top of page
františkánsky kláštor hlohovec

františkánsky kláštor hlohovec

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: považie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

143 mnm

hlohovec

+421 902 122 445

.františkánsky kláštor hlohovec - vidno už z diaľky a tvorí súčasť mesta. Kláštor bol postavený za vlády Mateja Korvína, a ukrýva najstaršiu pamiatku v hlaholskom jazyku na Slovensku – hlaholské zlomky. Dodnes pôsobia v kláštore františkáni spolu s Vlastivedným múzeom.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

celoročne

voľne prístupné

dobrovoľné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


nachádza sa neďaleko železničnej stanice, na hlavnom ťahu. Parkovanie je bezproblémové, hneď pred kláštorom. Návšteva je možná i počas omší, ktoré sú každý deň.


história


pápež Pavol II. v roku 1465 povolil v blízkosti kaplnky Všetkých svätých postaviť Františkánsky kostol. Po tom čo stavbu povolil pápež, aj ostrihomská kapitula v podobe arcibiskupa Jána Vitéze odsúhlasila výstavbu kláštora. Zemepán Hlohovca, Mikuláš Ujlaky bol ten kto začal s výstavbou kláštora. Po jeho smrti v roku 1478 pokračoval vo výstavbe kláštora a rozširovaní kostola jeho syn, Vavrinec. Kláštor bol dostavaný v rokz 1492, kedy sa jeho prvými obyvateľmi stali Františkáni z Bosny. Tí k existujúcemu presbytériu kostola pripojili východné krídlo kláštora. Kláštor nakoniec prijal patrocínium Všechsvätých.


zlé časy pre kláštor


kláštoru nebolo dopriate dlho sa vynímať vo svojej kráse. V roku 1530 počas tureckých nájazdov bol poškodení spolu s kostolom. O pár rokom neskôr ho postretlo nešťastie, keď samotný zemepán Hlohovca prešiel na stranu reformačného hnutia. V roku 1562 bol kaštieľ vypálený, a bratia františkáni tak ho museli nadobro opustiť. V dobe reformácie prešiel kláštor do rúk evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.


práve v tomto kláštore pôsobila ako jedna z prvých kníhtlačiarní na Slovensku. V roku 1601 bolo v kláštore zriadené trojjazyčné gymnázium a o 29 rokov neskôr, vďaka Adama Thurzu, majiteľa hlohovského panstva, ktorý konvertoval na katolícku vieru, bol kláštor vrátený Františkánom. Na kaštieľ čakala obnova. Keď prišli Erdődyovci do mesta, postavenie františkánov sa upevnilo a ľudia začali prijímať katolícku vieru. Aj keď v rokoch 1663 až 1683 mesto opäť ovládli mesto, františkáni mali povolenie k duchovnej činnosti. 18.storočie priniesli kláštoru meno. Stal sa sídlom provinciálneho ministra Provincie Najsvätejšieho Spasiteľa, stal sa miestom filozofickej školy ako forma generálneho štúdia. Bol strediskom kultúry a vzdelanosti, kde sa stretávali významní umelci, hudobníci a skladatelia z obdobia baroka na Slovensku.


poklady ukryté v kláštore


v kláštore sa nachádzala aj kláštorná knižnica zo 16.storočia plná inkunábulov – kníh. Našli sa ti aj Hlohovské hlaholské zlomky – 2 listi staroslovienskeho textu. V budove sídlo od roku 1959 Vlastivedné múzeum, ktoré sa môže pochváliť rozsiahlou expozíciou o Františkánoch na Slovensku. Expozíciu vybudovala Rehoľa františkánov a vďaka desiatim tematickým celkom je možné sa oboznámiť s ich životom. Je jedinou expozíciou tohto druhu na Slovensku. Zaujímavými podkladmi múzea sú perleťou vykladaný kríž, misijný kríž, lampa na večné svetlo či kalich s pečaťou Salvatoriánskej provincie. Expozícia kláštornej jedálne prezentuje bohatú intarzovanú barokovú skriňu, rokokovú komodu, ale aj psedu-renesančný kredenc. Túto miestnosť v súčasnosti využívajú aj na sobáše.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

21. novembra 2022, 19:55:50

bottom of page