top of page
vodná elektráreň gabčíkovo

vodná elektráreň gabčíkovo

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: podunajsko
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

128 mnm

-

+421 36 752 40 09

.vodná elektráreň gabčíkovo  - výstavba Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros bola jedným z najväčších vodohospodárskych projektov v Európe. Vodnú elektráreň VE Gabčíkovo spustili do prevádzky v roku 1992. V Gabčíkove boli vybudované dve plavebné komory a vodná elektráreň VE Gabčíkovo, ktorá svojou výrobou elektriny je našou najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku. Plavebné komory pri VE sú súčasťou medzinárodnej plavebnej cesty Rýn-Mohan-Dunaj, pretože prívodný kanál k VE tvorí aj časť tejto medzinárodnej plavebnej cesty.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

interiér 

verejnosti neprístupný

verejnosti nepristupný

interiér 

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodca


ako sa dá k vodnému dielu dostať ?


vodné dielo Gabčíkovo na rieke Dunaj, je vybudované 3 km západne od mesta Gabčíkovo, je to približne 65 km juhovýchodne od Bratislavy.


čo všetko môžete v okolí vidieť ?


vodné dielo bolo budované od roku 1977, pôvodne ako vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros predovšetkým s cieľom zabrániť pravidelným záplavám v tejto oblasti, ako boli v rokoch 1954 a 1965. Dôležité bolo aj zlepšenie plavebnej cesty po Dunaji. Vodné dielo v Gabčíkove postavili na využívanie utvoreného spádu na výrobu elektrickej energie, na prekonávanie rozdielu hladín v plavebných komorách a na odvádzanie prípadných povodňových vôd. Po tom, čo maďarská vláda v roku 1989 výstavbu prerušila a neskôr zmluvu aj jednostranne ukončila, bola namiesto stupňa v Dunakility a vyrovnávacej vodnej elektrárne v Nagymaros vybudovaná hať i elektráreň v Čunove. Dunaj bol teda prehradený iba na slovenskom území tak, aby sa voda mohla dostať na turbíny v Gabčíkove.


vodné dielo v Gabčíkove tvoria dve hlavné časti. Dve plavebné komory a plne automatizovaná prevádzka vodnej elektrárne. Ponad vodný stupeň vedie cestný most. Voda preteká z priehradnej zdrže vpravo cez turbíny a pokračuje cez odpadový kanál vľavo do Maďarska.


pár tipov na menšie vodné diela pre turistov v okolí


vodný mlyn dunajský klátov - 24 km od Gabčíkova,vodný kolový mlyn so zachovalým dobovým zariadením. Postavený bol v roku 1922 a v prevádzke bol až do roku 1942. V roku 2016 sa realizovala komplexná obnova budovy mlyna, zrekonštruovaný bol interiér aj exteriér a budova dostala novú strechu. Obnovilo sa mlynské koleso, jeho oporná časť a k nemu patriace ozubené koleso. Na druhom brehu Klatovského ramena bolo vybudované mólo s rozhľadňou.


vodný kolový mlyn tomášikovo - 26 km od Gabčíkova asi 2 km západne od obce Tomášikovo na Malom Dunaji pri sútoku so Suchým potokom. Postavil ho v roku 1893 mlynár János Maticza. Posledná väčšia oprava a modernizácia mlyna sa uskutočnila v roku 1940. V mlyne sa mlelo až do roku 1960. V roku 1982 bol mlyn obnovený a upravený ako expozícia Vlastivedného múzea v Galante.


vodný kolový mlyn jelka - 26 km od Gabčíkova, patrí medzi pozoruhodné technické pamiatky a je považovaný za stredoeurópsku raritu. Ide o trojpodlažný drevený mlyn, aký sa v okolitých štátoch nenachádza. Mlyn stojí na ľavom brehu Malého Dunaja. Pôvodne patril Jozefovi Némethovi, po ňom jeho synovi. Po prestavbe sa v ňom začalo mlieť v auguste roku 1906. Mlyn pracoval až do apríla 1951. Zásluhou Vlastivedného múzea v Galante a Obecného úradu v Jelke bola budova v roku 1992 zrekonštruovaná a v jeho okolí vybudovaný malý skanzen zameraný na poľnohospodársku minulosť obce. Obnovený mlyn je v súčasnosti sprístupnený verejnosti.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

7. mája 2023, 9:51:18

bottom of page