top of page

región: zemplín a vihorlat
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

431 mnm

ruská bystrá

+421 905 885 789

.kostol ruská bystrá – dôležitá destinácia východného Slovenska s očarujúcou pamiatkou UNESCO. V obci Ruská Bystrá, v Sobraneckom okrese sa nachádza známy drevený kostolík, patriaci do gréckokatolíckej cirkvi. Drevené kostolíky na východe Slovenska sú unikátnymi stavbami, ktoré skutočne stoja za návštevu. Bez rozdielu vierovyznania.

.otváracie doby

exteriér

voľne prístupné

.poplatok za vstup

dobrovoľné

kostol ruská bystrá

kostolík ruská bystrá

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


tento malebný kostolík nájdete v maličkej dedinke Ruská Bystrá, ktorá je už skoro pri hraniciach s Ukrajinou. Drevený kostolík stojí na kopci nad dedinou a je obklopený nádhernou prírodou. Mnoho chodníčkov a turistických prechádzok smeruje práve ku kostolíku. Tí vytrvalí turisti sa môžu vydať na turistiku do Remetských Hámrov okolo Morského oka, po zelenej turistickej trase. Pripravte sa na dlhšiu túru, takže si určite pribaľte niečo pod zub.


pár faktov o kostolíku


kostol je zasvätený svätému Mikulášovi. Bol postavený na začiatku 18. storočia. Ide o maličký kostolík, ale pre potreby tunajšej cirkvi postačujúci. Je postavený z jaseňového dreva. Pôvodne sa nepoužívali kovové klince, pri opravách už majstri stolári museli použiť.

Kostolík tvoria tri priestory, a to vstupnú časť, chrámovú a oltárnu. Číslo tri predstavuje svätú trojicu. Zaujímavé je aj situovanie dvoch veží - jedna smeruje presne na západ a druhá na východ. Obe vežičky, zo západnej strany mohutnejšia veža, z južnej strany menšia, sú ukončené cibuľou a trojramenným krížom a pokryté dreveným šindľom.


drevené stĺpiky, ktoré podopierajú strešnú konštrukciu zdobí vyrezávaný lineárny dekór. Babinec je s loďou prepojený po celej šírke a tým je možnosť vystúpiť do veže a na úzku emporu v lodi. Všetky priestory chrámu majú ploché stropy. Interiér je zľahka presvetlený štvorcovými okienkami. Neskorobarokový ikonostas sa nachádzal asi v inom chrámovom objekte, pretože jeho rozmery nezodpovedajú priestorovým riešeniam lode a svätyne. Ikonostas zdobí polychrómia a stĺpiky s plastickým motívom ovíjajúceho sa viniča. Krajné ikony pre malú šírku lode umiestnili na bočných stenách. Kalvária sa pre nedostatočnú svetlú výšku priestoru nachádza šikmo pod stropom.


oltár pochádzajúci z 18. storočia je unikátnym dielom. Oltárnu a chrámovú časť oddeľujú ikonostasy. Na ikonách sú zobrazení evanjelisti Marek, Matúš, Lukáš a Ján. Stredobodom je ikona zvaná ikona Zvestovania, po stranách sú ikony Kristus Pantokrátor a Bohorodička Hodegétria. Nad cárskymi dverami v rade sviatkov ikona Posledná večera a nad ňou v rade Deésis ikona Krista Veľkňaza po bokoch s orodujúcou Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Ikonostas ukončuje kalvária.


zaujímavosť


kostolík ukrýva v sebe vzácnu relikviu, takzvané myro sv. Mikuláša, priamo z baziliky v talianskom meste Bari, kde spočívajú ostatky tohto svätca.


kostolík ukrýva vo svojich priestoroch mnoho drevorezieb, ktorých hodnota je nevyčísliteľná.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

18. marca 2023, 14:21:38

bottom of page