lista s ornamentom.png

POHRONIE - BADÍNSKY PRALES

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

00_3d_mapka_slovensko.png
00_3d_mapka_slovensko.png
Badínsky prales Pohronie
Badínsky prales Pohronie

Badínsky prales Pohronie
Badínsky prales Pohronie

1/1
icon_STARS 5.0.png

BADÍNSKY PRALES - sa rozprestiera v Kremnických vrchoch, neďaleko obce Badín. Kedysi ho volali Kulisovo. Prekvapí vás nedotknutá príroda.

REGIÓN: ► TEKOV a POHRONIE 

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

768 mnm

-

+421 907 846 555

icon_hist_HRAD.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.09.00.22
POHRONIE - BADÍNSKY PRALES
Badínsky prales Pohronie
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

20. mája 2021, 22:36:45

OTVÁRACIE DOBY

Celoročne

prístupné

POPLATOK ZA VSTUP

zadarmo

Vstup

SPRIEVODCA


Podľa stupňa ochrany prírody je prales rozdelení na zónu A a zónu B. Zóna A je vlastné územie pralesa bez ľudských zásahov a rešpektujú sa tu prírodné zákonitosti. Zóna B je štvrtý stupeň ochrany a sú to lesy, ktoré majú prirodzené drevinové zloženie a v minulosti boli cielene obhospodarované. Pracuje sa na tom, aby mohlo byť toto územie zaradené do piateho stupňa ochrany.

Do pralesa je vstup zakázaný a môžete tam vstúpiť, len ako súčasť exkurzie, a to s odborníkmi. Okolo pralesa sa nachádza náučný chodník, ktorý je dlhý približne 1 kilometer a dostanete sa k nemu z obce Badín. Pred vstupom do pralesa sa nachádzajú informačné tabule.


O Slovenskom pralese


Je jedno z najstaršie chránených území na Slovensku a tvorí ho vzácna pralesová jedľová bučina. Nájdete tu smrek, javor, jaseň a brest. Vyskytujú sa tu jedle biele, ktoré majú 200 – 400 rokov a najvyššia z nich má výšku 46 metrov a obvod kmeňa 553 cm. Taktiež niektoré buky majú obvod úctyhodných 496 cm.

Nadmorská výška tohto územia je od 620 – 1025 m n. m. a rozloha v najväčšom stupni ochrany je 30,03 ha a s ochranným pásmom 123,43 ha. Už v roku 1913 ho ministerstvo pôdohospodárstva v Budapešti vyhlásilo Badínsky prales za rezerváciu.

V rezervácii sa vyskytujú hnedé pôdy s veľkým podielom humusu. Pôda je tvorená na báze andezitu a je veľmi bohatá na živiny. Cez územie preteká Badínsky potok a nad pralesom sa nachádza Badínsky vodopád. Prales sa nachádza v chladnej oblasti s typickou horskou klímou a má vlhké podnebie. Priemerná ročná teplota je tam 5,5 – 6 °C a sneh sa tam udrží až 150 dní v roku.

V ochrannom pásme sa nachádza 140 druhov rastlín, z toho je 34 drevín a 106 bylín. Z bylín má najväčšie zastúpenie mesačnica trváca, bažanka trváca, pakost smradľavý či lipkavec marinkový. V štyroch biotopoch pralesa sa nachádza 16 lesných typov.

Asi 70% pralesa je bučina. Huby, ktoré tu žijú na kmeňoch stromov sú nenahraditeľné pre lesný ekosystém a nachádzajú sa len v pralesoch, ako amylopórovka aljašská alebo tvarožník laponský a ohňovec Pouzarov.

Je samozrejmé, že veľké zastúpenie tu má hmyz, ale aj obojživelníky. Sú tu dobré podmienky pre hniezdenie vtákov ako ďateľ bielochrbtý, tetrov hlucháň, výr skalný, kuvik vrabčí a vyskytuje sa tu aj veľa cicavcov, medzi ktoré patrí medveď hnedý, vlk, rys ostrovid, netopiere a iné.


Zaujímavosť na zaver


Prales je kandidátom na zápis do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Vďaka svojmu prírodnému bohatstvu je navrhnutý do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Tento prales v roku 2000 navštívil aj princ Charles a odniesol si domov niekoľko sadeníc. Na Slovensku sa nachádza 70 podobných krásnych miest.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png