lista s ornamentom.png

ORAVA - DREVENÝ KOSTOLÍ TVRDOŠÍN

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

icon_HOME.png

SK.11.02.02

DREVENÝ KOSTOLÍK TVRDOŠÍN

REGIÓN: ► ORAVA a ZÁPADNÉ TATRY

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

584 mnm

-

+421 903 375 929

Drevený kostolík Tvrdošín Orava
Drevený kostolík Tvrdošín Orava

Drevený kostolík Tvrdošín Orava
Drevený kostolík Tvrdošín Orava

1/1

DREVENÝ KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH V TVRDOŠÍNE - je najstaršou zachovanou stavbou na hornej Orave. Pýši sa zápisom do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pochádza z prvej polovice 15. storočia. Táto gotická sakrálna drevená stavba stojí uprostred cintorína v Tvrdošíne. Upúta vonkajším vzhľadom aj interiérom. Unikátnosť podčiarkuje bohatá výmaľba stropu s vyobrazením lúčnych kvetov a klenba s motívom nebeskej oblohy. Rovnako aj výzdoba bočných stien s postavami dvanástich apoštolov.

icon_STARS 5.0.png
icon_hist_HRAD.png
00_3d_mapka_slovensko.png
00_3d_mapka_slovensko.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.11.02.02
ORAVA - DREVENÝ KOSTOLÍ TVRDOŠÍN
Drevený kostolík Tvrdošín Orava
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

12. júna 2021, 10:20:07

OTVÁRACIE DOBY


10:00 - 16:00

na objednávku

Jún - September

Utorok - Piatok 

Ostatné mesiace

POPLATOK ZA VSTUP

1,00 €

0,50 €

dospelí 

deti

SPRIEVODCA


Kostol vybudovali v 15. storočí. Obklopoval ho stredoveký cintorín s murovanou ohradou, ktorá slúžila aj na obranné účely. Podľa výsledkov expertíz, stromy použité na stavbu bez použitia kovových klincov boli spílené okolo roku 1440.

Kostolík ponúka návštevníkom na obdiv svoju zreštaurovanú renesančnú úpravu z polovice 17. storočia s veľkým barokovým oltárom. Pôvodný gotický oltár v polovici 18. storočia nahradili neskorobarokovým oltárom z lipového dreva. Strmú strechu má kostol pokrytú šindľom. Je zaujímavé, že v polovici 17. storočia slúžil svätostánok evanjelikom, neskôr sa však vrátil katolíkom. Pri prehliadke kostola zaujmú najmä obrazy apoštolov, kazateľnica s postavami evanjelistov z roku 1654 a obraz sv. Juraja na koni v boji so šarkanom. Klenbové maľby - obloha s hviezdami ako symbol ukrižovania a anjeli dotvárajú gotický priestor. Pozoruhodný je kazetový strop v lodi kostola. Pozostáva zo 49 ornamentálnych ružíc, pričom každá z nich je iná.

Zaujímavé sú aj dvoje dverí , ktoré boli pôvodne pomaľované ornamentmi.

V roku 1994 komplexná obnova kostola získala diplom EUROPA NOSTRA. Za zachovanie a vynikajúce reštaurovanie tejto významnej pamiatky drevenej architektúry a jej vnútornej výbavy tradičnou ručnou prácou a materiálom. Toto ocenenie pripomína ďalším generáciám povinnosť naďalej sa starať o zachovanie tejto významnej slovenskej, európskej, ale aj svetovej kultúrnej pamiatky. Verejnosti je prístupný počas letnej turistickej sezóny, ale aj mimo sezóny, je však potrebné objednať sa.

Drevený kostol Všetkých svätých má svoju zmenšeninu v parku miniatúr v Podolí. Zmenšenina má rozmery 65x100 centimetrov a každý šindeľ na nej je vyrezaný.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png