top of page

modrý kostolík bratislava

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: bratislava
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

141 mnm

bratislava

+421 2 5273 3572

.modrý kostolík – slávny bratislavský kostol zasvätený svätej Alžbete Uhorskej je známy ako Modrý kostolík. Nájdete ho aj pod názvom Kostol svätej Alžbety medzi Grösslingovou ulicou a Šafárikovým námestím. Ide o secesnú stavbu zo začiatku 20. storočia. Preslávila ho charakteristická žiarivo nebeská farba. Na fasáde sa nachádza talianska mozaika sv. Alžbety Uhorskej, aj na hlavnom oltárnom obraze dominuje mozaika so sv. Alžbetou držiacou ruže.

.otváracie doby

pondelok, streda, piatok

 14:30-17:00

.poplatok za vstup

dobrovoľné

modrý kostolík bratislava
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


história


bratislavský Kostol svätej Alžbety, známy ako Modrý kostolík, vysvätili 11. októbra 1913. Základný kameň položili 23. augusta 1909. Kostol je zaujímavý modrou farbou omietky, modrou mozaikou a glazovanou strešnou krytinou. Mozaika sv. Alžbety, dcéry uhorského kráľa Ondreja II. narodenej na Bratislavskom hrade v roku 1207, je nad hlavným vchodom. Obraz tejto svätice je aj na hlavnom oltári. Kostol spolu s farou a blízkym gymnáziom tvorí ucelený urbanistický komplex postavený v secesnom duchu.


autorom jednotného areálu školy, sakrálnej stavby a obytnej budovy neskoršej fary bol budapeštiansky architekt Edmund Lechner. Navrhol jednoloďový chrám s valcovitou vežou, pokrytý modrou strechou. Kostol je ozdobený prvkami secesie konca 19. a začiatku 20. storočia. Tvoria ich plynulá vlniaca sa krivka, ornamenty a pravidelne sa opakujúce prírodné motívy listov a kvetov. Steny budovy zdobia modré majolikové obkladačky. Pravé uhly pri výzdobe nahrádza jemný oblúk. Modré drevené lavice vo vnútri kostola sú tiež zdobené ornamentom s prírodným motívom štylizovaného listu a kvetu.


pôvodne sivé fasády kostola získali súčasnú modrú farbu až pri jeho oprave po druhej svetovej vojne, počas ktorej bol poškodený. Modré boli ozdobné sklenené mozaiky a dekorácia strechy kostolnej zvonice. Vtedy došlo aj k zjednodušeniu jeho vnútornej výzdoby. Pri kostolíku je umiestnený Pamätník nenarodených detí od sochára Františka Guldana, ktorý bol odhalený 30. októbra 1997.


od roku 2006 reprezentuje Modrý kostolík Slovensko v bruselskom parku Mini-Europe, založenom v roku 1989. Belgickí odborníci si ho vybrali pre jeho zaujímavý secesný štýl a originálny farebný odtieň.


.

.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

30. januára 2023, 14:36:58

 

 

.

bottom of page