top of page
zoborský kláštor nitra

zoborský kláštor nitra

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: ponitrie a požitavie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

296 mnm

nitra

+421 903 724 764

.zoborský kláštor nitra - najstarší známy kláštor na Slovensku založený už v 9. storočí. Ruina barokového kláštorného komplexu leží na úpätí vrchu Zobor v Nitre.

.otváracie doby

celoročne

voľne prístupné

.poplatok za vstup

voľne prístupné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku kláštoru dostať ?


na západnom svahu Zobora na Kláštornej ulici stojí špecializovaná nemocnica sv. Svorada pri ktorom je parkovisko. Od neho vedie značený chodník ktorý vás po pár minútach privedie k ruinám kláštora, ktoré sa nachádzajú v areáli nemocnice.


trochu z histórie.


podľa väčšiny historikov bol benediktínsky kláštor založený už v 9. storočí, najneskôr okolo roku 880, kedy v Nitre vzniklo biskupstvo, ktorého prvým biskupom bol benediktín Viching. Mnísi sa popri modlitbách venovali prepisovaniu a iluminovaniu starých rukopisov, starostlivosti o chorých a obhospodarovaniu kláštorných majetkov ku ktorým patrili polia, záhrady, dielne aj mlyny. Predpokladá sa, že práve benediktíni založili tradíciu vinohradníctva a vinárstva v Nitre.


benediktínsky kláštor v období medzi 11. a 13. storočím plnil dôležitú funkciu jedného z centier duchovného, verejnoprávneho a kultúrneho života v Uhorsku. Význam a postavenie zoborského kláštora potom od 14. storočia postupne klesal. Hospodársky, ale aj duchovný úpadok benediktínskeho rádu v tom čase zasiahol celú Európu.


v 17. storočí sa otvorila nová kapitola histórie kláštora. Priamo na mieste stredovekého kláštora začali na základe potrebného povolenia od pápeža aj cisára Leopolda I. stavať nový kláštor do ktorého povolali „kamaldulských“ alebo aj bielych mníchov, odnož benediktínov. Dominantou nového kláštora bol trojloďový kláštorný Kostol sv. Jozefa. Súčasťou kláštora bolo unikátne technické dielo a to kamenný vodovod, privádzajúci vodu od prameňa sv. Svorada do kláštora. Prebytočná voda napájala rybníky pod kláštorom.


v roku 1782 cisár Jozef II. rozpustil v Rakúskej monarchii kontemplatívne rády, čo znamenalo aj koniec pôsobenia kamaldulov pod Zoborom. Väčšia časť areálu ostala opustená a komplex postupne chátral. V hlavnej budove bola v roku 1786 zriadená manufaktúra na výrobu súkna, neskôr vďaka vhodnej klíme tu zriadili ubytovňu pre chorých. Celý areál v roku 1953 prevzal rezort zdravotníctva a začal výstavbu rozsiahlej liečebne.


z rozsiahleho barokového areálu Kláštora sv. Jozefa zo 17. až 18. storočia sa zachovala iba hlavná kláštorná budova, ruiny Kostola sv. Jozefa, oporné múry a zvyšky príbytkov mníchov.


legendy.


v zoborskom kláštore istý čas pôsobil aj fráter Cyprián, vynikajúci botanik a zostavovateľ herbára, vyhľadávaný lekárnik a liečiteľ. Zaujímal sa aj o astronómiu a technické vedy. Legenda o lietajúcom stroji, pomocou ktorého vraj Cyprián úspešne zlietol z Troch korún, vypínajúcich sa nad Červeným kláštorom, sa stala vďačným námetom pre mnohé literárne diela a dočkala sa aj filmového spracovania.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

24. novembra 2022, 10:47:59

bottom of page