top of page

.otváracie doby

.poplatok za vstup

celoročne

voľne prístupné

dobrovoľné

región: tekov a pohronie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

555 mnm

kremnica

+ 421 45 674 2423

.kostol svätého františka z assisi kremnica - komplex Kostola sv. Františka z Assisi a kláštora františkánov je jednou z dominánt historického kremnického námestia. Bol postavený v druhej polovici 17. storočia a radí sa medzi národné kultúrne pamiatky.

kostol svätého františka z assisi kremnica

icon_hist_ZRÚCANINA.png
kostol svätého františka z assisi kremnica
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku kostolu dostať ?


k dominantám Štefánikovho námestia v Kremnici, južne od mestského hradu, patrí impozantný stĺp s. Trojice, postavený v rokoch 1765 až 1772, rozsiahly františkánsky kláštor s kostolom z polovice 17. storočia na západnej strane a mincovňa.


čo všetko môžete v kostole a okolí vidieť ?


františkáni prišli do Kremnice v roku 1649. Kostol začali stavať v roku 1653. Zasvätili ho svätému Františkovi z Assisi. V kláštore rehoľníci žili 300 rokov. V roku 1949 františkánov vysťahovali a deportovali do pracovných táborov. Po ich odchode ostal kláštor a kostol opustený. Severne pri kostole sa nachádza Loretánska kaplnka. Pochádza z roku 1758 a je funkčne prepojená s kostolom. Sýpka františkánskeho areálu je pristavaná západne ku kaplnke a severne k časti kostola. V januári 2005 bol Kostol sv. Františka z Assisi menovaný a ustanovený ako farský kostol Farnosti Kremnica. Od roku 2006 bol Kostol sv. Františka z Assisi v rekonštrukcii. V súčasnosti je sprístupnený verejnosti.


mestský hrad v Kremnici tvorí súbor stavieb zo 14. a 15. storočia chránený dvojitým opevnením, na ktorý sa napája mestské opevnenie. Dominantou areálu je kostol sv. Kataríny. Nájdete tu múzeum mincí a medailí, ktoré patrí pod národnú banku Slovenska. Severná veža z 2. polovice 14. stor. chránila vstup do hradu zo severu. V severnej veži je na prvých dvoch poschodiach inštalovaná expozícia Z archeologického výskumu Mestského hradu v Kremnici a v podkroví expozícia Obrana mesta. Banícka bašta, stojaca neďaleko karnera a severnej veže je pôvodne polkruhová bašta opevnenia. Hodinová veža bola koncom 17. storočia nadstavaná poschodím pre zvony, kde umiestnili najväčší renesančný zvon Urban z roku 1588. V Malej veži je expozícia Kremnické zvony a zvonolejári. Južná veža alebo farská, spája vstupným schodiskom hrad s mestom. Dnes slúži ako vstup do expozičných priestorov hradu. Radnica pôvodne zo 14. storočia prešla prestavbami. Do súčasnosti sa zachoval len suterén a prízemie. V súčasnosti je tu expozícia Barokové plastiky.


mincovňa ktorá vznikla po udelení privilégií mestu Kremnica v roku 1328, je jedným z najstarších nepretržite vyrábajúcich podnikov na svete. Pýši sa nepretržitou 700 ročnou výrobou. Expozícia Mincovne Kremnica ponúka turistom možnosť prezrieť si nielen zaujímavé exponáty v novo rekonštruovaných priestoroch historickej budovy, ale tiež jedinečnú prehliadku starej raziarne mincí.


na úpätí vrchu Šturc na svahu priklonenom ku Kremnici, sa nachádza kalvária, ktorá spolu s Areálom Mestského hradu tvorí hlavné dominanty mesta Kremnica. Krížovú cestu tvorí 14 kaplniek spolu s kostolom sv. Kríža. Vyhliadka na Kalvárii ponúka krásne pohľady na okolité vrchy a historické mesto.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

25. novembra 2022, 14:56:26

bottom of page