lista s ornamentom.png

MALÉ KARPATY - KOSTOL NARODENIA JÁNA KRSTITEĽA MODRA

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

Kostol Narodenia Jána Krstiteľa Modra Malé Karpaty
Kostol Narodenia Jána Krstiteľa Modra Malé Karpaty

Kostol Narodenia Jána Krstiteľa Modra Malé Karpaty
Kostol Narodenia Jána Krstiteľa Modra Malé Karpaty

1/1

REGIÓN: ► MALÉ KARPATY a TRNAVA

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

161 mnm

MODRA

+421 33 647 2546

icon_STARS 5.0.png
icon_HOME.png

SK.02.01.03

KOSTOL NARODENIA JÁNA KRSTITEĽA MODRA

KOSTOL NARODENIA JÁNA KRSTITEĽA MODRA – kostol bol postavený v 2. polovici 13. storočia. Ide o jednoloďový ranogotický kostol s polygonálnym presbytériom, severnou a južnou sakristiou a západnou predsieňou.

00_3d_mapka_slovensko.png

map texture

GoogleEarth

00_3d_mapka_slovensko.png
icon_hist_ZÁMOK.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.02.01.03
01-01-02-G-BRATISLAVA-HRAD.png
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

15. mája 2021, 12:21:14

OTVÁRACIE DOBY

Celoročne

sprístupnené denne

POPLATOK ZA VSTUP

dobrovoľné

Vstupné

SPRIEVODCA 


Kde sa kostol presne nachádza?


Kostol sa nachádza v mestečku Modra, v juhovýchodnej časti mesta v ohradenom areáli cintorína. Je prístupný v čase prístupnosti cintorína.


História


Kostol postavili v druhej polovici 13. storočia ako pomerne veľkú jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou. Stál podľa všetkého uprostred pôvodnej slovanskej osady. V interiéri bol následne v dvoch etapách (cca v 3. štvrtine 13. storočia a na prelome 13. a 14. storočia) vyzdobený freskami.

V priebehu 14. storočia prešiel objekt viacerými prestavbami, ktoré do veľkej miery zakryli jeho ranogotickú podobu. V poslednej štvrtine 14. storočia bolo zbúrané západne priečelie lode a jej priestor predĺžili západným smerom o cca dve tretiny. K západnému priečeliu bola pristavaná veža, ktorej základy boli hrubé až 3 metre.

Súčasne boli obvodové múry lode zvýšené o približne 150 cm. Zamurované boli úzke ranogotické okná a na južnej strane ich nahradili oveľa väčšími oknami s lomeným oblúkom. V tejto dobe bol taktiež zamurovaný pôvodný južný vstup do lode. Jeho funkciu prebral dodnes zachovaný portál umiestnený približne v strede predĺženej lode. Ďalší vstup vznikol aj v západnej stene lode. Interiér bol opäť vyzdobený nástennými maľbami.

V roku 1561 sa kostol nachádzal v zlom stave a preto prešiel v roku 1562 obnovou, pri ktorej boli zatreté nástenné maľby v interiéri. Zrejme niekedy v polovici 16. storočia bola zbúraná západná veža.

Asi nie dlho po tejto obnove chrám prevzali do užívania evanjelici. Na prelome 16. a 17. storočia bola dovtedy plochostropá loď zaklenutá. V západnej časti lode postavili murovanú tribúnu a pred západný vstup pribudla murovaná predsieň otvorená zo severnej a južnej strany širokým oblúkom. Niekedy v tomto období bola k severnej stene lode pristavaná dvojpriestorová kostnica. Katolíci prevzali kostol opätovne v roku 1635.

Veľkou zmenou prešlo presbytérium pri prestavbe v roku 1763. Vtedy bol rozšírený víťazný oblúk a svätyňa dostala novú klenbu. S využitím článkov odstránenej gotickej klenby boli vymurované nové okná. Z južnej strany presbytéria bola pristavaná nová sakristia. Z tohto obdobia pochádzajú aj oltáre a ďalšie vybavenie interiéru.

Menšími úpravami prešla stavba aj v 19. a 20. storočí. Od postavenia nového farského kostola sv. Štefana pri námestí (konsekrovaný v roku 1876) sa používal len v obmedzenej miere.

V rokoch 2011- 2018 sa realizovala rozsiahla obnova objektu, ktorá objasnila architektonický vývoj stavby, priniesla objav stredovekých fresiek a posunula čas vzniku kostola o cca sto

rokov dozadu. Obnova získala Cenu verejnosti v súčaži Príkladná obnova v roku 2018 a tiež národnú cenu ICOMOS za obnovu 2018.


Zaujímavosti


Kostol bol donedávna považovaný za stavbu z druhej polovice 14. storočia. O posun doby vzniku o cca sto rokov dozadu sa zaslúžil objav najstaršej vrstvy nástenných malieb a úzkych ranogotických okien.

Spolu s ďalšími pomerne veľkými stavbami v Devíne či Sv. Jure je dokladom rozvinutosti a bohatstva vlastníkov obcí a mestečiek regiónu v okolí Bratislavy v 13. storočí.

Ide o najstaršiu zachovanú stavbu v meste.

V interiéri sa zachovali barokové oltáre a ďalšie zariadenie.

Pri výskume boli odkryté viaceré datované nápisy zo 17. a 18. storočia.

Neďaleko kostola je pochovaný Ľudovít Štúr.

Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v blízkych lokalitách Pezinok-Grinava či Šenkvice.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png