top of page

región: košice a abov
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

268 mnm

jasov

+ 421 903 632 606

.kláštor jasov - unikátny veľkolepý kláštorný komplex s kostolom sv. Jána Krstiteľa plný symbolík. Premonštrátske opátstvo s barokovým kostolom sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí obce Jasov. Súčasťou kláštora je kostol, ktorý predstavuje jedno z vrcholných diel baroka na Slovensku. V kostole sa skrýva jedna z najvzácnejších knižníc s približne 80 tisíc zväzkami historických kníh. Za vzhliadnutie stojí i prekrásna, rozľahlá baroková záhrada za kláštorným komplexom. Radí sa medzi slovenské unikáty záhradnej architektúry, ktorý dopĺňa mohutný sekvojovec mamutí, ktorý rastie priamo pred kláštorom.

.otváracie doby

máj - september

utorok - sobota


10:00 -14:00

.poplatok za vstup

5,00 €

2,50 €

2,50 €

dospelí

študenti, deti

seniori 60+

kláštor jasov

kláštor jasov

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.sprievodca


história


najväčšiu slávu obci dodáva Kláštor premonštrátov. Najstaršia písomná správa o jasovskom kláštore pochádza z roku 1243. Spomína sa v nej kláštor, ktorý bol pobočkou kláštora sv. Štefana vo Veľkom Varadíne, napriek tomu, že územie a obec patrili k hradu Turňa. Premonštráti sa usadili v Jasove už okolo roku 1170 a prvý kostol a kláštor tu bol vybudovaný na močaristých brehoch Bodvy. Z Jasova sa stalo banské mesto vďaka povoleniu od kráľa Ľudovíta Veľkého na ťažbu zlata, železa, olova, cínu aj na ťažbu striebra. Okrem tohto privilégia sa Jasov stalo členom hornouhorských banských miest.


kláštor bol v roku 1436 opevnený, ktorý slúžil ako pevnosť v časoch, keď tu bojovali vojská Jána Jiskru o nástupnícke kráľovské práva Ladislava. Vojská Jána Jiskru kláštor dobili a držali ho vo svojich rukách až do roku 1447. Po bitke pri Moháči v roku 1526 však zostal kláštor opustený. Vlastnila ho cirkev, neskôr aj súkromní vlastníci. V roku 1685, počas kuruckých povstaní vojská Imricha Tököliho kláštor vypálili. Kláštor zažilo aj obdobie kedy ho syn cisárovnej Márie Terézie, Jozef II. zrušil. Vplyvom tohto rozhodnutia bolo z Jasova prevezených a nikdy už nevrátených mnoho historických cenných predmetov, celý archív, inventár. Veci, poklady ktoré v Jasove zostali, rozpredali. Rozhodnutím cisára Františka I. Sa mohli v roku 1802 mnísi vrátiť do kláštora, ktorý bol však zničený a z veľkej časti aj vyhorený. Mnísi kláštor obnovili, dokonca prevádzkovali štyri gymnáziá v Košiciach, Levoči, Rožňave a vo Veľkom Varadíne.


premonštrátsky kláštor sa v roku 1950 počas komunistickej Akcie K, stal jedným zo šiestich kláštorov, kam násilne zavliekli rehoľníkov. Kláštor vyhovoval komunistom veľkosťou, bol obkľúčený milíciami, Štátnou a Verejnou bezpečnosťou. Okolo 250 rehoľníkov tam izolovaní strávili tri mesiace, potom ich presunuli do Podolínca. Do roku 1950 žilo v Jasove 25 premonštrátov. Po barbarskej noci komunisti novicov poslali preč, kňazi išli do pastorácie. Rehoľníci v Jasove, zavretí v kláštore, podliehali tvrdým podmienkam. Bola im slúžená svätá omša, mohli sa modliť, ale mali povinné komunistické prednášky. Aj napriek tomu sa v kláštore pokúšali zmobilizovať a rozmýšľali, vymýšľali ako ďalej. Vo veľkej záhrade pri kláštore, počas prechádzok, absolvovali prednášky teológie vo dvojici učiteľ-žiak. Akcia K mala za cieľ násilne zlikvidovať mužské rehoľné rády. Názov Barbarská noc ilustruje jej brutalitu. Príslušníci Ľudových milícií, Verejnej bezpečnosti a Štátnej bezpečnosti obsadili všetky mužské kláštory v celom Československu presne o polnoci z 13. na 14. apríla a rehoľníkov ráno rozvážali do sústreďovacích kláštorov autobusmi. Po zrušení kláštora komunisti do barokového objektu umiestnili psychiatrickú nemocnicu. Momentálne ku kláštoru patrí 14 rehoľníkov, v rámci komunity ich tam žije päť.


zaujímavosti


Zvláštnosťou kláštornej budovy je skutočnosť, že má 365 okien - ako dní v roku, má 12 veľkých komínov - ako mesiacov v roku, a má 4 vchody - ako počet ročných období. Za symboliku možno označiť aj barokový kostol so siedmymi bohato zbobenými oltármi - ako dni v týždni. V predĺžení hlavnej osi kostola Sv. Jána Krstiteľa sa rozprestiera jedinečná kláštorná knižnica. Ide pravdepodobne o najväčšiu súkromnú knižnicu na Slovensku, ktorá obsahuje takmer 100 tisíc kníh. A to nielen teologických, ale z rôznych oborov ako napríklad história, matematika, filozofia či medicína.


baroková záhrada a sekvojovec mamutí


súčasťou areálu kláštora je park a rozsiahla baroková záhrada. Záhrada medzi slovenské unikáty záhradnej architektúry. Povráva sa, že ide o jedinú zachovalú záhradu v barokovom štýle na Slovensku. V 18. storočí bolo zakladanie veľkých ozdobných záhrad, parkov a arborét veľmi populárne. Každá záhrada mala byť unikátna, niečím výrazná. Pre tento dôvod nastal rozmach v dovoze rôznych cudzokrajných drevín. V tomto ani Jasovský kláštor nezaostával. Priamo pred kláštorom v parku rastie sekvojovec mamutí. Tento vysoko prečnieva nad strechy kláštorného komplexu. Napriek tomu ide o mladý stromček, má totiž iba približne 200 rokov. Sekvojovce vo všeobecnosti môžu dorásť až na neuveriteľných 4 000 rokov.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

20. marca 2023, 19:27:46

bottom of page