lista s ornamentom.png

MALÉ KARPATY - KOSTOL PREMENENIA PÁNA

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

Kostol Premenenia Pána Pezinok Malé Karpaty
Kostol Premenenia Pána Pezinok Malé Karpaty

Kostol Premenenia Pána Pezinok Malé Karpaty
Kostol Premenenia Pána Pezinok Malé Karpaty

1/1

REGIÓN: ► MALÉ KARPATY a TRNAVA

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

159 mnm

PEZINOK

+421 33 690 1120

icon_STARS 5.0.png
icon_HOME.png

SK.02.03.07

KOSTOL PREMENENIA PÁNA PEZINOK

KOSTOL PREMENENIA PÁNA- V okruhu necelých 400 metrov môžete vidieť 4 dominanty mesta Pezinok. Kostol Nanebovzatia Panny Márie datovaný do 14. storočia, ku ktorého interiéru patrí vzácna stredoveká kazateľnica aj tajomné krypty. Kostol Premenenia Pána nazývaný tiež Dolný Kostol postavený v 17. storočí ako evanjelický, ktorý neskôr prešiel do rúk katolíkov. Kapucínsky kostol spojený s kláštorom a Evanjelický kostol s cenným oltárnym obrazom Posledná večera, dielom významného barokového maliara Jána Kupeckého.

00_3d_mapka_slovensko.png

map texture

GoogleEarth

00_3d_mapka_slovensko.png
icon_hist_ZÁMOK.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.02.03.07
01-01-02-G-BRATISLAVA-HRAD.png
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

15. mája 2021, 12:19:47

OTVÁRACIE DOBY

Celoročne

sprístupnené denne

POPLATOK ZA VSTUP

dobrovoľné

Vstupné 

SPRIEVODCA


Ako sa dá ku kostolu dostať ?


Starobylo pôsobiaci Kostol Premenenia Pána, nazývaný aj Dolný kostol, je dominantou Radničného námestia v Pezinku. Ide o rímskokatolícky kostol v historickom centre mesta, ktorý bol pôvodne neskoro renesančný evanjelický kostol, v roku 1674 odovzdaný do správy katolíckej cirkvi. V 18. storočí prešiel barokovou úpravou. Kostol leží na severnej strane Radničného námestia na ktorom je možné aj parkovanie.


Trochu z histórie.


Stavba pochádzajúca zo 17. storočia patrila pôvodne evanjelikom a nemala vežu. Bolo to v roku 1655 keď bol magistrát mesta celkom v rukách evanjelikov. Padlo rozhodnutie, na mieste starej radnice, čiže na mestskom pozemku, postaviť si kostol. K stavbe došlo v rokoch 1655 až 1659. Veža, ktorá k nej bola neskôr pristavaná, pôvodne patrila mestskej správe, ktorá ju používala k strážnej a hlásnej službe. Bolo to v čase keď sa nesmeli evanjelické kostoly podobať katolíckym, v čom je práve tento kostol výnimka. Kostol zažil búrlivú históriu, hlavne v časoch stavovských povstaní a teda aj povstania Františka Rákociho. Keď v roku 1753 došli do Pezinka jezuiti, dostali do správy tento kostol a užívali ho až do zrušenia rehole v roku 1773.

V roku 1933 sa konala obnova exteriéru kostola a strechy. V rokoch 1943 až 1949 kostol vymaľoval pezinský maliar Augustín Barta starší. Do kostola pribudol nový hlavný oltár s obrazmi Premenenia Pána a Najsvätejšej Trojice a tri bočné svätého Jozefa, Božského Srdca a Panny Márie Pomocnice. Boli doplnené tiež 2 sochy svätého Antona a svätého Tadeáša a reliéfy krížovej cesty. Tak kostol stratil pôvodný dojem protestantskej jednoduchosti.

Posledná obnova kostola sa konala v roku 1965. V kostole sa dodnes zachoval pôvodný organ z roku 1663 objednaný evanjelickou obcou, ktorý bol vyrobený v Norimbergu a stál 1000 ríšskych toliarov. Vo veži sa nachádza 5 zvonov. Tri ulial v rokoch 1985 a 1988 Josef Tkadlec v Halenkove, jeden A. Kurbel v Trnave a piaty pochádza z roku 1922.


Pár tipov pre turistov z okolia.


Pezinok je staré vinohradnícke mesto chránené oblými svahmi Malých Karpát, ktoré sú od nepamäti nemými spoločníkmi jeho bohatej histórie. V roku 1647 boli Pezinku kráľom Ferdinandom III. pridelené práva slobodného kráľovského mesta so všetkými privilégiami.

Pre mesto je charakteristické historické centrum s typickými meštianskymi domami, ulicami v pravidelnom sieťovom pôdoryse a zvyškami pôvodných hradieb. K najvýznamnejším kultúrnohistorickým pamiatkam patrí zámok z 13. storočia, spomínané 4 historicky aj architektonicky cenné kostoly a renesančná radnica. Nezabudni si pozrieť aj mestské múzeum v starej radnici a tiež Malokarpatské múzeum, ktoré sídli v pamiatkovo chránenom renesančnom dome priamo v historickom centre mesta.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png