top of page
románsky kostolík veľký klíž

románsky kostolík veľký klíž

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: ponitrie a požitavie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

268 mnm

-

+421 37 741 0906

.románsky kostolík veľký klíž - nádherný románsky jednoloďový kostolík sv. Michala s polkruhovou apsidou a valcovou vežou. Menšia kamenná stavba, ktorú postavili v 12. storočí pôvodne ako zemepanský kostolík a zachovala sa dodnes. Románsky kostolík je typickou pamiatkou Veľkého Klíža, preto sa dostal aj do znaku obce. V roku 2002 sa kostolík dostal aj na známku Slovenskej pošty, ktorá ho vydala spolu s rane románskou rotundou v Skalici a katedrálou v Spišskej Kapitule.

.otváracie doby

celoročne

voľne prístupné

.poplatok za vstup

dobrovoľné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku kostolu dostať ?


klížske hradište je súčasťou obce Veľký Klíž, ktorá sa nachádza južne od Partizánskeho a cca 20 km východne od Topoľčian. Pri ceste z Nitry smerom na Partizánske odbočíte v Bošanoch doprava na obec Veľký Klíž - Klížske Hradište. Do obce sa dá dostať aj od Klátovej Novej Vsi cez Janovu Ves a Ješkovu Ves. Kostol svätého Michala archanjela tvorí dominantu obce, stojí na cintoríne, na severnom okraji Klížskeho Hradišťa.


čo všetko môžete v kostole a okolí vidieť ?


po stavebnej stránke je na kostolíku zaujímavé a na Slovensku ojedinelé excentrické umiestnenie valcovej veže kostolíka, posunutej doľava vzhľadom k celej stavbe lode. Okrúhla veža so zvonicou je zakončená ihlancovitou strieškou pokrytou dreveným šindľom. Kostolík sa zachoval v pôvodnej románske podobe, je bez vnútorného vybavenia a je v relatívne v dobrom stave.


nad obcou sa vypína Michalov vrch, 541 m n m sa na starom hradisku nachádzajú ruiny hradu z 11. storočia.


pár tipov pre turistov v okolí.


brodziansky kaštieľ - 18 km severne od Veľkého Klíža, 2 km juhozápadne od Partizánskeho a 15 km od Topoľčian. Renesančný kaštieľ s parkom patrí najznámejším kultúrno historickým stavebným pamiatkam Ponitria, bývalej Tekovskej stolice. Sídli v ňom Múzeum A. S. Puškina, ktoré je s výnimkou Moldavska jediným múzeom venovaným tomuto slávnemu básnikovi mimo územia Ruskej federácie. Okolo kaštieľa sa nachádza historický park, v ktorom je niekoľko búst významných slovenských a ruských spisovateľov.


v obci Klátová Nová Ves stoja až tri kaštiele v dobrom technickom stave. Renesančná tvrdza a neobarokový kaštieľ s parkom sú v centre obce, secesný kaštieľ so vzácnym dendrologickým parkom je v časti Janova Ves. Obec Klátova Nová Ves leží 6 km západne od Partizánskeho.


barokový kaštieľ klátova nová ves - s parkom z druhej polovice 18. storočia. Najvýstavnejším z kaštieľov je tunajší novobarokový kaštieľ považovaný za jednu z najkrajších novobarokových šľachtických rezidencií na Slovensku. Priestory kaštieľa nie sú prístupné širokej turistickej verejnosti, ale aj pohľad zvonku stojí za to, kaštieľ obklopuje krásny park s fontánou a posedením. Novobarokový kaštieľ v Klátovej Novej Vsi predstavuje jednu zo zastávok miestneho turistického náučného chodníka.


renesančný kaštieľ klátova nová ves - starší renesančný kaštieľ bol menším opevneným sídlom miestnych zemanov. Dnes je jednou z tunajších významných národných kultúrnych pamiatok. Interiéry renesančného kaštieľa v súčasnosti slúžia kultúrno-spoločenským účelom obce. Renesančný kaštieľ v Klátovej Novej Vsi predstavuje jednu zo zastávok miestneho turistického náučného chodníka.


tretí kaštieľ bošány langhammer - vznikol v 16. storočí v miestnej časti Janova Ves ako ochrana Bošányiovcov pred Turkami. Na konci druhej svetovej vojny kaštieľ vyrabovali, pričom sa nenávratne stratili umelecké zbierky, nábytok a knižnica. Posledný majiteľ Gertrúda Nessnerová, rodená Haut-Stummerová darovala kaštieľ štátu a dnes patrí obci, ktorá ho využíva ako detskú ozdravovňu pre liečenie chorôb dýchacieho ústrojenstva.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

24. novembra 2022, 10:25:28

bottom of page