top of page

región: liptov a nízke tatry sever
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

881 mnm

-

+421 44 5548 170

.demänovská ľadová jaskyňa - sa nachádza na pravej strane Demänovskej doliny, severne od Demänovskej jaskyne slobody. Leží v Demänovskej doline na území Národného parku Nízke Tatry. Vytvoril ju bývalý podzemný tok Demänovky. Prehliadková trasa trvajúca 45 minút vedie cez mohutné riečne chodby, poprepájané strmými úsekmi. Prehliadkový okruh vedie najprv cez jaskynné priestory so sintrovou výzdobou, neskôr prechádza do ľadových priestorov jaskyne.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

09:30 - 14:00

09:00 - 16:00

09:30 - 14:00

zatvorené

od 16. mája

jún - august

september 

od 16. septembra


10,00 €

5,00 €

9,00 €

dospelí

deti od 6-15r

študenti, seniori

demänovská ľadová jaskyňa

icon_hist_ZRÚCANINA.png
demänovská ľadová jaskyňa
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


prístup


demänovská ľadová jaskyňa sa nachádza 10 km od Liptovského Mikuláša v Nízkych Tatrách. Parkovisko sa nachádza pod jaskyňou a k jaskyni vedie serpentínový chodník. Okolo Kamennej chaty vedie lesný chodník až k jaskyni a trvanie výstupu je približne 20 minút.


do jaskyne by ste sa mali dobre a teplo obliecť a mať pevnú obuv. V jaskyni je priemerná teplota 0,5 - 3°C. Platby kartou nie sú možné tak si prineste aj hotovosť na vstupné.


história 


presne určiť kedy jaskyňu objavili je náročné. V listine Ostrihomskej kapituly z roku 1299 sa píše o otvoroch do jaskýň v Demänovskej doline, ale presne povedať, že ide o Demänovskú ľadovú jaskyňu nemožno. V roku 1672 sa o kosti jaskynných medveďov, ktoré považoval za kosti drakov zaujímal J. P. Hain. Tie našiel v jednej jaskyni neďaleko Liptovského Mikuláša. Ďalšie zmienky o Demänovskej ľadovej jaskyni sa viažu na G. Buchholtza ml.. Ten v roku 1719 preskúmal priestory jaskyne. V roku 1751 si jaskyňu prezreli členovia cisárskej komisie.


v literatúre sa dočítame, že o jaskyňu bol veľký záujem vtedajších vedcov a spolu s nimi aj širokej verejnosti. Na stenách nájdeme aj podpisy významných osobností slovenských dejín. Celkom prvé sprístupnenie jaskyne bolo v 19.storočí. V roku 1885 sa pod jaskyňou vybudovala prvá útulňa a začal sa rozvíjať cestovný ruch v Demänovskej doline. Záujem o jaskyňu upadol po sprístupnení Demänovskej jaskyne slobody v roku 1924. Jaskyňa sa nanovo sprístupnila v rokoch 1950 – 1952, kedy bolo zavedené aj elektrické osvetlenie.


zaujímavosť


určite si všetci pamätáte rozprávku Juraja Jakubiska Perinbaba. A práve odtiaľ je scéna, ktorá sa nakrúcala v tejto jaskyni - keď Jakub utekal za svojou Alžbetkou z neba.


demänovská ľadová jaskyňa sa kedysi nazývala tiež Dračia jaskyňa, pre nálezy jaskynného medveďa pokladaných za kosti draka. V spodných častiach jaskyne sú nádherné ľadové útvary vznikajúce hlavne v jarných obdobiach, keď pri roztápaní vniká do jaskyne najviac vody, ktorá ihneď zamrzne. Vytvára tak prekrásne mohutné stĺpy i ľad. Jaskyňa je dlhá 1750 m, verejnosti je sprístupnených 650 m s prevýšením 48 m, návštevníci však v jaskyni prejdú 800 metrov. Prehliadka trvá 45 minút. Jaskyňa je súčasťou Národnej prírodnej pamiatky Demänovské jaskyne. Teplota v jaskyni kolíše medzi +0,4°C a +3°C. Vytvorená je v strednotriasových tmavosivých gutensteinských vápencoch pozdĺž tektonických porúch potôčika Demänovky, ktorý pritekal z Demänovskej jaskyne mieru.


ľadovú výplň nájdeme v spodných častiach jaskyne, najmä v Kmeťovom dóme. Tvoria ju podlahový ľad, ľadové stĺpy, stalaktity i stalagmity. Sintrové útvary sú na počudovanie povrchu sfarbené do siva až čierna. Je to preto, lebo do jaskyne sa predtým chodievalo za pomoci smolných fakieľ, olejových kahancov a petrolejových lámp. Sadze z nich zafarbili ľadovú výzdobu. Nachádzajú sa tu najvýznamnejšie zimoviská večernice severskej a netopiera fúzatého/Brandtovho na Slovensku.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

14. apríla 2023, 18:21:50

bottom of page