top of page

.otváracie doby

.poplatok za vstup

celoročne

voľne prístupné

voľne prístupné

región: tekov a pohronie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

858 mnm

-

+421 45 674 2856

.geografický stred európy - nenápadná dedina Kremnické Bane ukrýva v sebe veľký poklad. Dedinka ležiaca len niekoľko kilometrov za Kremnicou, pod tunajším kostolom ukrýva presný geografický stred Európy. Symbolicky ho znázorňuje aj kameň, do ktorého sú vsadené dve pamätné tabule. Jedna pripomína prijatie Ústavy SR a druhá vznik Slovenskej republiky.

stred európy kremnické bane

icon_hist_ZRÚCANINA.png
stred európy kremnické bane
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca 


obec kremnické bane sa pýši starou baníckou históriou. Tú dnes pripomína niekoľko pôvodných domov a kostol sv. Jána Krstiteľa, ktorý bol postavený za pomoci obyvateľov okolitých obcí. Práve tento kostolík sa údajne nachádza presne v strede Európy. Talianski inžinieri v roku 1872 premeriavali trasu uhorskej železnice. Vďaka svojim výpočtom sa podarilo zistiť, že stred Európy by sa mal nachádzať priamo v tomto kostolíku.


história


kostol sv. Jána Krstiteľa tu stál už okolo roku 1200, v podobe neskororománskej kaplnky. Kaplnka bola neskôr prestavaná a plnila funkciu kostola pre okolité obce. Interiér je natretý modrou farbou a krášli ho dvojpodlažný chór. Za pozornosť stoja aj oltárny obraz a kazateľnica zo začiatku 18. storočia.. Kazateľnica je pôvodná, až na drevené plastiky štyroch apoštolov a Ježiša. Tie boli žiaľ počas komunizmu odcudzené. Koncom 18.storočia sa rodáci z Nemecka zaslúžili o obnovu kostola, ktorý bol už v dezolátnom stave. Hneď vedľa sa nachádza Kláštor rehole Bratov kapucínov, ktorého poslaním je dohliadať a ochraňovať kostol a jeho využitie na cirkevné účely.


história je spojená s baníckou činnosťou v tejto lokalite. Banícke obce Kremnické Bane, Kunešov, Horný a Dolný Turček a Krahule nemali v tom čase toľko obyvateľov, aby si postavili v každej dedinke vlastný kostol. Práve z tohto dôvodu i s podporou mesta Kremnica, si postavili spoločný kostol umiestnený tak, že z každej obce bola k nemu približne rovnaká vzdialenosť. Pôvodne drevený kostolík, neskôr románska kaplnka už kapacitne obyvateľstvu nepostačovala. Preto bola prestavaná v gotickom slohu na kostol. Ten slúžil po celé stáročia ako farský kostol.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

25. novembra 2022, 14:49:08

bottom of page