lista s ornamentom.png

turistická zaujímavosť, tip na výlet, sprievodca, mapa, fotky, hodnotenia, navigácia, aktuálne počasie

malé karpaty - katedrála svätého jána krstiteľa trnava

icon_HOME.png

sk.02.04.02

katedrala-svateho-jana-krstitela-trnava

.katedrála svätého jána krstiteľa trnava
.katedrála svätého jána krstiteľa trnava

press to zoom
.katedrála svätého jána krstiteľa trnava
.katedrála svätého jána krstiteľa trnava

press to zoom
1/1
icon_hist_ZÁMOK.png

región: malé karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

148 mnm

trnava

+421 33 591 2111

.virtuálna zberateľská nft minca
.xx
sk.02.04.02
malé karpaty - katedrála svätého jána krstiteľa trnava
.katedrála svätého jána krstiteľa trnava
.katedrála svätého jána krstiteľa trnava


00_3d_mapka_slovensko.png
00_3d_mapka_slovensko.png
icon_STARS 5.0.png

.katedrála svätého jána krstiteľa trnava – stala sa prvou stavbou postavenou v barokovom štýle na území Slovenska. Bola postavená podľa vzoru jezuitského Univerzitného kostola vo Viedni. V roku 1978 pápež Ján Pavol II. povýšil chrám v Trnave na katedrálu a v roku 2003 ju osobne navštívil. V súčasnosti je kostol Katedrálnym chrámom Trnavskej arcidiecézy. Interiér chrámu nadchne každého návštevníka svojou mohutnosťou a pestrosťou unikátnych malieb.

.otváracie hodiny

.poplatok za vstup

celoročne

pondelok-piatok

sobota

nedeľa

10:00 - 17:00

11:00 - 16:00

zatvorené

voľne prístupné

.sprievodcapri návšteve centra Trnavy ju neprehliadnete. Ide o dvojvežovú jednoloďovú stavbu s bočnými kaplnkami priamo na Univerzitnom námestí. Na základných stavebných prácach sa podieľali remeselníci z Trnavy a okolia. Tehly okrem mestskej tehelne dodávala i komunita habánov z Dechtíc. Výtvarnou výzdobou boli poverení umeleckí majstri spoza hraníc, vyše polstoročie na nej pracovali talianski štukatéri a viedenskí maliari.


trošku z histórie


počiatky chrámu sú spojené s príchodom jezuitov do Trnavy, kam ich povolal ostrihomský arcibiskup František Forgáč. Našiel pre nich budovy bývalého dominikánskeho kláštora a Kostola sv. Jána Krstiteľa. Kláštorná budova a tiež kostol boli vo veľmi zlom stave. S výstavbou nového kostola sa začalo v roku 1629, financoval ju krajinský palatín Mikuláš Esterházi. Stavbu zveril talianskym majstrom Antoniovi a Pietrovi Spazzovcom. Nový jezuitský kostol mal slúžiť aj univerzite, avšak v čase jej založenia ešte nebol dokončený. Murárske práce ukončili až v lete 1637. Kostol vysvätil 30. augusta 1637 jágerský biskup Juraj Lippai. Patrónom sa stal sv. Ján Krstiteľ.


koncom 18. storočia sa budovy pri kostole a kostol dostali do rúk vojenskej správy. V roku 1783 sa sem nasťahovali vojenskí vyslúžilci. Univerzitný kostol odvtedy niesol pomenovanie invalidský a univerzitné budovy invalidovňa. Istý čas bol chrám gymnaziálnym kostolom a v roku 1937 prevzali kostol do správy saleziáni. Potom ho spravovala duchovná správa armády a v rokoch 1948 – 1977 Rímskokatolícky farský úrad sv. Mikuláša. V roku 2003 chrám navštívil pápež Ján Pavol II. Jeho návšteva pripomína aj jeho bronzová socha pred chrámom.


pod katedrálou


pod chrámom sa nachádza krypta, ktorá slúžila ako pohrebné miesto pre rod Esterháziovcov a iných popredných šľachticov Uhorska, rovnako aj pre zosnulých členov jezuitského rádu. Je tu pochovaná palatínova manželka Kristína Ňáriová, palatín Mikuláš Esterházi, jeho štyria synovia, ktorí padli v bitke s Turkami pri Vozokanoch. V roku 2006 bol v krypte pochovaný jezuita biskup Pavol Hnilica a v roku 2008 jezuita biskup Peter Dubovský. Jednou z úloh kostola bolo aj duchovné poslanie. Konali sa tu teologické rozpravy a promócie.


dominantou interiéru kostola je kolosálny celodrevený hlavný oltár, ktorý je považovaný za najväčší ranobarokový oltár v strednej Európe. Je vysoký 20,3 metra a široký takmer 15 metrov. Je štvoretážový, zdobený pozlátenými stĺpmi a rímsami. V druhej etáži dominuje maľba znázorňujúca krst Krista v Jordáne, v strede tretej etáže je vyobrazené narodenie sv. Jána Krstiteľa a v hornej časti oltára je maľba zobrazujúca Pannu Máriu na návšteve u sv. Alžbety. Po stranách od oltára na stenách presbytéria sú umiestnené smrtné štíty - mortuáriá, ktoré boli súčasťou pohrebného obradu príslušníkov rodu Esterházy. Oltár i sochy sú polychrómované.


1/41
  • srdcomposlovensku Instagram
logo_srdcomPoSlovensku_v.9.21.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

19. apríla 2022, 15:45:48

.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór