top of page
drevený kostolík tvrdošín

drevený kostolík tvrdošín

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: orava a západné tatry
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

584 mnm

tvrdošín

+421 903 375 929

.drevený kostolík v tvrdošíne - je najstaršou zachovanou stavbou na hornej Orave. Pýši sa zápisom do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pochádza z prvej polovice 15. storočia. Táto gotická sakrálna drevená stavba stojí uprostred cintorína v Tvrdošíne. Upúta vonkajším vzhľadom aj interiérom. Unikátnosť podčiarkuje bohatá výmaľba stropu s vyobrazením lúčnych kvetov a klenba s motívom nebeskej oblohy. Rovnako aj výzdoba bočných stien s postavami dvanástich apoštolov.

.otváracie doby

.poplatok za vstupna objednávku

2,00 €

1,00 €

dospelí 

deti

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


kostol vybudovali v 15. storočí. Obklopoval ho stredoveký cintorín s murovanou ohradou, ktorá slúžila aj na obranné účely. Podľa výsledkov expertíz, stromy použité na stavbu bez použitia kovových klincov boli spílené okolo roku 1440.


kostolík ponúka návštevníkom na obdiv svoju zreštaurovanú renesančnú úpravu z polovice 17. storočia s veľkým barokovým oltárom. Pôvodný gotický oltár v polovici 18. storočia nahradili neskorobarokovým oltárom z lipového dreva. Strmú strechu má kostol pokrytú šindľom. Je zaujímavé, že v polovici 17. storočia slúžil svätostánok evanjelikom, neskôr sa však vrátil katolíkom. Pri prehliadke kostola zaujmú najmä obrazy apoštolov, kazateľnica s postavami evanjelistov z roku 1654 a obraz sv. Juraja na koni v boji so šarkanom. Klenbové maľby - obloha s hviezdami ako symbol ukrižovania a anjeli dotvárajú gotický priestor. Pozoruhodný je kazetový strop v lodi kostola. Pozostáva zo 49 ornamentálnych ružíc, pričom každá z nich je iná.


zaujímavé sú aj dvoje dverí , ktoré boli pôvodne pomaľované ornamentmi.


v roku 1994 komplexná obnova kostola získala diplom EUROPA NOSTRA. Za zachovanie a vynikajúce reštaurovanie tejto významnej pamiatky drevenej architektúry a jej vnútornej výbavy tradičnou ručnou prácou a materiálom. Toto ocenenie pripomína ďalším generáciám povinnosť naďalej sa starať o zachovanie tejto významnej slovenskej, európskej, ale aj svetovej kultúrnej pamiatky. Verejnosti je prístupný počas letnej turistickej sezóny, ale aj mimo sezóny, je však potrebné objednať sa.


drevený kostol Všetkých svätých má svoju zmenšeninu v parku miniatúr v Podolí. Zmenšenina má rozmery 65x100 centimetrov a každý šindeľ na nej je vyrezaný.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

23. apríla 2023, 12:03:39

bottom of page