top of page
mestská brána modra

región: malé karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

198 mnm

modra

+421 33 690 8329

.mestská brána modra – najznámejší objekt a symbol mesta Modra. Zachovaná mestská brána bola postavená na obranu a ochranu mesta ako súčasť mestského opevnenia. Keď sa Modra v roku 1607 vďaka Rudolfovi II. stala slobodným kráľovským mestom, povinnosťou bolo vybudovať sídelné opevnenie.

mestská brána modra

icon_hist_ZRÚCANINA.png

.otváracie hodiny

celoročne

počas výstav


.poplatok za vstupv závislosti od podujatia

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodcaprístup k pamiatke


horná brána je otvorená celoročne okrem pondelkov. Všetky návštevy je ale potrebné vopred ohlásiť v kancelárii Múzea Ľudovíta Štúra. Pozor, múzeum nie je prispôsobené na bezbariérový vstup. V blízkosti sa nachádza aj platené parkovisko.


história


začiatok stavby mestskej brány sa datuje do roku 1610, jej stavba trvala až do roku 1647. Okrem obrannej funkcie umožňovala aj vstup do mesta zo severnej strany.


prejazd cez bránu do areálu chránila priekopa, padací most a strieľne. Na čelnej stene je viditeľný erb mesta a biblický nápis v latinčine “Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.”


zaujímavosti z histórie


brána sa otvárala pri východe slnka a zatvárala pri západe slnka. Na všetko dohliadal mestský kapitán. Kto sa nestihol vrátiť do západu slnka, musel prespať na predmestí. Pôvodné opevnenie tvorili tri brány – Pezinská, Dolná a Horná. V roku 1874 zbúrali Pezinskú bránu pre rozširovanie cestných komunikácií, v roku 1882 pokračovali s búracími prácami na Dolnej bráne. Zachovala sa len Horná brána, ktorá dnes tvorí dominantu mesta.


mestské opevnenie ohraničovalo skoro celú Modru, opevnenie sa nachádzalo okolo dnešnej Štúrovej a Dukelskej ulice. Tam boli umiestnené najdôležitejšie mestské stavby. Nechýbali ani renesančné meštianske domy.


opevnenie malo pôdorys navrhnutý podľa talianskych fortifikačných vzorov.. Hranolovitý tvar mestských brán a obranné prvky upozorňovali na stredoveké tradície, ktoré v meste istý čas prevládali. To, čo sa z mestského opevnenia zachovalo do dnešných čias, prezentuje vyspelý vzor renesančného bastiónového opevnenia.


expozície a výstavy


slovenské národné múzeum v roku 2006 poskytlo Hornú bránu a jej priestory na krátkodobé vernisáže a výstavy a malokarpatskému regiónu to veľmi pomohlo - návštevnosť Modry sa zvýšila.


expozícia je pre verejnosť sprístupnená od začiatku roka do septembra. V iných mesiacoch je možné obdivovať dočasné výstavy, tematika výstav sa pravidelne obmieňa.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

26. februára 2023, 11:27:49

bottom of page