top of page

región: liptov a nízke tatry sever
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

576 mnm

liptovský mikuláš

+421 915 317 490

synagóga v liptovskom mikuláši - v minulosti patrila jednej z najsilnejších židovských komunít na Slovensku. Dnes ju spravuje Múzeum Janka Kráľa. Tento architektonický a akustický objekt na Hollého ulici si môžete pozrieť v letných mesiacoch aj s audiosprievodcom. Ak patríte k obdivovateľom historickej architektúry či k milovníkom umenia, neobíďte ju.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

10:00 - 18:00

na objednávku

10:00 -18:00

jún - september

mimosezóna


2,00 €

1,00 €


dospelí 

deti 

synagóga liptovský mikuláš

icon_hist_ZRÚCANINA.png
synagóga liptovský mikuláš
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


liptovskomikulášska synagóga patrí medzi najväčšie synagógy na Slovensku. Jej vlastníkom je Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Postavili ju v rokoch 1842 až 1846 ako jednopodlažnú klasicistickú stavbu s rovným trámovým stropom a strohým interiérom. Súčasnú podobu získala po rekonštrukcii v roku 1906. Unikátny systém oceľovej siete nesúcej päťcentimetrovú omietkovú škrupinu, umožnil trojloďový priestor zaklenúť a do konceptu zabudovať aj galérie pre ženy. Vďaka tomuto novátorskému, v tom čase v našom prostredí menej používanému technickému riešeniu klenby, patrí mikulášska synagóga aj medzi významné pamiatky technického charakteru. Interiéru dominuje bohatá modro-zlatá štuková výzdoba. Florálne motívy len jemne podčiarkujú ornamentiku založenú na geometrických zákonitostiach a inšpirácií orientom. Secesný charakter interiéru dotvárali kovové lustre a vitrážové okná s kvetinovými motívmi, ktoré boli finančne najnákladnejšou súčasťou synagógy.


z pôvodného zariadenia synagógy sa nezachovalo takmer nič. Zostali len drevené lavice na ženských galériách a vitrážové okná s kvetinovými motívmi. Dve z nich sú vystavené v neďalekom Múzeu Janka Kráľa. Podarilo sa zachrániť a zreštaurovať aj tri kusy textílií.

Na priečelí budovy sa nachádza pamätná tabuľa, ktorá pripomína mikulášske obete holokaustu. Osadili ju pri príležitosti 50. výročia najväčšieho mikulášskeho transportu v júni 1992.


počas letnej turistickej sezóny vás synagógou prevedú sprievodcovia. Tí vám priblížia nielen históriu a jedinečnosť stavby, ale dozviete sa aj o početnej židovskej komunite.

.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

14. apríla 2023, 18:23:34

bottom of page