top of page

kaštieľ bernolákovo

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: bratislava
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

160 mnm

-

+421 911 507 555

.kaštieľ bernolákovo - je majestátny barokový kaštieľ v Bernolákove, postavený grófom Esterházym v prvej polovici 18. storočia. Kaštieľ patrí k prvým šľachtickým sídlam na Slovensku, ktoré boli komponované spoločne s okolitým prírodným prostredím. Svojím riešením patrí medzi najskvostnejšie barokové kaštiele na Slovensku. V minulosti ho obklopoval rozsiahly park s množstvo sochárskych diel, dnes sa tu nachádza golfové ihrisko.

.otváracie doby

letná sezóna

zimná sezóna

09:00 - 20:00

09:00 - 19:00


.poplatok za vstup

 voľne prístupné

 

kaštieľ bernolákovo
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku kaštieľu dostať ?


„theresia chateau“ leží v severozápadnej časti Bernolákova. Pred kaštieľom fungujú a sú k dispozícii prevádzky, ihriská, parkovisko pre osobné automobily, reštaurácia a toalety.


čo všetko môžete v kaštieli a okolí vidieť ?


kaštieľ patrí medzi najkrajšie barokové stavby u nás. Pôvodne mal byť letným sídlom. Hlavný vstup do areálu z obce bol tromi ulicami lemovaný alejami, ktoré sa opticky zbiehali pri obelisku sv. Štefana. I hlavné komunikácie po obvode areálu a prechod parku do obory bol riešený priamočiarymi alejami, ktoré sa hviezdicovito križovali. Toto panské sídlo bolo ojedinelou ukážkou vysoko kvalitne budovaného barokového zámockého komplexu stredoeurópskeho významu.


hlavná brána bola zdobená znakom majiteľov. Rodinný erb Esterházyovcov mal v modrom poli na zlatej korune zlatého vtáka Griff, ktorý v prstoch pravej nohy drží meč a v ľavej tri zlaté ruže. Za hlavnou bránou bolo nádvorie, ktoré obývali úradníci a sluhovia. Samotný vstup do kaštieľa viedol cez kamenný most s plastikami levov. Zámocká brána je cennou umeleckou pamiatkou, na ktorej umelcova ruka vykreslila prekrásne ornamenty.


areál kaštieľa bol v minulosti centrom kultúrneho i politického života. Stretávali sa tu významné osobnosti a nechýbali tu ani slávnosti. Dlhé roky však kaštieľ chátral, až kým sa v roku 2014 nezačalo s jeho obnovou. Po takmer trojročnej rekonštrukcii je opäť otvorené toto jedno z najvýznamnejších barokových diel na Slovensku. Súčasťou kaštieľa je aj reštaurácia zariadená v štýle Ľudovíta XIV. Nachádza sa tu aj golfové ihrisko, tenisový, lukostrelecký či rybolovný areál.


trochu z histórie.


kaštieľ bol postavený v 18. storočí, po zániku neďalekého hradu Čeklís, po skončení tureckých vojen a protihabsburských stavovských povstaní, v čase keď nastalo obdobie stavebného rozkvetu. Kaštieľ v Bernolákove si, neďaleko od miesta starého hradu, dal postaviť príslušník grófskej vetvy Esterházyovcov, chorvátsky bán a krajinný sudca Jozef Esterházy v rokoch 1714-1722 podľa plánov Johanna Bernharda Fischera z Erlachu, najvýznamnejšieho architekta svojej doby.


neskôr, po smrti grófa Františka Esterházyho st. sa dostal do majetku grófa Františka Esterházyho ml., ktorý zastával významné funkcie. Od roku 1735 bol hlavným županom Mosonskej stolice, neskôr komorným radcom, v roku 1763 sa stal uhorským kancelárom, v roku 1777 hlavným dvorským správcom a v roku 1783 chorvátskym bánom. Na viedenskom dvore bol veľmi obľúbený a patril k ústredným postavám viedenskej tereziánskej spoločnosti. Post uhorského kancelára predpokladal adekvátnu reprezentáciu aj na domácej pôde. Túto úlohu plnil kaštieľ v Čeklísi. Kaštieľ navštevovali aj príslušníci viedenského dvora.


