lista s ornamentom.png

PODUNAJSKO - VODNÁ ELEKTRÁREŇ GABČÍKOVO

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

Vodná elektráreň Gabčíkovo
Vodná elektráreň Gabčíkovo

Vodná elektráreň Gabčíkovo
Vodná elektráreň Gabčíkovo

1/1
icon_STARS 5.0.png

VODNÁ ELEKTRÁREŇ GABČÍKOVO - výstavba Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros bola jedným z najväčších vodohospodárskych projektov v Európe. Vodnú elektráreň VE Gabčíkovo spustili do prevádzky v roku 1992. V Gabčíkove boli vybudované dve plavebné komory a vodná elektráreň VE Gabčíkovo, ktorá svojou výrobou elektriny je našou najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku. Plavebné komory pri VE sú súčasťou medzinárodnej plavebnej cesty Rýn-Mohan-Dunaj, pretože prívodný kanál k VE tvorí aj časť tejto medzinárodnej plavebnej cesty.

REGIÓN: ► PODUNAJSKO

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

128 mnm

-

+421 36 752 40 09

00_3d_mapka_slovensko.png

map texture

GoogleEarth

00_3d_mapka_slovensko.png
icon_HOME.png

SK.04.00.20

VODNÁ ELEKTRÁREŇ GABČÍKOVO

icon_prir_ZAUJÍMAVOSŤ.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.04.00.20
PODUNAJSKO - VODNÁ ELEKTRÁREŇ GABČÍKOVO
Vodná elektráreň Gabčíkovo
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

22. mája 2021, 13:18:43

OTVÁRACIE DOBY

Interiér 

verejnosti neprístupný

POPLATOK ZA VSTUP

verejnosti nepristupný

Interiér 

SPRIEVODCA


Ako sa dá k vodnému dielu dostať ?


Vodné dielo Gabčíkovo na rieke Dunaj, je vybudované 3 km západne od mesta Gabčíkovo, je to približne 65 km juhovýchodne od Bratislavy.


Čo všetko môžete v okolí vidieť ?


Vodné dielo bolo budované od roku 1977, pôvodne ako vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros predovšetkým s cieľom zabrániť pravidelným záplavám v tejto oblasti, ako boli v rokoch 1954 a 1965. Dôležité bolo aj zlepšenie plavebnej cesty po Dunaji. Vodné dielo v Gabčíkove postavili na využívanie utvoreného spádu na výrobu elektrickej energie, na prekonávanie rozdielu hladín v plavebných komorách a na odvádzanie prípadných povodňových vôd. Po tom, čo maďarská vláda v roku 1989 výstavbu prerušila a neskôr zmluvu aj jednostranne ukončila, bola namiesto stupňa v Dunakility a vyrovnávacej vodnej elektrárne v Nagymaros vybudovaná hať i elektráreň v Čunove. Dunaj bol teda prehradený iba na slovenskom území tak, aby sa voda mohla dostať na turbíny v Gabčíkove.


Vodné dielo v Gabčíkove tvoria dve hlavné časti. Dve plavebné komory a plne automatizovaná prevádzka vodnej elektrárne. Ponad vodný stupeň vedie cestný most. Voda preteká z priehradnej zdrže vpravo cez turbíny a pokračuje cez odpadový kanál vľavo do Maďarska.


Pár tipov na menšie vodné diela pre turistov v okolí


Vodný mlyn Dunajský Klátov - 24 km od Gabčíkova,vodný kolový mlyn so zachovalým dobovým zariadením. Postavený bol v roku 1922 a v prevádzke bol až do roku 1942. V roku 2016 sa realizovala komplexná obnova budovy mlyna, zrekonštruovaný bol interiér aj exteriér a budova dostala novú strechu. Obnovilo sa mlynské koleso, jeho oporná časť a k nemu patriace ozubené koleso. Na druhom brehu Klatovského ramena bolo vybudované mólo s rozhľadňou.


Vodný kolový mlyn Tomášikovo - 26 km od Gabčíkova asi 2 km západne od obce Tomášikovo na Malom Dunaji pri sútoku so Suchým potokom. Postavil ho v roku 1893 mlynár János Maticza. Posledná väčšia oprava a modernizácia mlyna sa uskutočnila v roku 1940. V mlyne sa mlelo až do roku 1960. V roku 1982 bol mlyn obnovený a upravený ako expozícia Vlastivedného múzea v Galante.


Vodný kolový mlyn Jelka - 26 km od Gabčíkova, patrí medzi pozoruhodné technické pamiatky a je považovaný za stredoeurópsku raritu. Ide o trojpodlažný drevený mlyn, aký sa v okolitých štátoch nenachádza. Mlyn stojí na ľavom brehu Malého Dunaja. Pôvodne patril Jozefovi Némethovi, po ňom jeho synovi. Po prestavbe sa v ňom začalo mlieť v auguste roku 1906. Mlyn pracoval až do apríla 1951. Zásluhou Vlastivedného múzea v Galante a Obecného úradu v Jelke bola budova v roku 1992 zrekonštruovaná a v jeho okolí vybudovaný malý skanzen zameraný na poľnohospodársku minulosť obce. Obnovený mlyn je v súčasnosti sprístupnený verejnosti.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png