top of page

.otváracie doby

.poplatok za vstup

celoročne

pondelok, nedeľa

utorok - sobota 
zatvorené

09:00 - 17:00


4,00 €

2,00 €

zadarmodospelí 

študenti, seniori, žiaci

dieťa 0-5r


región: tekov a pohronie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

339 mnm

banská bystrica

+421 48 410 3376

.kaštieľ tihányiovský banská bystrica - je jeden zo štyroch kaštieľov, ktoré boli v minulosti vybudované na území obcí Kráľová a Radvaň, ktoré sú dnes súčasťou Banskej Bystrice. Táto národná kultúrna pamiatka bola postavená v prvej polovici 17. storočia. V interiéri sa v súčasnosti nachádza prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea, kde si môžu návštevníci pozrieť rastliny, živočíchy, skameneliny, horniny a minerály zo stredného Slovenska.

kaštieľ tihányiovský banská bystrica

icon_hist_ZRÚCANINA.png
kaštieľ tihányiovský banská bystrica
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku kaštieľu dostať ?


v Banskej Bystrici z rýchlostnej cesty R1 smerom na Zvolen je treba odbočiť na Zvolenskú ulicu a z nej hneď na Bernolákovu. Pri križovatke s Radvaňskou ulicou, približne 150 metrov severne od kaštieľa, sa nachádza Parkovište Radvanská.


trochu z histórie.


tihányiovský kaštieľ v Radvani v Banskej Bystrici je pomenovaný podľa jeho majiteľov. Kaštieľ bol pôvodne prízemnou budovou postavenou v prvej polovici 17. storočia v renesančnom slohu. Koncom 19. storočia ho prestavali Tihányiovci ako súčasť niekdajšieho veľkostatku na obytné účely. Prestavbami a dostavbami získal kaštieľ pôdorys v tvare kríža. Okolo kaštieľa bol vytvorený park so vzácnymi drevinami. Park bol ale v 2. polovici 20. storočia zničený pri výstavbe panelových bytových domov. Kaštieľ mal byť zničený tiež a miesto malo byť zavezené sutinou. Vďaka niekoľkým nadšencom sa ho vtedy podarilo zachrániť.


počas druhej svetovej vojny bol kaštieľ poškodený, v roku 1947 požiar čiastočne zničil jeho podkrovné priestory. Budovu v 70-tych rokoch dostalo do vlastníctva Krajské vlastivedné múzeum v Banskej Bystrici. Prírodovedné oddelenie Stredoslovenského múzea vzniklo v roku 1972 a od roku 1989 sídli v pamiatkovo chránenej budove Tihányiovského kaštieľa v Radvani. Kaštieľ prešiel v 80. rokoch 20. storočia rekonštrukciou. Pamiatková obnova bola dokončená v roku 1987.


čo všetko môžete v kaštieli a okolí vidieť ?


v prírodovednej expozícii Stredoslovenského múzea sa návštevník zoznámi s rastlinstvom, živočíšstvom, skamenelinami, horninami i minerálmi stredného Slovenska, spozná tunajšie najvýznamnejšie prírodné i umelé ekosystémy a rozšíri si vedomosti aj z oblasti ekológie a ochrany prírody. V miestnosti venovanej tatranskej prírode si môže prehrať i hlasy vystavovaných živočíchov. Expozícia Príroda stredného Slovenska je tematicky členená do 8 výstavných miestností, z ktorých každá poskytuje prostredníctvom zastúpených živočíchov, rastlín, hornín, nerastov a skamenelín obraz o prírode 8 celkov bývalého stredoslovenského kraja. 2400 exponátov, množstvo fotografií a schém predstavuje typické ukážky najvýznamnejších prírodných a umelých ekosystémov.


Radvaň i Kráľova majú dlhú históriu. Radvaň sa spomína v roku 1280 ako Roduan. Kráľova sa v roku 1264 nazývala Villa reginalis Queral, v roku 1402 Khunigldorf Kráľova osada. 


ešte v tridsiatych rokoch 20. storočia sa na území Kráľovej a Radvane, dnes časti B. Bystrice, nachádzali štyri kaštiele, z ktorých sa dodnes zachovali tri. Najstarším spomedzi štyroch kaštieľov bol Soví hrad z 15. storočia ktorý stával neďaleko dnešného Tesca. Traduje sa že pôvodne patril Matejovi Korvínovi ako poľovnícky zámoček. Zbúrali ho krátko pred druhou svetovou vojnou. Druhý kaštieľ, Radvanský, bol centrom Radvane a sídlom rodiny Radvanských. Bol postavený začiatkom 16. storočia. V druhej polovici 20. storočia bol v kaštieli Štátny okresný archív. Dnes nie je využitý a čaká na nového majiteľa. V Radvani ešte stojí aj tzv. Bárczyovský kaštieľ z roku 1651, postavený na gotických základoch. Tak ako Radvanský, dnes nie je využitý a jeho stav je, žiaľ, kritický.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

3. februára 2023, 13:04:11

bottom of page