top of page
kaštieľ sokolovce

kaštieľ sokolovce

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: považie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

159 mnm

-

+421 33 773 7130

.kaštieľ sokolovce – obec Sokolovce v sebe skrýva jednu dominantu v podobe barokovo – klasicistického kaštieľa. Kaštieľ pochádza z 18.storočia, neskôr pribudovali aj vežu s cimburím, ktorá slúžila ako hvezdáreň. Okolie parku skrášľuje veľký park s jazierkom i zákonom chráneným stromom. Nečudo, že neskôr slúžil ako nemocnica.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

verejnosti neprístupné


verejnosti neprístupné


icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodcahistória


kaštieľ počas svojej histórie spoznal viaceré šľachtické rody – Nyáriovci, Škrabalovci, Amadeovci, Windischgrätzovci, Degenfeld - Schonbur, Hirschwerk, David Horn, Bernát Blum a Gyulayovci. Práve Gyulayovci boli poslednými majiteľmi kaštieľa.


kaštieľ dostal svoju podobu v tvare barokovo-klasicistického slohu v 2.polovici 18.storočia, kedy k nemu bol pribudovaná aj veža s cimburím, ktorá mala údajne slúžiť ako hvezdáreň. Kaštieľ v Sokolovciach je dvojpodlažná budova s pôdorysom v tvare písmena U.

K histórií kaštieľa nie je veľa informácií. Architektonicko-historický výskum zatiaľ nebol realizovaný. Vie sa toľko. Kaštieľ vlastnili aj Nyáriovci, ktorí okrem toho vlastnili v 17.storočí aj obec. Angela Amade de Varkony, ktorá pochádzala z rodu Nyáryovcov dala v obci postaviť v roku 1770 kostol. Čiže kaštieľ pochádza pravdepodobne z tohto obdobia. Kaštieľ vykazuje aj prvky renesancie v podobe zaklenutými krížovými klenbami s hrebienkami v chodbovom trakte hlavného krídla. Bočné krídla boli pristavané neskôr, pri barokovej prestavbe. O existencii masívnej hranolovej veže, kedy bola pristavaná, sa nevie. Neskôr kaštieľ fungoval ako nemocnica. Po ukončení činnosti liečebne sa kaštieľ dostal okolo roku 2007 do súkromného vlastníctva a momentálne sa nevyužíva a chátra. Vedľa kaštieľa sa nachádza obecný úrad i s miestami na parkovanie. Nie je prístupný verejnosti.


park


okolie parku zdobí park s rybníkom vďaka Davidovu Hornovi. Nejde len o klasický park. Je výnimočný. Rastú tam vzácne a chránené dreviny. Už viac ako 200 rokov tak rastú platany a dva červené buky. Nachádzal sa v parku aj jeden z najstarších jaseňov, dosahoval vek vyše 400 rokov, ale utrpel pri požiari ktorý založil neznámi vandal. Celý areál s množstvom vzácnych drevín je štátom chránená pamiatka.


areál parku je od obce oddelený oplotením a rozdelený na viac zón. Areál parku dopĺňa betónovo-dlažbové nádvorie v strede ktorého sa nachádza fontána. Okolo kaštieľa vedie chodník, ktorý lemuje pás prerasteného a zarasteného buxusu. Časť parku a priľahlého hospodárskeho dvora kaštieľa sa časom zmenilo, zmenšilo pre potreby obyvateľov obce na výstavbu nových domov. Tak sa areál parku a aj kaštieľ dostali do stredu intravilánu obce Sokolovce. Pôvodný stred parku sa zachoval. Zachovala sa aj komunikačná sieť, ktorú však už prerastá porast, tak ako aj chodníky. Do areálu je možné vojsť hlavnou kovovou bránou zo severnej strany, a z južnej strany zase do hospodárskej časti. Park je tvorená prevažne domácimi drevinami akými sú lipa, javor, jaseň. Pripomína skôr lesný charakter, keďže nie je udržiavaný. Nachádzajú sa tu dreviny z doby zakladania parku – platan javorolistý či buk červený. Zákonom chránený platan je mimoriadne významným stromom v okrese Piešťany. Veď dosahuje vyše 300 rokov, výšku 45 metrov, obvod kmeňa je neuveriteľných 823 cm a priemer koruny má okolo 35 metrov. V parku sa zachovalo jazierko s ostrovčekom, ale most ktorý viedol na ostrovček sa už žiaľ nie.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

21. novembra 2022, 19:30:32

bottom of page