top of page

.otváracie doby

.poplatok za vstup

celoročne

voľne prístupné

voľne prístupné

región: tekov a pohronie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

574 mnm

kremnica

+421 45 228 9714

.mestské opevnenie v kremnici - historické jadro mesta Kremnica ohraničuje mohutný 5 až 7 metrov vysoký kamenný múr. Ide o opevnenie ktoré je prepojené s opevnením mestského hradu. Mestský fortifikačný systém Kremnice sa zachoval takmer v pôvodnom stave. Z pôvodných 3 brán opevnenia zostala však už len 1.

mestské opevnenie kremnica

icon_hist_ZRÚCANINA.png
mestské opevnenie kremnica
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


čo všetko môžete na opevnení a mestskom hrade uvidieť ?


na základe nariadenia kráľa Žigmunda o opevnení dôležitých kráľovských miest z roku 1405 bolo v Kremnici v prvej štvrtine 15. storočia okolo námestia vybudované opevnenie s obrannými baštami a 3 mestskými bránami Hornou, Dolnou a Bystrickou alebo aj Malou. Aktívnu obranu Hornej a Dolnej brány v 16. stor. zdokonalili barbakanom predsunutým pred bránu v hradobnom múre, čím sa fortifikácia zdvojila. Vedľa vstupnej brány barbakanu sú po stranách osadené reliéfne kamenné platne so symbolmi zlata pre slnko a striebra pre mesiac, banských a minciarskych nástrojov. Nad platňami stoja keramické postavy baníka a minciara z 19. storočia. Na severnom priečelí veže barbakanu sú po strane prejazdného portálu osadené dva portrétne medailóny s polychrómiou z roku 1539 cisára Ferdinanda I. a jeho manželky kráľovnej Anny. V súčasnosti v barbakane sídli informačné centrum.


na južných nárožiach je opevnenie spevnené dvoma kruhovými vežami Červenou na juhovýchodnom a Čiernou na juhozápadnom nároží. Rovnaká kruhová veža sa nachádzala aj na severozápadnom nároží, túto odstránili pri rozširovaní mincovne.


mestský hrad v Kremnici tvorí súbor stavieb zo 14. a 15. storočia chránený dvojitým opevnením, na ktorý sa napája mestské opevnenie. Dominantou areálu je kostol sv. Kataríny. Nájdete tu múzeum mincí a medailí, ktoré patrí pod národnú banku Slovenska. Severná veža z 2. polovice 14. storočia chránila vstup do hradu zo severu. V severnej veži je na prvých dvoch poschodiach inštalovaná expozícia Z archeologického výskumu Mestského hradu v Kremnici a v podkroví expozícia Obrana mesta. Banícka bašta, stojaca neďaleko karnera a severnej veže je pôvodne polkruhová bašta opevnenia. Hodinová veža bola koncom 17. storočia nadstavaná poschodím pre zvony, kde umiestnili najväčší renesančný zvon Urban z r. 1588. V Malej veži je expozícia Kremnické zvony a zvonolejári. Južná veža alebo farská, spája vstupným schodiskom hrad s mestom. Dnes slúži ako vstup do expozičných priestorov hradu. Radnica pôvodne zo 14. storočia prešla prestavbami. Do súčasnosti sa zachoval len suterén a prízemie. V súčasnosti je tu expozícia Barokové plastiky.


k dominantám námestia patrí impozantný trojičný stĺp, postavený v rokoch 1765 až 1772, rozsiahly františkánsky kláštor z polovice 17. storočia a mincovňa.


mincovňa ktorá vznikla po udelení privilégií mestu Kremnica v roku 1328, je jedným z najstarších nepretržite vyrábajúcich podnikov na svete. Pýši sa nepretržitou 700 ročnou výrobou. Expozícia Mincovne Kremnica ponúka turistom možnosť prezrieť si nielen zaujímavé exponáty v novo rekonštruovaných priestoroch historickej budovy, ale tiež jedinečnú prehliadku starej raziarne mincí.


na úpätí vrchu Šturc na svahu priklonenom ku Kremnici, sa nachádza kalvária, ktorá spolu s Areálom Mestského hradu tvorí hlavné dominanty mesta Kremnica. Krížovú cestu tvorí 14 kaplniek spolu s kostolom sv. Kríža. Vyhliadka na Kalvárii ponúka krásne pohľady na okolité vrchy a historické mesto.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

25. novembra 2022, 14:56:19

bottom of page