top of page
zubria zvernica topoľčianky

zubria zvernica topoľčianky

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: ponitrie a požitavie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

388 mnm

topoľčianky

+421 37 285 8009

.zubria zvernica topoľčianky – unikátne miesto, jediné na Slovensku, ktoré je zamerané na starostlivosť zubra európskeho. Tohto najväčšieho európskeho cicavca možno na vlastné oči vidieť na juhu Slovenska pri Topoľčiankach. Návšteva zvernice počas kŕmenia zubrov ponúka nevšedný zážitok.

.otváracie doby

celoročne

čas kŕmenia

09:00 - 17:00

09:00, 14:00

.poplatok za vstup

2,00 €

1,50 €

1,00 €

dospelí 

študenti, seniori

zťp, deti 6-15r

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png.sprievodca


prístup k zvernici i k náučnému chodníku


zvernica sa nachádza 6 kilometrov severozápadne od centra Topoľčianok. Trasa je pekne vyznačená pre dopravné prostriedky až po parkovisko, ktoré sa nachádza v blízkosti vonkajšieho oplotenia zvernice. So zubrami sa možno stretnúť po približne 500 metroch od parkoviska. Návštevu tejto zvernice je dobré si naplánovať v čase okolo 9:00 a 14:00, kedy prebieha aj krmenie zvierat. Inak je možné zahliadnuť zubry v lesných porastoch po dlhšej prechádzke. Zvernica je celoročne otvorená od 9:00 do 15:00 hodiny. Náučný chodník má dĺžku 2,5 km, s miernym prevýšením ale nenáročným terénom. Miesto je vhodné na prechádzku i pre rodiny s deťmi.


zubor


zubor je najväčším európskym cicavcom. Môže dosahovať dĺžku 2,7 m a výšku 1,9 m. Existuje medzinárodná dohoda o chove zubra, podľa ktorej všetky zubry narodené na Slovensku sú pomenované pomocou slabika Si, teda Sibirka, Sigmund, Sivko, Silan, Silvo. Zubor kedysi voľne žil v prírode a bol súčasťou európskych lesov, o čom vypovedajú aj niektoré miestne pomenovania ako Zuberec, Zubrá alebo Zubrohlavá a ďalšie. Dnes patrí k prísne chráneným zvieratám zapísaných v červenej knihe.


zubria zvernica


rok 1958 bol ten rok, kedy bola Zubria zvernica v Topoľčiankach založená. Bola založená s účelom ochrany a záchrany Zubra hôrneho pred jeho vyhynutím. Pred založením zvernice totiž žilo na celom svete len 150 jedincov tohto druhu. A keď sa zamyslíme aký je tento svet veľký, ide naozaj o alarmujúce číslo. V roku založenia zvernice boli do tejto lokality umiestnené prvé dve zubry - Beyryeg a Beylianka, ktoré pochádzali z Bieloruska. O pár rokov pribudli zubry z Poľska - Putifár a Pumarka, a aj malý Silák, narodený v Tatranskej Javorine. Práve tieto zubry vytvorili základ pre úspešný chov zubrov v tejto zvernici. Prvé mláďa sa narodilo len pár rokov po založení zvernice.


zubria zvernica nepatrí len k zaujímavým ale i k významným miestom ochrany prírody, a je neoddeliteľnou súčasťou histórie slovenského lesníctva. Pretože práve lesníci sa usilovali o záchranu a odchov zubrov. Nešlo len o rozmnožovanie topoľčianskeho stáda ale hlavne o získavanie cenných informácii o ich živote. Zubriu zvernicu od jej založenia až dodnes spravuje Lesný závod Topoľčianky. Zaujímavosťou je že v roku 1964 bola zvernica vyhlásená za chránenú študijnú plochu.


zaujímavosti


zubria zvernica okrem svojej prioritnej úlohy, teda chovu zubra hrivnatého horskej genetickej línie, sa usiluje aj o poskytovanie informácií a vzdelávania v oblasti biológie chráneného zubra hrivnatého. Zubriu zvernicu navštevuje ročne mnoho návštevníkov, ktoré sa z roka na rok zvyšuje. Vstupné je pre túto formu trávenia voľného času skôr symbolické.


lesnícky náučný chodník Zubria zvernica bol otvorený pri príležitosti 50. výročia vzniku zvernice. Náučný chodník oboznamuje návštevníkom na 10 paneloch s históriou chovu zubra vo zvernici, ale i s ďalšími živočíchmi a rastlinami, ktoré sa vyskytujú v jej okolí a tvoria tak symbiózu. Viac o jednotlivých zubroch a ich histórii a zaujímavostiach je možné dozvedieť priamo vo zvernici. Preto návštevu tejto zvernice určite netreba odkladať.


od svojho vzniku až do roku 2012 sa v Zubrej zvernici narodilo 180 zubrov. Ide o pozoruhodné číslo v oblasti záchrany tohto jedinca. Úlohou zvernice je v prvom rade chov zubra hrivnatého horskej línie. Preto bol do zvernice privezený z Nemecka trojročný zubor Egelmez na občerstvenie krvi. Momentálne žije vo zvernici 13 zubrov spolu s novým prírastkom.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

29. januára 2023, 9:01:16

bottom of page