top of page

región: hont
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

639 mnm

banská štiavnica

+421 45 694 94 18

.banské múzeum kammerhof banská štiavnica - sídlo niekdajšieho hlavného komorsko-grófskeho úradu, ktorý riadil baníctvo v stredoslovenskej banskej oblasti. Je najcennejším pamiatkovým objektom historického centra Banskej Štiavnice. Múzeum ukrýva mimoriadne rôznorodé expozície Slovenského banského múzea. Nájdete tu všetko možné, čo kedysi súviselo s baníctvom - banská technika, zariadenia na kutanie, meranie, mapovanie, osvetľovanie, čerpanie banských vôd či banská doprava.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

09:00 - 17:00

09:00 - 16:00


máj - sep

okt - apr

5,00 €

2,00 €

1,00 €

dospelí 

deti, seniori 62+, zťp

deti 4-6

banské múzeum kammerhof banská štiavnica

banské múzeum banská štiavnica

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


kammerhof, v preklade Komorský dvor, je najväčším stavebným komplexom historického mesta mesta. Nachádza sa na Kammerhofskej ulici. Najlepšie je zaparkovať na niektorom parkovisku v meste a vydať sa na potulky týmto romantickým mestečkom peši.


história


banské múzeum ako budova nie je len najcennejšou ale i najväčšou pamiatkou historického centra Banskej Štiavnice. Kammerhof bol vybudovaný v polovici 16. storočia prestavbou viacerých meštianskych domov. Vznikol tak impozantný objekt s prvkami všetkých stavebných slohov na veľmi pretiahnutom, nepravidelnom pôdoryse. Slúžil najmä ako sídlo banskej komory. Sídlil v nej aj hlavný komorsko-grófsky úrad spravujúci bane, huty a mincovne. Nachádzala sa tu skúšobňa rudy, ktorý určovala jej obsah a hodnotu. V roku 1679 ju vypálili Thokolyho vojaci a roku 1806 znova poškodili. V čase osmansko-tureckého nebezpečenstva bol Kammerhof dôležitou súčasťou opevnenia mesta. Dnes je sídlom riaditeľstva Slovenského banského múzea a expozície, ktorá mapuje históriu baníctva na území Slovenska. Históriu dokumentujú funkčné modely strojov a laboratórne zariadenia. Približujú spôsoby ťažby či čerpania vody v minulosti.


baníctvo na slovensku 


najrozsiahlejšia expozícia v Banskej Štiavnici. Samotné baníctvo, sa začína objavením ložiska, následným geologickým prieskumom za pomoci pracovných nástrojov, máp, svietidiel, dopravných prostriedkov. Využíva sa čerpacie zariadenie na odstránenie spodnej vody, aby sa tam vôbec dalo pracovať. Na pohon čerpacích zariadení sú nutné energie - konská, vodná, stlačený vzduch, elektrická.  Banská práca predstavuje zložité i jednoduchšie činnosti. Tie sú odprezentované v expozícii múzea od najstarších archeologických nálezov až po 20.storočie. Návštevník tu nájde dokopy 9 expozícií s viac ako 800 originálnymi predmetmi, dobovými ilustráciami, historickými fotografiami. V ďalších 5 miestnostiach je baníctvo prezentované z jeho umelecko-historickej stránky.


prvá expozícia banskej techniky uviedol Kammerhof v 70-tych rokoch 20.storočia. Pre rozsiahle rekonštrukčné práce bola táto časť zbierkového fondu múzea 20 rokov neprístupná. Až po dokončení obnovy tejto výnimočnej pamiatky sa postupne v rokoch 1998 – 2000 sprístupnilo dnešných 14 expozičných celkov expozície nazvanej Baníctvo na Slovensku: Ložiská nerastných surovín, Archeológia, Galéria portrétov komorských grófov, Návštevy Habsburgovcov do Banskej Štiavnice, Prijímacia sieň hlavného komorského grófa, Spoločenský život a tradície baníctva na Slovensku, Kutacie práce, rozpojovanie a dobývacie metódy, Meračstvo a mapovanie, Osvetľovanie, Čerpanie banských vôd, vodné nádrže v Banskoštiavnickej oblasti, Banská doprava, Úprava nerastných surovín, skúšobníctvo – laboratórna technika, Baníctvo v 20.storočí, Osvetľovanie, záchranárstvo a vetranie.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

4. marca 2023, 18:00:57

bottom of page