v roku 1766 tu Mária Terézia oslávila svoje narodeniny. Pri tejto príležitosti bol postavený nádherný pavilón v Starej bažantnici. Program slávnosti bol veľmi pestrý, rybolov na Dunaji, čínske dostihy, bludný Holanďan. Najväčšou atrakciou bol jarmok, kde mali prepychové stánky Peržania, Turci, Arméni, Egypťania, Rusi, Holanďania, Angličania a ďalšie národy. Na návštevu bolo zvedavých niekoľko tisíc obyvateľov z okolia. Po skončení slávnosti odišiel celý kráľovský dvor do zámku, kde bola pripravená večera. Kaštieľ osvetľovali nielen bengálske ohne, romantiku noci upevnilo aj tisíc lampiónov.


v roku 1910 bernolákovský kaštieľ navštívil aj americký prezident Theodore Roosevelt, ktorý tu bol na súkromnej návšteve.


pár tipov pre turistov v okolí.


v Bernolákove sa z rôznych historických období okrem kaštieľa zachovalo viacero pamiatok, ktoré z nich majú štatút kultúrnej pamiatky.


stĺp hanby, ktorý sa nachádza v ohradenom priestore blízko rímskokatolíckeho kostola. Výška stĺpa je asi 2,5 metra. Jedným z trestov, ktoré vynášal panský súd bolo i vyviazanie k stĺpu hanby. Bolo to za krádež alebo za urážku vrchnosti. Miestny richtár mal možnosť stíhať opilstvo, rušenie nočného pokoja, výtržníctvo a krádeže v obci a v nepoddanskej časti chotára. Okrem trestov za tieto činy k stĺpu hanby priväzovali i klebetné ženy a ženy podozrivé z čarov.


kaplnku sv. Anny dal vybudovať gróf Esterházy v severozápadnom cípe parku v roku 1724. V súčasnosti slúži na cirkevné obrady. Kaplniek tohoto druhu sa zachovalo veľmi málo.


pomník antona bernoláka, pomník pamiatke priekopníka spisovnej slovenčiny a zakladateľa Slovenského učeného tovarišstva Antona Bernoláka.


kostol sv. štefana – kráľa, je najstaršou kultúrnou pamiatkou Bernolákova. Gotická stavba zo 14. storočia, no niektoré historické pramene pripúšťajú možnosť, že v tom období bola goticky iba upravená pôvodná románska stavba z 13. storočia. Veľmi vzácnou pamiatkou je zlatý kalich z roku 1666.


hrad čeklís, jeden z najmenej známych slovenských hradov, stojí na vyvýšenine na okraji obce Bernolákovo. Strážil východnú cestu z Bratislavy a slúžil tiež ako mýtna brána. Čeklísky hrad bol vybudovaný, podobne ako mnohé iné slovenské hrady, v 13. storočí, pravdepodobne po tatárskom vpáde okolo roku 1290, zanikol však omnoho skôr ako bolo bežné. Hrad je voľne prístupný verejnosti.


povesti.


k hradu Čeklís sa viaže zaujímavá povesť. Táto povesť hovorí o tom, ako pevnosť dobyli Turci, zajmúc snúbenicu čeklískeho hradného kapitána. Turecký vodca, paša Kujan, sa do devy zamiloval a pokúšal sa ju zviesť. Jednej noci jej ukázal hviezdu, rieknuc, že je to hviezda jeho života, a že kým žiari, bude sa usilovať o jej srdce. Vtom však hviezda náhle spadla a spolu s ňou spadol i paša prestrelený šípom čeklískeho hradného kapitána, ktorý takto oslobodil svoju milú i hrad Čeklís.

.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

30. januára 2023, 14:31:49

 

 

.

bottom of page