lista s ornamentom.png

POHRONIE - MESTSKÉ OPEVNENIE KREMNICA

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

00_3d_mapka_slovensko.png
00_3d_mapka_slovensko.png
Mestské opevnenie Kremnica Pohronie
Mestské opevnenie Kremnica Pohronie

Mestské opevnenie Kremnica Pohronie
Mestské opevnenie Kremnica Pohronie

1/1
icon_STARS 5.0.png

MESTSKÉ OPEVNENIE KREMNICA - historické jadro mesta Kremnica ohraničuje mohutný 5 až 7 metrov vysoký kamenný múr. Ide o opevnenie ktoré je prepojené s opevnením mestského hradu. Mestský fortifikačný systém Kremnice sa zachoval takmer v pôvodnom stave. Z pôvodných 3 brán opevnenia zostala však už len 1.

REGIÓN: ► TEKOV a POHRONIE 

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

574 mnm

KREMNICA

+421 45 228 9714

icon_HOME.png

SK.09.06.05

MESTSKÉ OPEVNENIE KREMNICA

icon_hist_HRAD.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.09.06.05
POHRONIE - MESTSKÉ OPEVNENIE KREMNICA
Mestské opevnenie Kremnica Pohronie
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

20. mája 2021, 22:37:58

OTVÁRACIE DOBY

Celoročne

prístupné

POPLATOK ZA VSTUP

bezplatný

Vstup

SPRIEVODCA 


Čo všetko môžete na opevnení a mestskom hrade uvidieť ?


Na základe nariadenia kráľa Žigmunda o opevnení dôležitých kráľovských miest z roku 1405 bolo v Kremnici v prvej štvrtine 15. storočia okolo námestia vybudované opevnenie s obrannými baštami a 3 mestskými bránami Hornou, Dolnou a Bystrickou alebo aj Malou. Aktívnu obranu Hornej a Dolnej brány v 16. stor. zdokonalili barbakanom predsunutým pred bránu v hradobnom múre, čím sa fortifikácia zdvojila. Vedľa vstupnej brány barbakanu sú po stranách osadené reliéfne kamenné platne so symbolmi zlata pre slnko a striebra pre mesiac, banských a minciarskych nástrojov. Nad platňami stoja keramické postavy baníka a minciara z 19. storočia. Na severnom priečelí veže barbakanu sú po strane prejazdného portálu osadené dva portrétne medailóny s polychrómiou z roku 1539 cisára Ferdinanda I. a jeho manželky kráľovnej Anny. V súčasnosti v barbakane sídli informačné centrum.

Na južných nárožiach je opevnenie spevnené dvoma kruhovými vežami Červenou na juhovýchodnom a Čiernou na juhozápadnom nároží. Rovnaká kruhová veža sa nachádzala aj na severozápadnom nároží, túto odstránili pri rozširovaní mincovne.

Mestský hrad v Kremnici tvorí súbor stavieb zo 14. a 15. storočia chránený dvojitým opevnením, na ktorý sa napája mestské opevnenie. Dominantou areálu je kostol sv. Kataríny. Nájdete tu múzeum mincí a medailí, ktoré patrí pod národnú banku Slovenska. Severná veža z 2. polovice 14. storočia chránila vstup do hradu zo severu. V severnej veži je na prvých dvoch poschodiach inštalovaná expozícia Z archeologického výskumu Mestského hradu v Kremnici a v podkroví expozícia Obrana mesta. Banícka bašta, stojaca neďaleko karnera a severnej veže je pôvodne polkruhová bašta opevnenia. Hodinová veža bola koncom 17. storočia nadstavaná poschodím pre zvony, kde umiestnili najväčší renesančný zvon Urban z r. 1588. V Malej veži je expozícia Kremnické zvony a zvonolejári. Južná veža alebo farská, spája vstupným schodiskom hrad s mestom. Dnes slúži ako vstup do expozičných priestorov hradu. Radnica pôvodne zo 14. storočia prešla prestavbami. Do súčasnosti sa zachoval len suterén a prízemie. V súčasnosti je tu expozícia Barokové plastiky.

K dominantám námestia patrí impozantný trojičný stĺp, postavený v rokoch 1765 až 1772, rozsiahly františkánsky kláštor z polovice 17. storočia a mincovňa.

Mincovňa ktorá vznikla po udelení privilégií mestu Kremnica v roku 1328, je jedným z najstarších nepretržite vyrábajúcich podnikov na svete. Pýši sa nepretržitou 700 ročnou výrobou. Expozícia Mincovne Kremnica ponúka turistom možnosť prezrieť si nielen zaujímavé exponáty v novo rekonštruovaných priestoroch historickej budovy, ale tiež jedinečnú prehliadku starej raziarne mincí.

Na úpätí vrchu Šturc na svahu priklonenom ku Kremnici, sa nachádza kalvária, ktorá spolu s Areálom Mestského hradu tvorí hlavné dominanty mesta Kremnica. Krížovú cestu tvorí 14 kaplniek spolu s kostolom sv. Kríža. Vyhliadka na Kalvárii ponúka krásne pohľady na okolité vrchy a historické mesto.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png