top of page
kostol premenenia pána pezinok

región: malé karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

159 mnm

pezinok

+421 33 690 1120

.kostol premenenia pána pezinok - v okruhu necelých 400 metrov môžete vidieť 4 dominanty mesta Pezinok. Kostol Nanebovzatia Panny Márie datovaný do 14. storočia, ku ktorého interiéru patrí vzácna stredoveká kazateľnica aj tajomné krypty. Kostol Premenenia Pána nazývaný tiež Dolný Kostol postavený v 17. storočí ako evanjelický, ktorý neskôr prešiel do rúk katolíkov. Kapucínsky kostol spojený s kláštorom a Evanjelický kostol s cenným oltárnym obrazom Posledná večera, dielom významného barokového maliara Jána Kupeckého.

kostol premenenia pána pezinok

icon_hist_ZRÚCANINA.png

.otváracie hodiny

celoročne

voľne prístupné

.poplatok za vstup

dobrovoľné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodcaako sa dá ku kostolu dostať ?


starobylo pôsobiaci Kostol Premenenia Pána, nazývaný aj Dolný kostol, je dominantou Radničného námestia v Pezinku. Ide o rímskokatolícky kostol v historickom centre mesta, ktorý bol pôvodne neskoro renesančný evanjelický kostol, v roku 1674 odovzdaný do správy katolíckej cirkvi. V 18. storočí prešiel barokovou úpravou. Kostol leží na severnej strane Radničného námestia na ktorom je možné aj parkovanie.


trochu z histórie


stavba pochádzajúca zo 17. storočia patrila pôvodne evanjelikom a nemala vežu. Bolo to v roku 1655 keď bol magistrát mesta celkom v rukách evanjelikov. Padlo rozhodnutie, na mieste starej radnice, čiže na mestskom pozemku, postaviť si kostol. K stavbe došlo v rokoch 1655 až 1659. Veža, ktorá k nej bola neskôr pristavaná, pôvodne patrila mestskej správe, ktorá ju používala k strážnej a hlásnej službe. Bolo to v čase keď sa nesmeli evanjelické kostoly podobať katolíckym, v čom je práve tento kostol výnimka. Kostol zažil búrlivú históriu, hlavne v časoch stavovských povstaní a teda aj povstania Františka Rákociho. Keď v roku 1753 došli do Pezinka jezuiti, dostali do správy tento kostol a užívali ho až do zrušenia rehole v roku 1773.


v roku 1933 sa konala obnova exteriéru kostola a strechy. V rokoch 1943 až 1949 kostol vymaľoval pezinský maliar Augustín Barta starší. Do kostola pribudol nový hlavný oltár s obrazmi Premenenia Pána a Najsvätejšej Trojice a tri bočné svätého Jozefa, Božského Srdca a Panny Márie Pomocnice. Boli doplnené tiež 2 sochy svätého Antona a svätého Tadeáša a reliéfy krížovej cesty. Tak kostol stratil pôvodný dojem protestantskej jednoduchosti.


posledná obnova kostola sa konala v roku 1965. V kostole sa dodnes zachoval pôvodný organ z roku 1663 objednaný evanjelickou obcou, ktorý bol vyrobený v Norimbergu a stál 1000 ríšskych toliarov. Vo veži sa nachádza 5 zvonov. Tri ulial v rokoch 1985 a 1988 Josef Tkadlec v Halenkove, jeden A. Kurbel v Trnave a piaty pochádza z roku 1922.


pár tipov pre turistov z okolia


pezinok je staré vinohradnícke mesto chránené oblými svahmi Malých Karpát, ktoré sú od nepamäti nemými spoločníkmi jeho bohatej histórie. V roku 1647 boli Pezinku kráľom Ferdinandom III. pridelené práva slobodného kráľovského mesta so všetkými privilégiami.


pre mesto je charakteristické historické centrum s typickými meštianskymi domami, ulicami v pravidelnom sieťovom pôdoryse a zvyškami pôvodných hradieb. K najvýznamnejším kultúrnohistorickým pamiatkam patrí zámok z 13. storočia, spomínané 4 historicky aj architektonicky cenné kostoly a renesančná radnica. Nezabudni si pozrieť aj mestské múzeum v starej radnici a tiež Malokarpatské múzeum, ktoré sídli v pamiatkovo chránenom renesančnom dome priamo v historickom centre mesta.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

26. februára 2023, 11:26:28

bottom of page