmladšou chránenou krajinnou oblasťou na Slovensku s bohatou faunou a flórou.

REGIÓN: ► PODUNAJSKO

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

122 mnm

-

+421 31 551 62 29

00_3d_mapka_slovensko.png

map texture

GoogleEarth

00_3d_mapka_slovensko.png
icon_HOME.png

SK.04.00.17

DUNAJSKÉ LUHY

icon_prir_ZAUJÍMAVOSŤ.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.04.00.17
PODUNAJSKO - DUNAJSKÉ LUHY
Dunajské Luhy Žitný ostrov
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

15. mája 2021, 15:26:09

OTVÁRACIE DOBY

Celoročne 

prístupné

POPLATOK ZA VSTUP

zadarmo

Vstupné 

SPRIEVODCA 


CHKO Dunajské luhy sa rozprestiera na južnej časti Žitného ostrova. Svojou rozlohou 12 285 ha zasahuje do Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Za chránenú krajinnú oblasť bola vyhlásená v roku 1998. Patrí medzi najmladšiu zo 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku.

Celá oblasť je rozdelená do piatich samostatných častí. Dve časti sa rozprestierajú na území hlavného mesta Bratislava, tretiu časť tvorí umelý ostrov ohraničený starým korytom Dunaja a prívodným kanálom vodného diela Gabčíkovo. Štvrtá časť je tvorená Číčovským mŕtvym ramenom a piata časť sa rozprestiera na Veľkolélskom ostrove.

Celé územie sa nachádza na agradačnom (vzniknutým nanášaním) vale Dunaja. Hustá sieť riečnych ramien zaraďuje toto územie medzi najväčšie vnútrozemské riečne delty v Európe. Táto pôvodná ramenná sústava sa najviac zachovala od Dobrohošte až do Sap. Výstavbou vodného diela Gabčíkovo síce došlo k veľkým zmenám v tomto prírodnom prostredí, avšak toto územie aj napriek tomu prezentuje významný komplex ekosystémov.

Oblasť sa vyznačuje rozmanitou faunou a flórou. Zaujímavosťou je, že na pomerne malom území sa nachádzajú vodné, mokradné a lesné ekosystémy vyznačujúce sa vysokou druhovou diverzitou. Pravidelne migrujú početné druhy vtákov, rýb a iných živočíchov. Práve v Dunaji a v jeho ramenách sa vyskytuje najviac druhov rýb zo všetkých riek Slovenska, z nich sú mnohé chránené. V oblasti sa nachádza tiež 109 druhov mäkkýšov, z toho 22 chránených a viac ako 1 800 druhov chrobákov.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png