top of page
dunajské luhy

dunajské luhy

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: podunajsko
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

122 mnm

-

+421 31 551 62 29

.dunajské luhy – jedinečným spojením prírodného prostredia rieky Dunaj a vodného diela vytvoreného človekom, patrí medzi zaujímavé turistické miesta Slovenska. Je najmladšou chránenou krajinnou oblasťou na Slovensku s bohatou faunou a flórou.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

celoročne

voľne prístupné

voľne prístupné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodcachko Dunajské luhy sa rozprestiera na južnej časti Žitného ostrova. Svojou rozlohou 12 285 ha zasahuje do Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Za chránenú krajinnú oblasť bola vyhlásená v roku 1998. Patrí medzi najmladšiu zo 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku.


celá oblasť je rozdelená do piatich samostatných častí. Dve časti sa rozprestierajú na území hlavného mesta Bratislava, tretiu časť tvorí umelý ostrov ohraničený starým korytom Dunaja a prívodným kanálom vodného diela Gabčíkovo. Štvrtá časť je tvorená Číčovským mŕtvym ramenom a piata časť sa rozprestiera na Veľkolélskom ostrove.


celé územie sa nachádza na agradačnom (vzniknutým nanášaním) vale Dunaja. Hustá sieť riečnych ramien zaraďuje toto územie medzi najväčšie vnútrozemské riečne delty v Európe. Táto pôvodná ramenná sústava sa najviac zachovala od Dobrohošte až do Sap. Výstavbou vodného diela Gabčíkovo síce došlo k veľkým zmenám v tomto prírodnom prostredí, avšak toto územie aj napriek tomu prezentuje významný komplex ekosystémov.


oblasť sa vyznačuje rozmanitou faunou a flórou. Zaujímavosťou je, že na pomerne malom území sa nachádzajú vodné, mokradné a lesné ekosystémy vyznačujúce sa vysokou druhovou diverzitou. Pravidelne migrujú početné druhy vtákov, rýb a iných živočíchov. Práve v Dunaji a v jeho ramenách sa vyskytuje najviac druhov rýb zo všetkých riek Slovenska, z nich sú mnohé chránené. V oblasti sa nachádza tiež 109 druhov mäkkýšov, z toho 22 chránených a viac ako 1 800 druhov chrobákov.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

7. mája 2023, 9:51:26

bottom of page