lista s ornamentom.png

POVAŽIE - FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR HLOHOVEC

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

icon_STARS 5.0.png

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV V HLOHOVCI - vidno už z diaľky a tvorí súčasť mesta. Kláštor bol postavený za vlády Mateja Korvína, a ukrýva najstaršiu pamiatku v hlaholskom jazyku na Slovensku – hlaholské zlomky. Dodnes pôsobia v kláštore františkáni spolu s Vlastivedným múzeom.

REGIÓN: ► POVAŽIE 

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

143 mnm

HLOHOVEC

+421 902 122 445

icon_HOME.png

SK.06.03.04

FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR HLOHOVEC

XPLÓR eSHOP

XPLÓR eSHOP

1/8

map texture

GoogleEarth

00_3d_mapka_slovensko.png
icon_hist_HRAD.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

OTVÁRACIE DOBY

Celoročne 

prístupný

POPLATOK ZA VSTUP

dobrovoľné

Vstupné

SPRIEVODCA


Nachádza sa neďaleko železničnej stanice, na hlavnom ťahu. Parkovanie je bezproblémové, hneď pred kláštorom. Návšteva je možná i počas omší, ktoré sú každý deň.


História


Pápež Pavol II. v roku 1465 povolil v blízkosti kaplnky Všetkých svätých postaviť Františkánsky kostol. Po tom čo stavbu povolil pápež, aj ostrihomská kapitula v podobe arcibiskupa Jána Vitéze odsúhlasila výstavbu kláštora. Zemepán Hlohovca, Mikuláš Ujlaky bol ten kto začal s výstavbou kláštora. Po jeho smrti v roku 1478 pokračoval vo výstavbe kláštora a rozširovaní kostola jeho syn, Vavrinec. Kláštor bol dostavaný v rokz 1492, kedy sa jeho prvými obyvateľmi stali Františkáni z Bosny. Tí k existujúcemu presbytériu kostola pripojili východné krídlo kláštora. Kláštor nakoniec prijal patrocínium Všechsvätých.


Zlé časy pre kláštor


Kláštoru nebolo dopriate dlho sa vynímať vo svojej kráse. V roku 1530 počas tureckých nájazdov bol poškodení spolu s kostolom. O pár rokom neskôr ho postretlo nešťastie, keď samotný zemepán Hlohovca prešiel na stranu reformačného hnutia. V roku 1562 bol kaštieľ vypálený, a bratia františkáni tak ho museli nadobro opustiť. V dobe reformácie prešiel kláštor do rúk evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Práve v tomto kláštore pôsobila ako jedna z prvých kníhtlačiarní na Slovensku. V roku 1601 bolo v kláštore zriadené trojjazyčné gymnázium a o 29 rokov neskôr, vďaka Adama Thurzu, majiteľa hlohovského panstva, ktorý konvertoval na katolícku vieru, bol kláštor vrátený Františkánom. Na kaštieľ čakala obnova. Keď prišli Erdődyovci do mesta, postavenie františkánov sa upevnilo a ľudia začali prijímať katolícku vieru. Aj keď v rokoch 1663 až 1683 mesto opäť ovládli mesto, františkáni mali povolenie k duchovnej činnosti. 18.storočie priniesli kláštoru meno. Stal sa sídlom provinciálneho ministra Provincie Najsvätejšieho Spasiteľa, stal sa miestom filozofickej školy ako forma generálneho štúdia. Bol strediskom kultúry a vzdelanosti, kde sa stretávali významní umelci, hudobníci a skladatelia z obdobia baroka na Slovensku.


Poklady ukryté v kláštore


V kláštore sa nachádzala aj kláštorná knižnica zo 16.storočia plná inkunábulov – kníh. Našli sa ti aj Hlohovské hlaholské zlomky – 2 listi staroslovienskeho textu. V budove sídlo od roku 1959 Vlastivedné múzeum, ktoré sa môže pochváliť rozsiahlou expozíciou o Františkánoch na Slovensku. Expozíciu vybudovala Rehoľa františkánov a vďaka desiatim tematickým celkom je možné sa oboznámiť s ich životom. Je jedinou expozíciou tohto druhu na Slovensku. Zaujímavými podkladmi múzea sú perleťou vykladaný kríž, misijný kríž, lampa na večné svetlo či kalich s pečaťou Salvatoriánskej provincie. Expozícia kláštornej jedálne prezentuje bohatú intarzovanú barokovú skriňu, rokokovú komodu, ale aj psedu-renesančný kredenc. Túto miestnosť v súčasnosti využívajú aj na sobáše.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

xplor.png
  • Xplór Facebook
  • Xplór Instagram
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

MESAČNÝ NEWSLETTER XPLÓR