top of page
kláštor františkánov nitra

kláštor františkánov nitra

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: ponitrie a požitavie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

151 mnm

nitra

+421 37 651 3090

kláštor františkánov a kostol svätého petra a pavla - františkánsky kláštor s Kostolom svätého Petra a Pavla je jednou z dominánt nitrianskeho Horného Mesta. Pôvodne renesančný jednoloďový kostol zasvätili sv. Petrovi a Pavlovi. Veža bola pristavaná až v roku 1732, keďže v tom období kostoly žobravých rádov nemali vežu.

.otváracie doby

celoročne

voľne prístupné

.poplatok za vstup

voľne prístupné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku kláštoru dostať ?


parkovanie je vhodné na Župnom námestí necelých 300 metrov južne od hradu. Hneď pri parkovisku môžete vidieť františkánsky kláštorný komplex, tvorený rímskokatolíckym kostolom sv. Petra a Pavla a renesančným kláštorom františkánov.


trochu z histórie.


mnísi žobravej rehole tzv. Menších bratov, známi skôr pod menom františkáni, prišli do Nitry už v 13. storočí. Rehoľa menších bratov františkánov sa usadila v Nitre na predmestí už v roku 1230, keď nitriansky biskup Jakub posvätil kostol a odovzdal ho mníchom do užívania. Kostol bol viackrát zničený a znovu obnovený. Zničený bol tromi požiarmi, v roku 1441 ho z neznámych príčin zbúrali vojská Jána Forgácha, pána blízkeho hradu Gýmeš. Na tom istom mieste rehoľníci za pomoci ostrihomského arcibiskupa a župnej podpory znovu postavili kostol s kláštorom. V roku 1552 ho takmer zničili Turci a neskôr pohromu dokončili vzbúrenecké vojská Zápoľského. Pre nepokojné časy františkáni odišli do Bratislavy a nechali kláštor aj s kostolom v ruinách.


druhýkrát priviedol františkánov do Nitry biskup Ján Telegdy a v rokoch 1624 až 1634 si v Hornom meste postavili kláštor s kostolom. Chrám zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi je jednoloďový s predsunutou vežou a tromi kaplnkami. V 18. storočí ho barokovo upravili.


za najcennejšiu pamiatku kostola Ozdobou jeho interiéru je 33 reliéfnych plastík z dubového dreva tvoriacich ucelený cyklus legendárnych výjavov zo života svätého Františka Xaverského z Assisi zakladateľa rádu. Kláštor s kostolom je spojený krížovou chodbou.


počas II. svetovej vojny severnú časť kláštora zaberali nemeckí vojaci. Po bombardovaní kláštora bolo potrebné urobiť rozsiahle opravy. Počas komunistického vládnutia časť kláštora slúžila odboru výstavby Krajského Národného Výboru a od roku 1956 ako Poľnohospodárske múzeum. Od roku 1992 bol kláštor postupne odovzdávaný pôvodným majiteľom.


františkáni kláštor dlhodobo prenajali Charite, ktorá po rozsiahlych opravách severnej a východnej časti kláštora v roku 1994 slúži najbiednejším. Od roku 1977 farnosť Nitra - Horné mesto prechodne spravujú diecézni kňazi.


čo všetko môžete v kláštore a okolí vidieť ?


františkánsky kláštorný komplex, tvorený rímskokatolíckym kostolom sv. Petra a Pavla a renesančným kláštorom františkánov, dal postaviť biskup Telegdy na mieste staršej kaplnky sv. Petra a Pavla v roku 1630. Pred vstupom do kláštora je umiestnená malá baroková Kalvária. Kostol sv. Petra a Pavla má až 7 oltárov. Hlavný oltár a šesť ďalších v bočných kaplnkách. Oltár sv. Jozefa s obrazom sv. Anežky a soškou jezuliatka, oltár Panny Márie s obrazom sv. Apollónie, oltár Svätého Kríža s Ukrižovaným s obrazom sv. Magdalény a sv. Michala, štvrtá a piata kaplnka po bokoch hlavného oltára so sochou Božieho Srdca a Panny Márie a šiesta kaplnka lurdská, ktorá je zasvätená Panne Márii lurdskej. Na kostol z východnej strany nadväzuje renesančný kláštor s barokovými úpravami. Ide o jednopodlažnú budovu s uzavretým nádvorím.


ak vás zaujme aj hrad s jeho bazilikou sv. Emerána, od kostola sv. Petra a Pavla vás ku hradu a jeho katedrále povedie Kráľovská cesta. Na župnom námestí uvidíte štvorkrídlovú palácovú budovu bývalého župného domu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, sídli v nej Nitrianska galéria a svojou polohou je vstupnou bránou do mestskej pamiatkovej rezervácie “Horné mesto” v Nitre.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

26. februára 2023, 11:42:12

bottom of page