top of page

.región podunajsko

04

SK.04.Podunajsko_region.png

.región podunajsko leží v juhovýchodnej časti Slovenska. Patrí k najúrodnejším územiam Slovenska a s jeho rozvojom vždy úzko súvisela voda. S tou sa spájajú tunajšie termálne kúpaliská, lužné lesy, mlyny aj mosty. Podunajsko je taktiež regiónom pamätihodností a zaujímavostí z rôznych sfér ľudského života, od astronómie po architektúru. Najväčšiu časť Podunajska tvorí Žitný ostrov a celý región je súčasťou Podunajskej nížiny.

región: podunajsko a žitný ostrov
lokality: komárno, štúrovo, dunajská streda
                 
web: 
www.ostrovZitny.sk/
          www.visitDanube.eu/ ►

Charakter krajine dodáva predovšetkým majestátny veľtok Dunaj so svojimi ramenami a lužnými lesmi, ktoré sú známe ako dunajské luhy a takisto tvoria žitný ostrov - najväčší riečny ostrov v Európe, ktorý je najväčšou zásobárňou kvalitnej pitnej vody v strednej Európe. Ľudia na Žitnom ostrove odpradávna využívali tok Malého Dunaja na pohon mlynských kolies, vďaka čomu môžete v súčasnosti obdivovať technické pamiatky – Vodné mlyny v Jelke, v Tomášikove a v Dunajskom Klátove a Vodné koleso v Jahodnej. Pokojný tok Malého Dunaja ponúka ideálne možnosti na splavovanie s výhľadom na okolitú nádhernú prírodu. Lákadlom je aj vodné dielo Gabčíkovo s elektrárňou a dvoma plavebnými komorami pre lodnú dopravu, do ktorých môžete nazrieť v rámci vyhliadkovej plavby. Popri celom vodnom diele vedie po hrádzi cyklistická trasa. Turistickými centrami regiónu sú historické Komárno so zbytkami historickej pevnosti, bazilikou svätého ondreja či moderným nádvorím európy a takisto Dunajská Streda a Štúrovo so svojimi známymi termálnymi prameňmi. Veľmi známym a navštevovaným miestom je i most márie valérie spájajúci Štúrovo s maďarským Ostrihomom na druhej strane dunaja.

icon_HOME.png
icon_eShop.png
lista s ornamentom.png

.zoznam turistických zaujímavostí

.dunajská streda

.veľký meder

.šamorín

.komárno

.štúrovo

.

.

kniha_xplór-turistický-sprievodca_srdcomposlovensku1.png

.kniha xplór-turistický sprievodca
#srdcomposlovensku

54,00 €

          64,00 €

zľava prac.png
bottom of page