top of page
múzeum trnava

región: malé karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

151 mnm

trnava

+421 33 551 2913

.múzeum trnava - západoslovenské Múzeum v Trnave je jedno z najväčších múzeí na Slovensku. Je to regionálne vlastivedné múzeum, ktoré zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v Trnavskom kraji čo sa týka Archeológie, Etnografie, Všeobecná histórie, Botaniky, Zoológie a Geológie.

múzeum trnava

icon_hist_ZRÚCANINA.png

.otváracie hodiny

celoročne

utorok-piatok 

sobota-nedeľa 


08:00 - 17:00

11:00 - 17:00

.poplatok za vstup

dospelí

študenti, seniori

deti 6-15r

deti 0-6r, zťp

6,00 €

3,00 €

2,00 €

zadarmo

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodcaako sa dá k múzeu dostať ?


západoslovenské múzeum sídli v budove bývalého klariského kláštora, na Múzejnom námestí, severovýchodne od štadióna Antona Malatinského, pri ktorom je možné aj zaparkovať. Expozície múzea sú umiestnené vo viacerých budovách a tak parkovanie je dostupné aj na parkovisku Dolnopotočná, odkiaľ sú všetky budovy múzea dostupné v okruhu 300 metrov.


trochu z histórie


západoslovenské múzeum sídli v budove bývalého klariského kláštora, na Múzejnom námestí, ktorý sa v Trnave spomína už v roku 1239. Kláštor s kostolom bol viackrát prestavaný a rozširovaný. Za najstaršiu zachovanú časť je považované stredné kláštorné krídlo medzi dvomi rajskými dvormi. Súčasný vzhľad najviac ovplyvnila prestavba v 17. storočí po veľkom požiari. Budova kláštorného komplexu patrila reholi až do roku 1782, kedy cisár Jozef II. zrušil rád klarisiek a zoštátnil ju. Budova sa stala všeobecnou vojenskou nemocnicou do roku 1850, neskôr nemocnicou pre psychicky chorých vojakov. Počas 2. svetovej vojny sa v nej ukrývali americkí letci. Po vzniku múzea, v roku 1954 bola pridelená Krajskému múzeu v Trnave.


v súčasnosti tvorí kláštorný komplex budova s dvomi nádvoriami a kostol.


čo všetko vám múzeum ponúka ?


západoslovenské Múzeum v Trnave v súčasnosti múzeum spravuje na území historického mestského jadra v Trnave štyri budovy, z toho sú tri národnými kultúrnymi pamiatkami. Vo svojom múzejnom zbierkovom fonde ochraňuje viac ako 160 000 predmetov kultúrneho dedičstva. Ročne expozície, výstavy a podujatia múzea navštívi 40 000 domácich a zahraničných návštevníkov.


múzeum knižnej kultúry v Oláhovom seminári, budove s expozičnými a výstavnými priestormi zameranými na dejiny knižnej kultúry na Námestí sv. Mikuláša. Depozitáre múzea. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bola zrekonštruovaná pre Západoslovenské múzeum, ktoré si v nej v roku 1979 zriadilo Múzeum knižnej kultúry. Nachádza sa v nej expozícia a výstavy zamerané na knižnú kultúru.


knižnica a študovňa múzea, depozitáre, konzervátorské a reštaurátorské pracovisko. Dielňa múzea a priestory na ubytovanie spolupracovníkov. Budova sa začala stavať na mieste prízemného meštianskeho domu v roku 1996. V roku 1998 bola do nej premiestnená príručná odborná knižnica slúžiaca pôvodne pracovníkom múzea. Začiatkom roka 2002 bola knižnica na Múzejnom námestí sprístupnená aj odbornej verejnosti.


Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského – umiestnený v budove na rovnomennej ulici, ktorú múzeum využíva na expozičné a výstavné účely.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

26. februára 2023, 11:25:19

bottom of page