lista s ornamentom.png

POVAŽIE - FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR HLOHOVEC

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

Františkánsky kláštor Hlohovec Považie
Františkánsky kláštor Hlohovec Považie

Františkánsky kláštor Hlohovec Považie
Františkánsky kláštor Hlohovec Považie

1/1
icon_STARS 5.0.png

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV V HLOHOVCI - vidno už z diaľky a tvorí súčasť mesta. Kláštor bol postavený za vlády Mateja Korvína, a ukrýva najstaršiu pamiatku v hlaholskom jazyku na Slovensku – hlaholské zlomky. Dodnes pôsobia v kláštore františkáni spolu s Vlastivedným múzeom.

REGIÓN: ► POVAŽIE 

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

143 mnm

HLOHOVEC

+421 902 122 445

icon_HOME.png

SK.05.03.04

FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR HLOHOVEC

00_3d_mapka_slovensko.png
00_3d_mapka_slovensko.png
icon_hist_HRAD.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.05.03.04
POVAŽIE - FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR HLOHOVEC
Františkánsky kláštor Hlohovec Považie
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

16. mája 2021, 15:06:09

OTVÁRACIE DOBY

Celoročne 

prístupný

POPLATOK ZA VSTUP

dobrovoľné

Vstupné

SPRIEVODCA


Nachádza sa neďaleko železničnej stanice, na hlavnom ťahu. Parkovanie je bezproblémové, hneď pred kláštorom. Návšteva je možná i počas omší, ktoré sú každý deň.


História


Pápež Pavol II. v roku 1465 povolil v blízkosti kaplnky Všetkých svätých postaviť Františkánsky kostol. Po tom čo stavbu povolil pápež, aj ostrihomská kapitula v podobe arcibiskupa Jána Vitéze odsúhlasila výstavbu kláštora. Zemepán Hlohovca, Mikuláš Ujlaky bol ten kto začal s výstavbou kláštora. Po jeho smrti v roku 1478 pokračoval vo výstavbe kláštora a rozširovaní kostola jeho syn, Vavrinec. Kláštor bol dostavaný v rokz 1492, kedy sa jeho prvými obyvateľmi stali Františkáni z Bosny. Tí k existujúcemu presbytériu kostola pripojili východné krídlo kláštora. Kláštor nakoniec prijal patrocínium Všechsvätých.


Zlé časy pre kláštor


Kláštoru nebolo dopriate dlho sa vynímať vo svojej kráse. V roku 1530 počas tureckých nájazdov bol poškodení spolu s kostolom. O pár rokom neskôr ho postretlo nešťastie, keď samotný zemepán Hlohovca prešiel na stranu reformačného hnutia. V roku 1562 bol kaštieľ vypálený, a bratia františkáni tak ho museli nadobro opustiť. V dobe reformácie prešiel kláštor do rúk evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Práve v tomto kláštore pôsobila ako jedna z prvých kníhtlačiarní na Slovensku. V roku 1601 bolo v kláštore zriadené trojjazyčné gymnázium a o 29 rokov neskôr, vďaka Adama Thurzu, majiteľa hlohovského panstva, ktorý konvertoval na katolícku vieru, bol kláštor vrátený Františkánom. Na kaštieľ čakala obnova. Keď prišli Erdődyovci do mesta, postavenie františkánov sa upevnilo a ľudia začali prijímať katolícku vieru. Aj keď v rokoch 1663 až 1683 mesto opäť ovládli mesto, františkáni mali povolenie k duchovnej činnosti. 18.storočie priniesli kláštoru meno. Stal sa sídlom provinciálneho ministra Provincie Najsvätejšieho Spasiteľa, stal sa miestom filozofickej školy ako forma generálneho štúdia. Bol strediskom kultúry a vzdelanosti, kde sa stretávali významní umelci, hudobníci a skladatelia z obdobia baroka na Slovensku.


Poklady ukryté v kláštore


V kláštore sa nachádzala aj kláštorná knižnica zo 16.storočia plná inkunábulov – kníh. Našli sa ti aj Hlohovské hlaholské zlomky – 2 listi staroslovienskeho textu. V budove sídlo od roku 1959 Vlastivedné múzeum, ktoré sa môže pochváliť rozsiahlou expozíciou o Františkánoch na Slovensku. Expozíciu vybudovala Rehoľa františkánov a vďaka desiatim tematickým celkom je možné sa oboznámiť s ich životom. Je jedinou expozíciou tohto druhu na Slovensku. Zaujímavými podkladmi múzea sú perleťou vykladaný kríž, misijný kríž, lampa na večné svetlo či kalich s pečaťou Salvatoriánskej provincie. Expozícia kláštornej jedálne prezentuje bohatú intarzovanú barokovú skriňu, rokokovú komodu, ale aj psedu-renesančný kredenc. Túto miestnosť v súčasnosti využívajú aj na sobáše.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png