top of page
rotunda svätého kríža križovany

rotunda svätého kríža križovany

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: považie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

134 mnm

-

+421 45 370 0370

.rotunda svätého kríža križovany – najvýznamnejšia kultúrna i historická pamiatka obce v Križovany nad Dudváhom, obce ktorá ako najväčšia z troch bola do roku 1991 súčasťou obce Dudváh. Práve vďaka tejto pamiatke dostala obec svoje pomenovanie. Rotunda predstavuje klasickú ukážku objektu s valcovou loďou a podkovitou apsidou.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

celoročne

voľne prístupné

voľne prístupné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca 


prístup k pamiatke


obec Križovany nad Dudváhom sa rozprestiera neďaleko Trnavy. Kostol s rotundou je umiestnený v strede obce. Je síce ohradený ale prístupný. Kostol i rotunda patria farnosti Rímskokatolíckej cirkvi, ktorá sídli priamo v obci.


v krátkosti o rotunde


obec sa môže pýšiť významnou kultúrnou pamiatkou. Nachádza sa tu hodnotná tehlová románska Rotunda Povýšenia sv. Kríža. Rotundu postavili niekedy v prvej polovici 13. storočia pravdepodobne stavitelia z dielne pri kláštore v Diakovciach. Pochádza pravdepodobne ešte z obdobia pred rokom 1246. Presný dátum vzniku tejto rotundy nie je známy. Archeologický výskum potvrdil, že gotická rebrová klenba je pôvodná, a nie dodatočne osadená. Jedinou doloženou listinou je informácia o zasvätení pamiatky svätému Krížu v roku 1296. V roku 1938 ho stavebne spojili s rímskokatolíckym Kostolom Povýšenia sv. Kríža.


zasvätenie pamiatok patrónom na tomto území bolo v obľube predovšetkým po Veľkomoravskej ríše, špeciálne v románskom období. Rotundy a kostoly patriace do špecifickej skupiny románskym tehlových kostolov vznikali hlavne v 12. a 13.storočí. Podobne ako aj táto rotunda. Predstavuje pekný príklad románskej tehlovej architektúry s harmonickým prenikaním gotických prvkov do románskeho slohu. Expozícia rotundy je románskeho slohu, ale zaklenutá klenba lode je typická pre gotiku.


historické udalosti


v časoch Tökölyho povstania, presnejšie v rokoch 1678 až 1687, rotundu obsadili povstalci a posvätná budova sa razom premenila na stajňu pre kone.


súčasťou rotundy bol aj cintorín, na ktorom sa až do roku 1775 pochovávalo. Obdobie baroka prinieslo začlenenie rotundy do nového kostola vo forme presbytéria. Museli preto vybúrať stenu na západnej strane. Zo svätyne sa premenou stala sakristia. V roku 1937 prišiel čas na zbúranie starého kostola a výstavby nového. Uvažovalo sa aj o odstránení rotundy ale pamiatkari ju zachránili. Počas výstavby nového trojloďového kostola sa z rotundy stala bočná kaplnka kostola. V roku 1969 sa rotunda dočkala obnovy strechy a prinavrátenie jej pôvodného vzhľadu. Následne sa rotunda zaradila medzi umelecké skvosty ranného stredovekého staviteľstva na Slovensku. V rokoch 2000 a 2014 prebehla rekonštrukcia a obnova strechy rotundy, z drevenej na strešnú krytinu.


rotunda patrí medzi menšie stavby oproti ostatným rotundám na Slovensku. Priemer lode je 5,4 metrov a apsidy 3,4 metrov. Hrúbka múrov dosahuje jeden meter. Dokonca vďaka Apsida.sk vznikol krásny papierový model rotundy v klasickej mierke 1:150.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

21. novembra 2022, 19:30:20

bottom of page