top of page
národný cintorín martin

národný cintorín martin

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: turiec a veľká fatra
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

416 mnm

martin

+421 43 423 8776

.národný cintorín v martine – táto kultúrna pamiatka má historický význam pre Slovensko a Slovákov. Po Matici slovenskej, Slovenskom národnom múzeu je najnavštevovanejším miestom v Martine. Každoročne ho navštívia školské zájazdy, ľudia z celého Slovenska i zo zahraničia. Je to miesto posledného odpočinku tých, ktorí ovplyvnili naše dejiny z politického, kultúrneho alebo spoločenského hľadiska.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

apr - sep

okt

31. 10. - 02. 11. 

nov - mar08:00 - 20:00

08:00 - 19:00

08:00 - 21:00

08:00 - 19:00

voľne prístupné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodca


národný cintorín založili koncom 18. storočia, pôvodne ako mestský cintorín. Pretože Martin sa neskôr stal centrom národnej kultúry Slovákov, posledné miesto odpočinku na ňom našli postupne mnohí národovci, a tak získal celonárodný význam. V roku 1967 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Je na ňom pochovaných viac ako 400 národných dejateľov.


v roku 1928 sem zo Záhrebu previezli telesné pozostatky Martina Kukučína, v roku 1940 zo Zlatých Moraviec Janka Kráľa a v roku 1950 z Bratislavy aj Janka Jesenského. Nájdete tu aj náhrobníky Antona Augustína Baníka, Samuela Czambela, Štefana Mikuláša Ferienčíka, Mikuláša Galandu, Juraja Hodžu, Aničky Hurbanovej, Branislava a Jána Kadavého, Jána

Kalinčiaka, Martina Kukučína, Jána Smreka, Karola Plicku, Pavla Socháňa, Samuela Šípku, Ivana Šoltésa, Eleny Šoltésovej, Pavla Zgúta a Karola Kuzmányho.


pri Národnom pamätníku olympionikov si návštevníci môžu pripomenúť slovenských olympionikov a vyjadriť im svoju úctu. Pamätník je venovaný všetkým olympionikom zo Slovenska. Na tabuľkách sú uvedené mená zosnulých olympijských medailistov. V súčasnosti sú tak na Národnom pamätníku vizitky šiestich olympionikov z čias Uhorska a 18 z čias Československa.


päť gúľ z umelého kameňa symbolizuje päť olympijských kruhov. Sú umiestnené na vyvýšenom čiernom podklade. Na ňom sú dlaždice v zlatej, striebornej a bronzovej farbe s menami olympijských medailistov zo Slovenska a s údajom, na ktorých hrách a v ktorom športe získali akú olympijskú medailu.


od roku 2017 sa tu nachádzajú nové digitalizačné tabule, ktoré sprehľadnia orientáciu na Národnom cintoríne a zároveň ponúkajú inovácie vo forme interaktívnych informácií. Kvôli nim vznikla aj webová stránka o Národnom cintoríne. Jej obsah je rozdelený na tri časti – informácie o osobnostiach pochovaných na Národnom cintoríne, informácie o výnimočných náhrobníkoch a informácie o pamätníkoch. V databáze nových tabúľ sú informácie o 540 osobnostiach, viac ako 200 náhrobníkoch a jednom pamätníku. Objekty infopanelov disponujú modernou technológiou s dotykový displejom, obrazovkou a dizajnom, ktorý zodpovedá historickému charakteru cintorína. Panely sú vybavené rôznymi bezpečnostnými prvkami, vrátane kamerového dohľadu.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

24. novembra 2022, 17:57:16

bottom of page