top of page
drevený kostolík leštiny

drevený kostolík leštiny

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: orava a západné tatry
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

599 mnm

-

+421 911 960 383

.drevený kostolík leštiny - táto vzácna pamiatka zapísaná do zoznamu UNESCO sa nachádza v oravskej dedinke Leštiny. Drevený artikulárny kostol dal v 17. storočí postaviť kapitán hradnej stráže na Oravskom hrade. Kostol vyniká rôznorodosťou tvarov, farieb a motívov. Interiér zdobia nástenné kvetinové maľby. Nachádza sa v ňom barokový oltár s drevorezbou z konca 17. storočia a bohato zdobená kazateľnica zo začiatku 18. storočia. Na bohoslužby sem chodil napríklad významný slovenský básnik Pavol Orzságh Hviezdoslav.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

voľne prístupné

celoročne

na objednávku

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.naša nová krásna kniha

xplór-turistický sprievodca #srdcomposlovensku,

321 najkrajších miest na Slovensku

v knižnej podobe.

kniha_xplór-turistický-sprievodca_srdcomposlovensku1.png

.kniha xplór-turistický sprievodca                          #srdcomposlovensku

 



.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodca  


kostolík sa nachádza priamo v obci Leštiny. Ak prichádzate zo smeru z Dolného Kubína hľadajte kostol po pravej strane. Auto môžete zaparkovať popri ceste. Ak sa chcete pozrieť do kostolíka je nutné sa deň vopred objednať na mobilnom tel. čísle 0911 960 383.


trošku histórie


evanjelický kostol dal postaviť Jób Zmeškal na strmom svahu nad cestou v rokoch 1688 až 1689 ako jednoduchú zrubovú stavbu bez veže a zvonov. Na pozemku zriadili aj cintorín a vybudovali faru. Vežu dobudovali až o takmer 100 rokov neskôr a s chrámom ju spojili krytým schodiskom. V jej vnútri sú dva zvony. Starší a väčší pochádza z roku 1764, druhý z roku 1924. V polovici 19. storočia prešiel kostol väčšou stavebnou úpravou. Zväčšili a doplnili okenné otvory a upravili vonkajšie arkádové pavlače. Pamiatka je prekrytá veľkou strechou s dreveným šindľom.


čo v kostole nájdete?


artikulárne kostoly museli byť postavené bez použitia klincov a kameňa, boli z dreva. Kamenný základ mohol mať nanajvýš jednu stopu od zeme. Vo vnútri kostola sa nachádzajú nástenné kvetinové maľby. Štylizované rastlinné námety lúčnych a záhradných kvetov, váz a rodových zemianskych erbov dopĺňajú výjavy zo života Krista a postavy evanjelistov. V oltárnej časti dominuje biely a sivomodrý motív. Na vrchole oltára je súsošie Svätej Trojice. Jeho stredobodom je obraz Zoslanie Ducha Svätého. Precízne zdobenú kazateľnicu s bohatým zlatením dopĺňa plastika trúbiaceho anjela. Na kazateľnicu vystúpite cez malú sakristiu s doskovým plášťom, na ktorom sa nachádza maľovaný výjav Zvestovania. Najstarším prvkom chrámu je drevená krstiteľnica z obdobia výstavby kostola.


v kostole sa i v súčasnosti konajú bohoslužby. Tak ako to bolo pred mnohými rokmi i dnes tu majú ženy a muži svoje miesta na sedenie.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

26. novembra 2022, 20:26:05

bottom of page