top of page
synagóga brezno

synagóga brezno

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: horehronie a nízke tatry juh
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

493 mnm

brezno

+421 48 611 42 21

.synagóga brezno - postavená v roku 1902, neskôr opravovaná, od roku 1942 však už neslúži pôvodnému účelu. V roku 2016 bola ukončená jej rekonštrukcia. Od roku 1973 je chránená ako kultúrna pamiatka.

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.otváracie doby

.poplatok za vstup

voľne prístupné

celoročne

na základe podujatia.sprievodca


ako sa dá k synagóge dostať ?


synagóga stojí na Štúrovej ulici hneď pri rieke Hron. Je to okolo 30 metrov juhovýchodne od Námestia Generála M.R. Štefánika, kde je možné aj zaparkovať. Obdĺžnikové námestie generála M. R. Štefánika má rozlohu 213 x 146 metrov, je na ňom Brezniansky mestský park, ktorý je jediným historickým mestským parkom na hornom Pohroní. V roku 2010 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.


čo všetko môžete v synagóge a jej okolí vidieť ? Trochu z histórie. 


mesto Brezno bolo významným mestom banskej oblasti a kvôli tomu mali židia zakázané sa v ňom usadiť až do roku 1859, kedy bol tento zákaz zrušený. V roku 1869 malo Brezno 32 židovských obyvateľov a ich počet postupne narastal, takže v roku 1900 žilo v meste 172 židov. V tom čase sa rozhodlo o výstavbe  synagógy. Základný kameň tejto jedinej židovskej sakrálnej pamiatky v regióne bol slávnostne položený v roku 1901.


pred tragickými udalosťami 2. svetovej vojny žilo v Brezne  viac než 200 židovských obyvateľov, zatiaľ čo v roku 1948 už iba 48. V súčasnosti už v meste nie je aktívna židovská komunita. Po deportácii židov z mesta v roku 1942, prestala slúžiť svojmu účelu a neskôr tam zriadili sklad obilia.


pár tipov pre turistov v okolí


mestská veža - klasicistická mestská veža z roku 1830 je ústrednou dominantou Brezna. Nachádza sa na Námestí gen. M. R. Štefánika v historickom centre mesta. Mohutná hranolová stavba s výškou 31 metrov v minulosti slúžila ako strážna veža i zvonica, dnes je už len zvonicou ale v budúcnosti by mala fungovať i ako turistická vyhliadka. Nachádzajú sa v nej tri veľké zvony, najvzácnejší je historický zvon pochádzajúci z 18. storočia.


radnica - Bola vybudovaná v roku 1770 na mieste staršej budovy zo 16. stor. Budova mala slúžiť na zasadnutie magistrátu, pre senátorov, pre strážnikov a pre mestský archív. V roku 1779 bola radnica poškodená požiarom a prestavaná. Budova je v súčasnej dobe sídlom Horehronského múzea.


horehronské múzeum - v súčasnosti má múzeum regionálnu pôsobnosť a prostredníctvom svojich zbierok poskytuje návštevníkom obraz o dejinách a kultúre okresov Brezno a Banská Bystrica.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

4. marca 2023, 10:48:15

.

bottom of page